Impressum


„Zdravo da si domovino mila,   

Moja majko, zdravo, zdravo bila!

Pozdravlja te vjeran sinak tvoj.

Iza duga, teška putovanja

Tvomu licu on se opet klanja

I pruža ti vrući cjelov svoj.“

 

                          Petar Preradović

 

Posavski Vremeplov je mala čitaonica u svrhu promicanja kulture i povijesti o Bosanskoj Posavini, ali i šire. Posavski Vremeplov je u potpunosti nekomercijalna internetska stranica, a sve osobe koje su uključene u rad ovoga potrala rade isključivo na dragovoljnoj osnovi, bez ikakve naknade i iz ljubavi  prema Domovini i Bosanskoj Posavini.


HRVATSKI

 

 

-->

Copyright informacije

 

Cjelokuni sadržaj ove internet stranice je kroz izdavača po autorskom pravu zaštićen. Sva prava pridržana.

Postojeći uvjeti u svezi interneta kao i World Wide Web, postojeći zakoni i odredbe obvezuji sve korisnike i posjetitelje ove internet stranice. Nitko ne smijete sadržaje ove internet stranice bez pismenog odobrenja izdavača (Urednika) objavljivati za javnu ili komercijalnu uporabu, izmjenjivati ili bilo gdje drugdje prenositi. Vaš pristup na internet stranicu kao i njena uporaba podliježe također važećim zakonima i odredbama. Kroz pristup i posjetu internet stranici akceptirate bez ograničenja sve uvjete i primate ih k znanju.

 

  Uvjeti korištenja internet stranice

 

 

 

-->

1. Izdavač će s najboljim namjerama voditi brigu o aktualnosti ali na preuzima odgovornost za točnost pruženih informacija. S toga se ne daju nikakva jamstva ili odgovornost za točnost postavljenih informacija.

 

2. Protuzakonita uporaba slika na ovoj stranici povrjeđuje autorska prava, pravo tržišta, osobna ili publikacijsko pravo kao i propisane odredbe.

 

3. Na ovoj stranici prikazani materijal je vlasništvo naznačenog autora ili vlasnika (Autorsko pravo). 

Bez odobrenja, uporaba i preuzimanje logo-a prikaznih na ovoj internet stranici kao i bilo kojih drugih sadržaja, ili izmjene na njima, od strane posjetitelja, je zabranjena. 

 

4. Ova stranica posjeduje poveznice (Links) za neke druge internet stranice. Posavski vremeplov ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje vanjskih internet stranica (poveznica). Za njihov sadržaj je isključivo odgovoran njihov izdavač (Webmaster, Administrator).

 

5. Izdavač ima pravo u svako vrijeme na promjenu gore napisanih uvjeta. Posjetitelji su obavezni pridržavati se ovih uvjeta. Posavski vremeplov poziva posjetitelje na povremeni posjet Copyritig informacija.

 

    Copyright © 2008 Posavski Vremeplov. Sva prava pridržana


DEUTSCH

Copyright-Informationen:

Das Material auf unserer Homepage ist durch dem Herausgeber urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Die nachstehenden Bedingungen sowie andere für das Internet oder das World Wide Web bestehenden Gesetze oder Bestimmungen gelten für alle Benutzer und Besucher dieser Website. Sie dürfen keine Inhalte der Website ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers für öffentliche oder gewerbliche Zwecke vertreiben, verändern, übertragen, neu bereitstellen oder anderweitig benutzen.
Ihr Zugriff auf die Homepage und deren Benutzung unterliegen ebenfalls den nachstehenden Bedingungen und den geltenden Gesetzen. Durch den Zugriff und Ihren Besuch der Homepage akzeptieren Sie ohne Einschränkung oder Vorbehalt die Bedingungen und erkennen an, dass sonstige Vereinbarungen zwischen Ihnen und dem Herausgeber bezüglich des Gegenstands dadurch ersetzt werden.

Bedingungen der Nutzung der Homepage:

1.  Wir halten die Inhalte nach besten Kräften auf dem jeweils aktuellen    Stand, übernehmen jedoch keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Es werden daher keine Zusicherungen abgegeben und keinerlei Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen übernommen.

2.  Der widerrechtliche Gebrauch der Bilder auf dieser Homepage kann Urheberrechte, Markenrechte, Persönlichkeits- oder Publizitätsrechte und gesetzliche Wiedergabevorschriften und -bestimmungen verletzen.

3.  Die auf dieser Homepage gezeigten Materijal stellen geistiges Eigentum der jeweiligen Eigentümer (Autorenrecht). Ohne vereinbarung, die Benutzung des auf der Homepage angezeigten Logos oder sonstiger Inhalte zu anderen als in den vorgenannten Bedingungen genannten Zwecken ist untersagt.

4.  Diese Website enthält eventuell Links zu externen Websites. Der Besuch dieser Websites geschieht auf Risiko des Besuchers. Posavski vremeplov übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

5.  Der Herausgeber behält sich jederzeit das Recht vor, diese vorliegenden Bedingungen zu aktualisieren oder zu ändern. Der Besucher ist an die jeweils gültige und aktuelle Fassung gebunden. Posavski vremeplov empfhielt daher in regelmäßigen Abständen diese Seite aufrufen.

Copyright © 2008 Posavski Vremeplov. Alle Rechte vorbehalten.