Uskrs u postojbini duha

Postoje dobri razlozi da shvatimo dobrociniteljske rijeci Pape Franje koji je, prilikom svog posjeta Sarajevu u proslom lipnju, trazio od nas da 'ne zaboravimo svoju povijest', jer tocno poznavanje nase povijesti ce u nama stvoriti jedinstvenu predodzbu o nama samima u funkciji poznavanja nase skupne proslosti. >>>više

Bosanska Posavina - povijesni prikaz

U Doboru je 1457. godine bosanski kralj Stjepan Tomaš primio papinskog legata u Ugarskoj, kardinala Carvajala i mletačkog poslanika Petra Tomasia da bi s njima pregovarao o pomoći za borbu protiv Turaka. >>>više

Bosanske granice...

Nakon Prvog turskog rata 1716-18. i Požeravačkog mira, Habsburzi su dobili otomanski teritorij južno od Save (Bosanska Posavina), a Mleci su svoje posjede uvećali za tanki pojas zemlje od Plavna do Imotskog, te za dijelove Boke sve do Paštrovića južno od Budve. >>>više

Pravoslavni Božić

I u vezi s borovima mogu katolici biti malo više u otmjenom poštovanju pravoslavnog Božića; a kad bi katolici nasljedovali papu, onda bi i oni znali svo­jim pravoslavnim prijateljima 7. siječnja iskreno reći: "Hristos se rodi!" A odgovor je: "Va istinu se rodi!" >>>više

Tri zapisa

Potkraj srpnja 1941. srpski su ustanici napali hrvatsku posadu u Srbu. Taj je događaj komunistički režim biv­še Jugoslavije poslije proglasio akcijom organiziranih komunista i početkom narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj. Međutim, postojeći dokumenti to ne po­tvrđuju. >>>više

Hrvati su imali Bogoslužje na svom jeziku dvjesto godina prije solunske braće

1) U nasim udzbenicima i drugim prikazima dolaska Bielohorvata, tvrdi se da je za dinastiju Trpimirovica vazno znati: >>>više

Bosna je ne otuđiva i ne djeljiva

Bosna je najstarija drzava na europskim prostorima koja nikad nije osvajala tudje zemlje niti se je pomirila s napasnicima koji su sa sve cetiri strane svijeta pokusavale osvojiti i otudjiti Bosnu. >>više

Milom ili silom

No, nekim čudom je do nas došao sadržaj tog “rimskog zakona o Istri”, i on nam pomaže da shvatimo kako su tekli budući odnosi između Latina i Ilira i kako su, postupno, Iliri došli na vlast na samom vrhu Rimske Imperije, i u toku obnašanja te vlasti u trajanju od 230 godina – Iliri su ukinuli rimsku diktaturu i reorganizirali Carstvo u savez civilizacija, naroda jezičnih zajednica itd., >>>više


Pogibija posljednjeg kralja

Smrklo se ... Grmi, a vjetrovi lome po Gvozdu granje ... Turobne i trome djedôvâ sjene po razboju blude. Bugare tužno vîle ponoćnice. Aveti idu i padaju nice kraj mrtvoga kralja ─ u čelo ga ljube.

>>>vše


Nastanak antičkih alfabeta

U tom smislu posebno su zanimljiva dva lapidarna spomenika pronađena nedavno u Livanjskom polju - 'Zapis s Rašetarice' te 'Lištanska ploča'. Prvi je blizak staroj medksoj 'proto-sasanicici', a drugi pak antičkom pismu ilirica, s posebnom ako ne i do sad nadjenom jedinstvenom grafijom antičke ilirice. >>>više


Jeste li znali...

da je najstariji pisani trag o Posavini - "Terra Tolys", o zemlji oko rječice Tolise zapisan 1244. godine, a zapis se nalazi u povelji ugarskog kralja Bele IV. U vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića >>>više


Mit o Bogumilima

Tada je Bosna bila u stanju velike religijske nestabilnosti, zbog mnoštva vjeroispovijesti i nedostatka katoličkog svećenstva. To stanje objašnjava lakoću preobraćenja na islam.

>>>više

 

 

Iliri između pogana i kršćana

Kao i svaki svjedok svoga vremena, Laktancius je sve vidio i shvatio na svoj način i očitovao sa u svom pamfletu „DE MORTIBUS PERSECUTORUM“ kao – poganski ekspert i kao kršćanski neofit, jer je to od njega zahtijevala njegova služba i u vrijeme dolaska na vlast Konstantina, osloboditelja kršćana od prezira i mržnje latinskih pogana. >>>više

 

Bitka na Krbavskom Polju

Hrvat­ski ban Emerik Derenčin skupio je vojsku od hrvatske i slavonske gospode na Krbavskom polju ispod Udbine s namjerom da Turcima zapriječi uzmak u Bosnu i da oslobodi kršćansko roblje.

>>>više

 

Oružništvo NDH

Oružnički vod Derventa obuhvaćao je kotareve Derventa, Gradačac sa ispostvavama u Bosanskom Brodu i Odžaku. Vodni zapovjednik bio je Karol Rajda star i nepokretan pa ga je prema mišljenju oružničkog pukovnika Nedvida (kotar Prnjavor) trebalo što prije zamijeniti.

>>>više

 

Stjepan kralj, vîla i Kotor grad

Kada je Stjepan kralj jednom prilikom obilazio svoju kraljevinu, odlučio je da na njezinu krajnjem jugu, u vrleti, podigne čvrsti, stameni grad. Visoko iznad duboka zaljeva taj će grad, mislio je, biti i promatračnica i tvrđava. >>>više

 

Bilten Franjevačke teologije

Ovih nekoliko osvrta po­kazuje kako je Bilten postao čitanim štivom i izvan Franjevačke provin­cije Bosne Srebrene i kako mediji re­dovno prate njegovo izlaženje. Bil­ten je inače jedna od tri periodične publikacije koje izdaje Franjevačka teologija u Sarajevu - uz njega su tu Bosna franciscana i Jukić >>>više

 

Posavska dijaspora u Švicarskoj

Za Hrvate iz Bosanske Posavine prve godine boravka u Švicarskoj bile su težak period života. Kao prvo, mnogi nisu poznavali jezik govornog područja u Švicarskoj gdje su ži­vjeli. Naime, većina posavskih Hrvata nije učila u našim školama gotovo ni jedan od četiri jezika koji se govore u Švicarskoj (nje­mački, talijanski, francuski i retoromanski jezik). >>>više

 

O ukupnosti hrvtaskih zemalja

Dioklecijanove 'Panonske dijaceze' sastojale su se od: Dalmacije koja je pokrivala juzne prostore sve do Posavine, od Noricuma i dvije Panonije (prima i Secunda, odnosno Savia i Valeria).

>>>više

 

Usprkos svemu

Konačno, ukrcavanje i dugo očekivana druga strana. Zanimljivo, sve je drukčije nego sam očekivala. Tek ponegdje vidjelo se da je tu ipak bilo rata, ali sve je drugo bilo, čini mi se, kao davne tisućudevetstodevedesetiprve. Međutim usprkos tomu predstoji mi velika neizvjesnot jer vožnja se nastavlja dalje, tamo gdje već godinama nije kročila hrvatska noga. >>>više

 

Ilirski ili Slovinski jezik

Tako je doslo da su, Ilirsku liturgiju stitile pape u Rimu, da bi ga, na Tridentskom koncilu proglasili jednim od sakralnih jezika Katolicke crkve. Ilirski jezik je tek u srednjem vijeku nazvan politickim nazivom – hrvatski, a na podrucjima slovinskog govornog podrucja nastali su, malo po malo, slovenski, slovacki,ceski, moravski, a mozda luzicki, i drugi govori tog sjevernog ilirofonog podrucja. >>>više

 

Tiho, tiho! Nemojte mi naljutiti cvijeće!

Putnici se naginju da ga pogledom kroz vagonski prozor uhvate i za trenutak uživaju tu zemalj­sku ljepotu nastalu marom onih koji u nebo vjeruju. I željezničari su tvrdili kako od Sarajeva do Broda ljepše bašče od te visočke nema nigdje. >>>više

 

 

 

Plakat će Bosna za Kulinom banom

Plakat će Bosna za Kulinom banom! A nije se smjelo slaviti Kulina Bana, a kamo li bana Borića, Hrvatiniće i Kosače. Kotromaniće pogotovo. Povijest je bila zabranjena. To je bilo kobno. Jer narod bez svoje povijesti i nije narod nego ljudska masa koja se tek zatekla u nekoj zemlji pa je mogu tjerati i dijeliti kako je komu drago. >>>više

 

Škola u Vrbovcu

Prvi đaci u novootvorenoj školi bile su starije generacije vrbovačkih djevojčica i dječaka, kojima su rat i nesređene prilike u poraću onemogućile pohađati školu. >>>više

 

Christus vinicit - Veritas vinicit

Zahvaljujući ljudskoj genetici, sad znamo da su svi napori o održanju samosvijesti naših popova glagoljaša, franjevaca i novovjekih iliraca bili - dokazom da je vrlo teško u uvjetima ropstva i zarobljavanja svjedočiti za istinu. >>>više

 

Kraj hrvatskog kraljevstva

  Otkako je preminuo blage uspomene kralj Zvonimir, naš predragi rođak — nastavi Koloman — ovo je kraljevstvo bilo raz­dirano stalnim borbama. >>>više

 

Nada iznad svega

U biblioteci Bošnjačkog instituta naišao sam na vrlo poučan podatak koji ilustrira to moralno opadanje Bosne. U jednoj filozofskoj knjizi, koja je pripadala nekom trgovcu Muhibiću, pisanoj na perzijskom jeziku... >>>više

 

Zvonimir i prvi križarski pohod 1096.

Hodočašćenje u Svetu Zemlju bila je pojava koja je zacijelo bila poznata Hrvatima prije nego se i naslućivalo pokretanje naoružanih pohoda Zapadnog kršćanstva. Poznat nam je slučaj opata Gerarda (kasnijeg sveca) iz 1022. god

>>>više

 

Tamni vilajet

Za zapadni dio Posavine (od Dobora do Kostajnice) te i za širi prostor Krajine možemo ponoviti zapažanje kako je nakon velikoga rata oko 1700. više tisuća seljačkih posjeda došlo u ruke lokalne elite, te je središnja vlast tražila da se povratkom raje ona opet uvede u posjed >>>više

 

Govor Bosne

Bosancima je nemoguće podvaliti rog za svijeću jezikom kojim oni govore i stoga ničiji pokušaj sa strane da Bosancima nametne svoj 'lažljivi' govor nije uhvatio korjena. >>>više

 

Obraćenici

— S velikim zanimanjem slušao sam o dvojici naših pisaca i jednom našem slikaru — umjetnicima od svjetskog ugleda. Sva trojica napustiše zavičaj. U kratkom vremenu, u novoj sredini prihvatiše jezik, običaje narodno ime drugog naroda.

>>>više

 

Do istrage naše ili vaše

Govoreći o Hrvatima Stojadinović ističe: „Hrvati niti imaju po­sebnog jezika, ni zajednice običaja, ni čvrstog jedinstva života, ni, što je glavno, svesti o međusobnoj pripadnosti, i stoga ne mogu biti posebna narodnost...

>>>više

 

Ulica koje nema

 

Uzalud pričam priču za one koji hoće ulicu odmah prepoznati. Taj se kraj izmijenio. Sada tamo ljudi slobodno prolaze u svako doba dana. Nitko više ne razmišlja o demonu koji je bio u stanju izgraditi ulicu da bi u njoj neometan boravio.

>>>više

Posavska zima - jača od Rima

Znamo da je Oktavijanu bila prijeko potrebna pomoc Ilira u brodovlju i to je mogao – nasuprot vrlo snaznom Antoniju - postici samo kao i u vrijeme Dmitra Hvarskog : diplomacijom i nagodbom tako da svaki iza svojih ledja pokaze koliku snagu ima da bi nagodba bila prihvacena i ostala trajna. >>>više

Božić 1948.

Vraćamo se kući. Iz pune duše, jer sam zbog nečega silno volio taj divni poslijeponoćni pozdrav, zajedno s majkom svakome govorim:

- Čestit vam Božić i sveto porođenje Isukrstovo!

Jedva čekam božično jutro kad ću s djedom kroz duboki snijeg odjuriti do ambara, gdje je ražanj s pečenicom naslonjen na drveni zid. Djed će htjeti narezati pečenice za zajednički božični doručak, ali ja ću ga najprije zamoliti:

- Djede, djede! De meni pečenice!

 

>>>više

Kortiž

Svejedno, kad god bi se poveo razgovor o Sijavuš-pašinoj dairi — tako se, kao što rekosmo, Kortiž nazivao po svome utemeljitelju, rumelijskom beglerbegu i carigradskom veleposjedniku, inače Hrvatu podrijetlom

>>>više

Do stoljeća sedmog

Zemlje zapadno od Trakije, bile su, putem posebnog ugovora izmedju Dinaraca i Aleksandra - neovisne. Od tih zemalja ostala je zemlja banova - Banovina, tj Panonija. U to doba Pannonia strictu senso bila je i ostala Bosna, tj. 'zemlja banova'.

>>>više

Naš jezik

Do stoljeca sedmog nasa povijest je sva sadrzana u nazivu – illyristica

Od stoljeca sedmog nasa povijest se naziva – croatistica.

Drugo proizlazi iz prvog – bez diskontinuiteta.

>>>više

Fojnička korešpodencija

Tako Huso kuka i proklinje dan kada su ga posta­vili za poštara. »Nisam ja za hamala učio. A ispade da sam hamal: po cijeli dan torbu oko vrata nosam, čaršiju obilazim i na kraju moram fratrima uz ovo brdo, k'o uz nos strmo...« >>>više

U starome kraju

U Bosanskoj Posavini neda­leko od Odžaka nalazi se mjesto Novo Selo koje na­stanjuju Hrvati.

 

>>>više

Amnezija povijesne amnezije

Da nije moderne genetike, odnosno ljudskog haplotipa, teško bi u historiografiji, antropologiji i etnologiji bilo razlučiti zrnje od pljeve.

 

>>>više

Uskrsne slike

Uskrs mi je bio neshvatljiv i dalek. Značio je zaborav na golo tijelo Raspetoga, na otvoreni grob pred kojim sam gotovo uvijek drhtao i od kojeg sam bježao. Nikad mu se nisam radovao kao blagdanu. Jedino sam volio jesti pričešće: jaja, kobasice, kruh i mladi luk što ih je majka na Veliku subotu nosila u crkvu na blagoslov. >>>više

Panslavisti

A da nije bilo tisućugodišnjih negiranja, bojkotiranja i kleveta Ilira, nikad nitko ne bi imao potrebe da spominje Slavene na europskim prostorima iz jednostavnih razloga što nikad nikakvi Slaveni, ni kao narod ni kao narodi a još manje kao rasa – nisu postojali. A ni dokazivati gdje se prostiru zemlje države koju su organizirali početkom sedmog stoljeća – Bielohorvati. >>>više

Solunska braća

Uostalom, dovoljno je pogledati anticku kartu krscanskih opcina od Soluna do Stridona, pak shvatiti kako je krscanska tradicija – od svetog Pavla do pape Hadrijana - nakon vise od sedam stoljeca, toliko uznapredovala da njihovo bogosluzje nije trebalo ponovno izmisljati. >>>više

Prokopije iz Cezareje i naziv "Slaveni"

U ovoj raspravi iznijet cemo nepobitne dokaze da

je pojam SLAVENI znanstvena besmislica. Udjimo u bit rasprave!:

 

>>>više

Posavska zemlja

Čini se da je najtočnije i najprihvatljivije određenje Bosanske Posavine, dao dr. Stjepan Blažanović u svojoj knjizi "Bosanska Posavina", Orašje 1993. godine.

>>>više

Putovanje po Bosni

Duh prosvjete i napredka može se usaditi u Bosni samo putem probudjene narodnosti i samosvjesti, dok ova spava, ostat će i Bosna u barbarskom mertvilu s kojim se nemože nijedan narod spasiti.

>>>više

Kako su izgledala kmetska selišta u Bosanskoj Posavini

Na plavnim dijelovima Posavine, kuća i ostale zgrade bile su dignute od zemlje kamenim kûćama, a u nekim slučajevima na debljim panjevima do visine od jednog metra.

>>>više

Andrićeva pisma

I ja vjerujem da bi inozemni znansvenici dolazili u Bosnu proučavati mržnju, kao što proučavaju kugu, samo kad bi mržnja bila isto tako priznat, izdvojen i klasificiran predmet proučavanja kao što je kuga."

>>>više

Rasprava o jeziku. Tvrtko Tvrtković. Što je rekao čovjek iz Kreševa, a što Zumbul Musafija

»Jezik vam je samo jedno od bosanskih prokletstava pa i zbog jezika trpi mnogi pošten Bosanac. Meni je malčice pomogao jednom jedan neobrazovan, ali pametan čovjek iz Kreševa — zapamtite, Kreševljaci su vam naj­bistriji među svim bosanskim Hrvatima!

>>>više

Himna

Zbog vrlo visokih estetskih kriterija naših konstitutivnih naroda, bosan­skohercegovačka državna himna gotovo jedno desetljeće sliči na Glamoč­ko nijemo kolo.

>>>više

Banovine - jajačka i srebrenička

Banovina jajačka i srebrenička ostadoše u rukama ugarsko­hrvatskih vladara kroz 64. godine. U to doba mnogo su puta turske vojske udarale na te oblasti, želeć ih na novo osvojiti.

>>>više

::: NEKE STVARI I OSTALO

::: ČITAONA

Video zapis

::: NA BANDERI

Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46
Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46

... Ne pozivam se ni na kakvo pokajanje, ali ura ispaštanja putem istine će doći, mora doći. Kao pjesnik, koji je upozo­rio svoju draganu: „Jedne večeri, kada ostarite, uz svijeću ... " Ura istine i kazne će doći. Sve će biti golo, sve će biti jasno, ali kasno.

 

Tin Ujević