Bosna Retro

FERAL RETRO
TEKST SPORAZUMA BOBAN-KARADŽIĆ O PODJELI BOSNE I HERCEGOVINE

MUSLIMANIMA TOČKA NA "i"

Bosna i Hercegovina razgraničene su veznikom "i".

TOČKA 4.

Točku na "i" u podjeli Bosne i Hercegovine stavit će predstavnici muslimanskog naroda. Točka na "i" nalazi se pod nacionalnim suverenitetom Muslimana.

TOČKA 5.

Podjela Bosne i Hercegovine nije u koliziji sa rezultatima referenduma o jedinstvenoj Bosni i Hercegovini. Kao što je općepoznato, ne može se dijeliti nešto što već nije jedinstveno.

TOČKA 6.

Sporazum o podjeli Bosne i Hercegovine ne isključuje jedinstvenu i nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu. Naprotiv, on je uključuje u podjelu između Hrvata i Srba.

TOČKA 7.

Načelno je dogovoreno da Srbima pripadnu Trebinje, Ljubinje, Nevesinje i ostali gradovi koji završavaju na -inje, a Hrvatima Livno, Duvno, Ravno i sve ostalo što završava na -vno.

TOČKA 8.

Sarajevo će biti podijeljeno na zapadno i istočno Sarajevo, te razgraničeno Sarajevskim zidom. Liniju razgraničenja utvrdit će posebna komisija na čelu sa ing. Smiljkom Šagoljem.

TOČKA 9.

Sporna pitanja u podjeli rješavat će se na sljedećim principima:

- Neboderima sa podjednakim brojem srpskih i hrvatskih katova bit će topom srušen najgornji kat, čime će se doći do nacionalne strukture nebodera zadovoljavajuće za pravednu podjelu. Ukoliko je najgornji kat muslimanski, rušenje se nastavlja po redu odozgo prema dolje.

- Djeca iz mješovitih brakova pripast će onom roditelju koji preživi rat.

- Rijeke u Bosni i Hercegovini dijele se na lijevu i desnu obalu. U principu je lijeva obala hrvatska, a desna srpska. Muslimanima ostaju skokovi sa mosta.

U Grazu, 7. svibnja 1992.

Mate Boban, v.r.

Radovan Karadžić, v.r.

(Feral Tribune br. 375, 13. svibnja 1992.)

::: PV PRETRAGA

::: NEKE STVARI I OSTALO

LJUBAVNA VEZA MASLINE I MEDITERRANA

Iz iskustva znam da su knjige ove vrste nešto posebno. Možemo ih pokloniti, razmjeniti, prodati, o njima pripovijedati i svoj skromni usud dati; reklo bi se, nešto poput platežnog sredstva.  >>>više

 

PREDZORJE

 

Previjam se u krevetu kao crv. Cijelim tijelom, cijelom dušom djeluje u meni sinoćne vino. U odsustvu bolje duhovne pjanosti (kažem pjanosti a ne pijanstva, čak ni opojnosti) vino pali u meni rujne požare, škaklja me, draži me, ponižava me, potpaljuje maštu i potpiruje na zanose prama ženi i Budućnosti.

Imam groznicu. Ne ću da potpuno otvorim oči prama nastalom danu što kroz tananu zavjesu počinje da probija u sobu. Slušam kukurijeke pijetlova u dvorištu, te troma i duboka zvona.

Kao da se utapam, cijela moja prošlost prolazi u meni u kaleidoskopu; sve pogrješke koje sam počinio, sva dobra djela koja propustih. Evo sam srećom i nemoćan: dozivam sebi sliku bolnice gdje ženske ruke jodom i klorom pale sladostrast u povoju ranjenika.

─ I onda mislim, kako je strahovito što ću morati ustati se, odjenuti se, otići bez oduševljenja u svakidašnji svijet, pa opet ne moći pijan, biti pijan bez uma.

 

Augustin Josip Ujević

::: ČITAONA

::: NA BANDERI

Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46
Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46