Detalji su važni

Djevojka je čekala zrakoplov u čekaonici jedne velike zračne lu­ke. Budući da je trebala dugo če­kati, odlučila je kupiti knjigu da joj vrijeme brže prođe.

Kupila je knjigu i paketić keksa. Sjela je u čekaonicu VIP da je nit­ko ne bi uznemiravao. Pored nje je bila stolica s keksima, a s druge je­dan gospodin koji je čitao novine.

Kad je ona počela uzimati keks, i gospodin je uzeo jedan.

Ona se šokirala, ali ništa nije rekla i nastavila je čitati knjigu. U sebi je pomislila: ma gle ti ovo, da samo imam malo više hrabrosti, udarila bih ga...

Svaki put kad je ona uzimala jedan keks, čovjek pored nje, ne obazirući se ni na što, uzimao je i dalje jedan.

Nastavili su tako dok nije ostao samo jedan u paketu i djevojka po­misli:

- Baš me zanima što će sad na­praviti.

Čovjek uze posljednji i podijeli ga na dvoje!

Ovo je zaista previše, ona se za­crveni od ljutnje, uze svoje stvari, knjigu, torbu i ode prema izlazu iz čekaonice.

Kada se osjetila malo bolje, na­kon što ju je prošla huja, sjela je na mjesto gdje nije bilo nikoga da ne bi opet bilo iznenađenja.


Zatvori knjigu i otvori torbu da je ubaci... u tom trenutku spazi pa­ketić keksa još uvijek netaknut.

Posrami se i tek tada shvati da su keksi, isti kao njezini, bili od gospodina koji je sjedio pored nje, ali koji je bez šokiranja, nervoze ili prepotencije, podijelio i svoj po­sljednji komad s njom, totalno su­protno od nje, koja je bila ljuta i povrijeđena.

ZAKLJUČAK:

Koliko puta u našem životu ćemo ili smo pojeli tuđi keks, a da to ni­kad nećemo ili nismo ni saznali?

Prije nego što se dođe do brzo­pletog zaključka i prije nego što se počne misliti loše, gledaj s paž­njom detalje, vrlo često situacija nije onakva kako izgleda nama na prvi pogled.

Detalji su važni.

Travanj 2011.

::: PV PRETRAGA

::: NEKE STVARI I OSTALO

LJUBAVNA VEZA MASLINE I MEDITERRANA

Iz iskustva znam da su knjige ove vrste nešto posebno. Možemo ih pokloniti, razmjeniti, prodati, o njima pripovijedati i svoj skromni usud dati; reklo bi se, nešto poput platežnog sredstva.  >>>više

 

PREDZORJE

 

Previjam se u krevetu kao crv. Cijelim tijelom, cijelom dušom djeluje u meni sinoćne vino. U odsustvu bolje duhovne pjanosti (kažem pjanosti a ne pijanstva, čak ni opojnosti) vino pali u meni rujne požare, škaklja me, draži me, ponižava me, potpaljuje maštu i potpiruje na zanose prama ženi i Budućnosti.

Imam groznicu. Ne ću da potpuno otvorim oči prama nastalom danu što kroz tananu zavjesu počinje da probija u sobu. Slušam kukurijeke pijetlova u dvorištu, te troma i duboka zvona.

Kao da se utapam, cijela moja prošlost prolazi u meni u kaleidoskopu; sve pogrješke koje sam počinio, sva dobra djela koja propustih. Evo sam srećom i nemoćan: dozivam sebi sliku bolnice gdje ženske ruke jodom i klorom pale sladostrast u povoju ranjenika.

─ I onda mislim, kako je strahovito što ću morati ustati se, odjenuti se, otići bez oduševljenja u svakidašnji svijet, pa opet ne moći pijan, biti pijan bez uma.

 

Augustin Josip Ujević

::: ČITAONA

::: NA BANDERI

Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46
Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46