Christus vinicit - Veritas vinicit

Zahvaljujući ljudskoj genetici, sad znamo da su svi napori o održanju samosvijesti naših popova glagoljaša, franjevaca i novovjekih iliraca bili - dokazom da je vrlo teško u uvjetima ropstva i zarobljavanja svjedočiti za istinu. >>>više

 

Kraj hrvatskog kraljevstva

  Otkako je preminuo blage uspomene kralj Zvonimir, naš predragi rođak — nastavi Koloman — ovo je kraljevstvo bilo raz­dirano stalnim borbama. >>>više

 

Nada iznad svega

U biblioteci Bošnjačkog instituta naišao sam na vrlo poučan podatak koji ilustrira to moralno opadanje Bosne. U jednoj filozofskoj knjizi, koja je pripadala nekom trgovcu Muhibiću, pisanoj na perzijskom jeziku... >>>više

 

Zvonimir i prvi križarski pohod 1096.

Hodočašćenje u Svetu Zemlju bila je pojava koja je zacijelo bila poznata Hrvatima prije nego se i naslućivalo pokretanje naoružanih pohoda Zapadnog kršćanstva. Poznat nam je slučaj opata Gerarda (kasnijeg sveca) iz 1022. god

>>>više

 

Tamni vilajet

Za zapadni dio Posavine (od Dobora do Kostajnice) te i za širi prostor Krajine možemo ponoviti zapažanje kako je nakon velikoga rata oko 1700. više tisuća seljačkih posjeda došlo u ruke lokalne elite, te je središnja vlast tražila da se povratkom raje ona opet uvede u posjed >>>više

 

Govor Bosne

Bosancima je nemoguće podvaliti rog za svijeću jezikom kojim oni govore i stoga ničiji pokušaj sa strane da Bosancima nametne svoj 'lažljivi' govor nije uhvatio korjena. >>>više

 

Obraćenici

— S velikim zanimanjem slušao sam o dvojici naših pisaca i jednom našem slikaru — umjetnicima od svjetskog ugleda. Sva trojica napustiše zavičaj. U kratkom vremenu, u novoj sredini prihvatiše jezik, običaje narodno ime drugog naroda.

>>>više

 

Do istrage naše ili vaše

Govoreći o Hrvatima Stojadinović ističe: „Hrvati niti imaju po­sebnog jezika, ni zajednice običaja, ni čvrstog jedinstva života, ni, što je glavno, svesti o međusobnoj pripadnosti, i stoga ne mogu biti posebna narodnost...

>>>više

 

Ulica koje nema

 

Uzalud pričam priču za one koji hoće ulicu odmah prepoznati. Taj se kraj izmijenio. Sada tamo ljudi slobodno prolaze u svako doba dana. Nitko više ne razmišlja o demonu koji je bio u stanju izgraditi ulicu da bi u njoj neometan boravio.

>>>više

Posavska zima - jača od Rima

Znamo da je Oktavijanu bila prijeko potrebna pomoc Ilira u brodovlju i to je mogao – nasuprot vrlo snaznom Antoniju - postici samo kao i u vrijeme Dmitra Hvarskog : diplomacijom i nagodbom tako da svaki iza svojih ledja pokaze koliku snagu ima da bi nagodba bila prihvacena i ostala trajna. >>>više

Božić 1948.

Vraćamo se kući. Iz pune duše, jer sam zbog nečega silno volio taj divni poslijeponoćni pozdrav, zajedno s majkom svakome govorim:

- Čestit vam Božić i sveto porođenje Isukrstovo!

Jedva čekam božično jutro kad ću s djedom kroz duboki snijeg odjuriti do ambara, gdje je ražanj s pečenicom naslonjen na drveni zid. Djed će htjeti narezati pečenice za zajednički božični doručak, ali ja ću ga najprije zamoliti:

- Djede, djede! De meni pečenice!

 

>>>više

Kortiž

Svejedno, kad god bi se poveo razgovor o Sijavuš-pašinoj dairi — tako se, kao što rekosmo, Kortiž nazivao po svome utemeljitelju, rumelijskom beglerbegu i carigradskom veleposjedniku, inače Hrvatu podrijetlom

>>>više

Do stoljeća sedmog

Zemlje zapadno od Trakije, bile su, putem posebnog ugovora izmedju Dinaraca i Aleksandra - neovisne. Od tih zemalja ostala je zemlja banova - Banovina, tj Panonija. U to doba Pannonia strictu senso bila je i ostala Bosna, tj. 'zemlja banova'.

>>>više

Naš jezik

Do stoljeca sedmog nasa povijest je sva sadrzana u nazivu – illyristica

Od stoljeca sedmog nasa povijest se naziva – croatistica.

Drugo proizlazi iz prvog – bez diskontinuiteta.

>>>više

Fojnička korešpodencija

Tako Huso kuka i proklinje dan kada su ga posta­vili za poštara. »Nisam ja za hamala učio. A ispade da sam hamal: po cijeli dan torbu oko vrata nosam, čaršiju obilazim i na kraju moram fratrima uz ovo brdo, k'o uz nos strmo...« >>>više

U starome kraju

U Bosanskoj Posavini neda­leko od Odžaka nalazi se mjesto Novo Selo koje na­stanjuju Hrvati.

 

>>>više

Amnezija povijesne amnezije

Da nije moderne genetike, odnosno ljudskog haplotipa, teško bi u historiografiji, antropologiji i etnologiji bilo razlučiti zrnje od pljeve.

 

>>>više

Uskrsne slike

Uskrs mi je bio neshvatljiv i dalek. Značio je zaborav na golo tijelo Raspetoga, na otvoreni grob pred kojim sam gotovo uvijek drhtao i od kojeg sam bježao. Nikad mu se nisam radovao kao blagdanu. Jedino sam volio jesti pričešće: jaja, kobasice, kruh i mladi luk što ih je majka na Veliku subotu nosila u crkvu na blagoslov. >>>više

Panslavisti

A da nije bilo tisućugodišnjih negiranja, bojkotiranja i kleveta Ilira, nikad nitko ne bi imao potrebe da spominje Slavene na europskim prostorima iz jednostavnih razloga što nikad nikakvi Slaveni, ni kao narod ni kao narodi a još manje kao rasa – nisu postojali. A ni dokazivati gdje se prostiru zemlje države koju su organizirali početkom sedmog stoljeća – Bielohorvati. >>>više

Solunska braća

Uostalom, dovoljno je pogledati anticku kartu krscanskih opcina od Soluna do Stridona, pak shvatiti kako je krscanska tradicija – od svetog Pavla do pape Hadrijana - nakon vise od sedam stoljeca, toliko uznapredovala da njihovo bogosluzje nije trebalo ponovno izmisljati. >>>više

Prokopije iz Cezareje i naziv "Slaveni"

U ovoj raspravi iznijet cemo nepobitne dokaze da

je pojam SLAVENI znanstvena besmislica. Udjimo u bit rasprave!:

 

>>>više

Posavska zemlja

Čini se da je najtočnije i najprihvatljivije određenje Bosanske Posavine, dao dr. Stjepan Blažanović u svojoj knjizi "Bosanska Posavina", Orašje 1993. godine.

>>>više

Putovanje po Bosni

Duh prosvjete i napredka može se usaditi u Bosni samo putem probudjene narodnosti i samosvjesti, dok ova spava, ostat će i Bosna u barbarskom mertvilu s kojim se nemože nijedan narod spasiti.

>>>više

Kako su izgledala kmetska selišta u Bosanskoj Posavini

Na plavnim dijelovima Posavine, kuća i ostale zgrade bile su dignute od zemlje kamenim kûćama, a u nekim slučajevima na debljim panjevima do visine od jednog metra.

>>>više

Andrićeva pisma

I ja vjerujem da bi inozemni znansvenici dolazili u Bosnu proučavati mržnju, kao što proučavaju kugu, samo kad bi mržnja bila isto tako priznat, izdvojen i klasificiran predmet proučavanja kao što je kuga."

>>>više

Rasprava o jeziku. Tvrtko Tvrtković. Što je rekao čovjek iz Kreševa, a što Zumbul Musafija

»Jezik vam je samo jedno od bosanskih prokletstava pa i zbog jezika trpi mnogi pošten Bosanac. Meni je malčice pomogao jednom jedan neobrazovan, ali pametan čovjek iz Kreševa — zapamtite, Kreševljaci su vam naj­bistriji među svim bosanskim Hrvatima!

>>>više

Himna

Zbog vrlo visokih estetskih kriterija naših konstitutivnih naroda, bosan­skohercegovačka državna himna gotovo jedno desetljeće sliči na Glamoč­ko nijemo kolo.

>>>više

Banovine - jajačka i srebrenička

Banovina jajačka i srebrenička ostadoše u rukama ugarsko­hrvatskih vladara kroz 64. godine. U to doba mnogo su puta turske vojske udarale na te oblasti, želeć ih na novo osvojiti.

>>>više

Usora i Dolnji kraji

"Na Usori va slavnoj našoj vojsci na Lišnici" u povelji kralja Stjepana Ostoje od g. 1399.

 

>>>više

Bosanska Biskupija - postanak

Početkom 11. st. Bosna, već poznata kao banovina, našla se u interesnoj sferi ugarsko-hrvatske krune, a crkveno opet u nadležnosti Splita

>>>više

Hrvati i Srbi - dva stara različita naroda

Vjerske pojmove, obiteljsko i društveno uređenje, narodno običajno pravo, narodni jezik, odijelo i narodnu umjetnost Hrvati su baštinili od stare i iranske kulture iz srednje Azije, a Srbi iz sardske kulture u Maloj Aziji.

>>>više

Čija je bosanaska zemlja?

Ništa tu nije iskombinirano, nego naučno utemeljeno, na osnovu katastarskih knjiga.


>>>više

Glasovi vrhbosanski

Domalo sve utihnu. Glavni otpor bio je slomljen. U kotlinu uđoše konjanici. Čarke i pripucavanja jenjaše, a Vrhbosnom zavlada tajac.

 

>>>više

Oj djevojko điđo moja, điđala te majka tvoja

Stvarno je genijalan naš narod! Na ovo često ponovim: ako tuga i bol pjevaju ljepše pjesme od ljubavi, onda se u neimaštini i nedaćama tka raskošnije ruho od bogate svile jer su u dugim zimskim noćima naše majke tkale s tugom, čeznući za slobodom, u boli zbog siromaštva i u ljubavi za svoje najmilije >>>više

Narodna nošnja iz Matića

Muškarci su obavezno nosili šešire, najčešće crne boje, koje su znali ukrašavati strukom ružmarina... >>>više

Poplava rijeka Bosne i Save 1932.

Iz poplavljenih sela na dijelu Bosanski Šamac-Brčko evakuirano je do sada 7.300 stanovnika i 11.400 grla stoke. Evakuacija i dalje traje ...

>>>više

Milodraška ahdnama

Ja, sultan Mehmed-han dajem na znanje cijelom svijetu da su posjedni­ci ovoga carskoga fermana, bosanski duhovnici, našli moju veliku milost, pa zapovijedam: >>>više

Na ljutu ranu ljuta trava

Rimski vojskovodja, političar i pisac Marko Porcije Katon Stariji (234.-149. pr.Kr.) svaki je svoj govor u senatu završavao riečima, da najopasnijega neprijatelja Kartagu treba razoriti. Tu Katonovu borbenu lozinku preinačio je dr. Ante Pavelić u izričaj: Ceterum censeo Iugoslaviam esse delendam - Uostalom, mislim, Jugoslaviju treba razoriti

>>>više

Begova trećina

Znalo se dogoditi da subaša sa svojim pomoćnicima neki put i ne ide na lice mjesta, jer ga neki snalažljivi kmet zadrži kod svoje kuće, ponudi dobrim mezetom i ručkom. >>>više

Sukob nacionalnih ideja

U bitci na Kosovu »Miloš Obilić pokaza se Hrvatom«... »Na mjesto Lazara dođe Stefan Branković, dok Turčinu rđa ne dodijala, te zemlju oko 1459 utjelovi carstvu«. >>>više

Ukidanje nekih svadbenih i pogrebnih običaja u Posavini

- Alkoholna pića kod ukopa mrtvaca zabranjuju se, jer često zbog toga dolazi do pijanstva, svađe i tučnjave... >>>više

Župa Podvučjak

U proljeće se jednoga dana uzbudio narod i počeše mi ljudi dolaziti svi razjareni. Uzbunilo ih to što je učitelj djeci zabranio da ne smiju vikati: Hvaljen Isus!, nego Dobar dan ili Dobar večer >>>više

Nastanak Hrvatskog šahiranog grba

U literaturi se najčešće navodi legenda o tome da je hrvatski grb navodno nastao "pošto je za­robljeni hrvatski kralj Stjepan Držislav (969.-995.) u šahovskoj igri pobijedio mletačkog dužda Petra II. Orseola (992.-1009.)... >>>više

Šokci

U nahiah pako: Gradačačkoj, Derventskoj i Banjalučkoj kraj Save ovo ime Š o k a c  i  Š o k i- c a, nije kod ondašnjeg stanovništva porugateljno, već narodno upravo.. >>>više

Plugovi Bosanske Posavine

Zanimljivo je da su upravo dragocjene podatke o oraćim spravama, istraživačima iz Zagreba, dali ljudi iz Bosanske Posavine. Tada su poseb­no istaknuti: Markan Čolić, seljak iz Pećnika, Anto Paradžik iz Čardaka, ... >>>više

Poplava rijeke Save 1940.

Žene i ljudi nosili su nešto bijednih prnja. Oni su iz sela Kopanice, Vidovice, Vučilovac i Jenjić. Pored ovih stradala su i druga sela brčanskog sreza, a naročito Orašje, Ugljara, Donja Mahala i Tolisa. >>>više

Žendrag

Nekoliko povijesničara (I. Kecmanović, fra R. Špionjak) smatra da se prvi broj "Žendraga" pojavio čak 1854. godine i da je njegov idejni tvorac i pokretač bio fra Ivan Franjo Jukić  >>>više

Župa franjevačkog lica

Među čla­novima je bilo i vjernika iz susjed­nih župa: Oštra Luka-Bok, Vido­vice, Domaljevac >>>više

Mjesoopis - 3 nahie od 34

Dobor, razvaline starog niegda grada, bitkama godine 1408. i 1413. znamenit; pripoviedaju, da je i ovi grad Mehmet II. nalet učinio, >>>više

Podrijetlo

0 podrijetlu Hrvata postoje čak tri ozbiljne teorije, o kojima već desetljeći­ma raspravljaju razni povjesničari i jezikoslovci. To su: slavenska, iranska i gotska teorija. >>>više

Bani bosanski

Ban Stiepan neimadiaše diece mužke, već samo dvie kćeri Elizabetu prie spomenutu udatu za Ljudevita kralja ugarskoga i Dragu, koja kod sestre u dvoru kraljevskom biaše. Svojoj kćeri na pir u Ugarsku pošavši umre godine 1357. i bi ukopan u Mileševu (Miloševac), u crkvi sv. Ni­kole samostana franciškanskog, kog biaše isti Stiepan na rieci Bosni sagradio37). >>>više

Obilježja Hrvata u Bosni i Hercegovini

Nastanak grba i zastave Hrvata u BiH seže u godinu 1990., odnosno u poče­tke višestranačja u toj zemlji. Prije toga, u cijelom razdoblju od godine 1945. do 1990., u njoj je bilo iznimno teško javno isticati i koristiti hrvatske nacionalne simbole. >>>više

Posavino u srcu te nosim - 4

Današnje stanje je vrlo slično većini općina Posavine koje su pripale drugom entitetu. Općina Derventa je imala 21.972 Hrvata prema popisu iz 1991., dok danas po crkvenim izvorima koje smatramo vrlo relevantnim i vjerodostojnim na ovim prostorima živi tek 616 Hrvata ili oko 2,8 %. I ovdje je nestao čovjek >>>više

Tomislav, najveći hrvatski kralj

Godine 925. se na Duvanjskom polju okupio silan narod (ka­ko kaže Vjekoslav Klaić) s oružjem u ruci, razdijeljen po plemeni­ma i rodovima. Kralj Tomislav krunio se za prvog kralja, svih Hrva­ta. >>>više

Posavino u srcu te nosim - 3

Trenutno stanje u Bosanskom Brodu je dramatično drukčije nego što je opisano. Nema popisa stanovništva, tako da možemo samo govoriti o procjenama. Iz Općine Bosanski Brod je nestao čovjek. Provesti se selima u kojima je većinsko stanovništvo bilo hrvatsko prava je noćna mora >>>više

Bosanska Posavina II.

Sve povijesne činjenice govore kako su Hrvati na ovo područje došli velikom seobom u 7. stoljeću, točnije 626. poslije Isusa Krista. >>>više

Bosanska Posavina I.

Nekad u davno doba preko velikih voda
prvo je ovamo došla šarena ptica roda.
Dugo je kružila sama iznad ove ravnice
između Vučijaka i gore Motajice....
>>>više

Hrvatski nacionalni simboli u hrvatskom iseljeništvu i političkoj emigraciji

Činjenica je također da su ubrzo po dolasku u emigraciju mnogi emigranti počeli kritički ra­spravljati o tome što se dogodilo tijekom rata i u ratnoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Pritom su izrazili neslaganje ne samo s ratnom Pavelićevom politikom, nego su ukazivali i na neprihvatljivost njegova uplitanja u hrvat­sku emigrantsku politiku. >>>više

::: PV PRETRAGA

::: NEKE STVARI I OSTALO

LJUBAVNA VEZA MASLINE I MEDITERRANA

Iz iskustva znam da su knjige ove vrste nešto posebno. Možemo ih pokloniti, razmjeniti, prodati, o njima pripovijedati i svoj skromni usud dati; reklo bi se, nešto poput platežnog sredstva.  >>>više

 

PREDZORJE

 

Previjam se u krevetu kao crv. Cijelim tijelom, cijelom dušom djeluje u meni sinoćne vino. U odsustvu bolje duhovne pjanosti (kažem pjanosti a ne pijanstva, čak ni opojnosti) vino pali u meni rujne požare, škaklja me, draži me, ponižava me, potpaljuje maštu i potpiruje na zanose prama ženi i Budućnosti.

Imam groznicu. Ne ću da potpuno otvorim oči prama nastalom danu što kroz tananu zavjesu počinje da probija u sobu. Slušam kukurijeke pijetlova u dvorištu, te troma i duboka zvona.

Kao da se utapam, cijela moja prošlost prolazi u meni u kaleidoskopu; sve pogrješke koje sam počinio, sva dobra djela koja propustih. Evo sam srećom i nemoćan: dozivam sebi sliku bolnice gdje ženske ruke jodom i klorom pale sladostrast u povoju ranjenika.

─ I onda mislim, kako je strahovito što ću morati ustati se, odjenuti se, otići bez oduševljenja u svakidašnji svijet, pa opet ne moći pijan, biti pijan bez uma.

 

Augustin Josip Ujević

::: ČITAONA

::: NA BANDERI

Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46
Kuća za odmor Tel. 00385 98 195 92 46