Bosna Retro

FERAL RETRO
TEKST SPORAZUMA BOBAN-KARADŽIĆ O PODJELI BOSNE I HERCEGOVINE

MUSLIMANIMA TOČKA NA "i"

Bosna i Hercegovina razgraničene su veznikom "i".

TOČKA 4.

Točku na "i" u podjeli Bosne i Hercegovine stavit će predstavnici muslimanskog naroda. Točka na "i" nalazi se pod nacionalnim suverenitetom Muslimana.

TOČKA 5.

Podjela Bosne i Hercegovine nije u koliziji sa rezultatima referenduma o jedinstvenoj Bosni i Hercegovini. Kao što je općepoznato, ne može se dijeliti nešto što već nije jedinstveno.

TOČKA 6.

Sporazum o podjeli Bosne i Hercegovine ne isključuje jedinstvenu i nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu. Naprotiv, on je uključuje u podjelu između Hrvata i Srba.

TOČKA 7.

Načelno je dogovoreno da Srbima pripadnu Trebinje, Ljubinje, Nevesinje i ostali gradovi koji završavaju na -inje, a Hrvatima Livno, Duvno, Ravno i sve ostalo što završava na -vno.

TOČKA 8.

Sarajevo će biti podijeljeno na zapadno i istočno Sarajevo, te razgraničeno Sarajevskim zidom. Liniju razgraničenja utvrdit će posebna komisija na čelu sa ing. Smiljkom Šagoljem.

TOČKA 9.

Sporna pitanja u podjeli rješavat će se na sljedećim principima:

- Neboderima sa podjednakim brojem srpskih i hrvatskih katova bit će topom srušen najgornji kat, čime će se doći do nacionalne strukture nebodera zadovoljavajuće za pravednu podjelu. Ukoliko je najgornji kat muslimanski, rušenje se nastavlja po redu odozgo prema dolje.

- Djeca iz mješovitih brakova pripast će onom roditelju koji preživi rat.

- Rijeke u Bosni i Hercegovini dijele se na lijevu i desnu obalu. U principu je lijeva obala hrvatska, a desna srpska. Muslimanima ostaju skokovi sa mosta.

U Grazu, 7. svibnja 1992.

Mate Boban, v.r.

Radovan Karadžić, v.r.

(Feral Tribune br. 375, 13. svibnja 1992.)