Pismo tehničkoj službi

Mlada žena, uz to dobra korisni­ca kompjutora, napisala je pismo Tehničkoj službi u kojem se žali:

 

Prošle godine izvršila sam upgrade s Dečka 5.0 na Muža 1.0 i primijetila da novi program počeo vršiti neočekivane pro­mjene na softveru za knjigovodst­vo žestoko ograničavajući pristup aplikacijama za garderobu, cvijeće i nakit, koje su savršeno funkcio­nirale pod Dečkom 5.0. U brošuri o tom proizvodu nije bilo ni spo­mena o tom fenomenu. Uz to, Muž 1.0   vrši   deinstalaciju   mnogih drugih  značajnih  programa  kao što   je    Večera   s   plesom    7.5, Krstarenje 2.3 i Večer u operi 6.1,i instalira nove,  nepoželjne pro­grame kao što je Pokerska večer 1.3,  Subotnji nogomet 5.0,   Golf 2.4 i Nered svuda 4.5. Razgovor 8.0 više ne radi,  i svaki put se sruši sistem. Ni pod kojim uvjeti­ma neće da se izvrši Mijenjanje pelena  14.1 ili Spremanje stana 2.6. Probala sam s izvršavanjem Žvocanja 5.3 da popravim Muža 1.0, ali ovaj višenamjenski utility ima ograničenu efikasnost. Može­te li mi, molim vas, pomoći?!

 

Iskreno vaša, Ana


Odgovor Tehničke službe:

Draga Ana!

Ovo je veoma čest problem na koji se žene žale, ali uglavnom nastaje uslijed osnovne zablude. Mnogi vrše upgrade s Dečka 5.0 na Muža 1.0 ne znajući da je Dečko 5.0 samo paket za ZABA­VU. Međutim, Muž 1.0 je OPERA­TIVNI SISTEM i projektirao ga je njegov tvorac tako da izvršava što je moguće manje aplikacija. Dalje, ne možete obrisati Muža 1.0 i vra­titi se na Dečka 5.0 zato što Muž 1.0 nije projektiran s tom moguć­nošću. Skriveni izvrsni programi unutar sistema prouzrokovali bi da Dečko 5.0 podržava Muža 1. O, tako da se time ništa ne dobiva. Nemoguće je izvršiti deinstalaciju, brisanje ili čišćenje programskih datoteka iz sistema kada su jed­nom instalirani. Bilo koje nove programske datoteke mogu se instalirati samo jednom godišnje, jer Muž 1.0 ima žestoko ograni­čenu memoriju. Poruke o greška­ma su česte, i normalan su dio Muža 1.0. U očajničkom pokušaju da pokrenu neke od svojih old time omiljenih aplikacija, ili da pokrenu nove aplikacije, neke žene su probale s instalacijom Dečka 6.0 ili Muža 2.0. Međutim te žene na kraju imaju više problema nego što su imale s Mužem 1.0. Pogledajte u priručniku pod Upozorenja: Razvodi/Alimentaci­ja. Primijetit ćete da taj program veoma loše radi, i uz njega ide Srcelom 1.3. Predlažem da za­držite Muža 1.0 i da jednostavno naučite ćudljivosti ovog neobič­nog i nelogičnog sistema. Budući da i sama imam instaliran Muž 1.0, predlažem Vam da pročitate cijeli odjeljak o Općim greškama u zajednici (OGZ). To je sjajna ka­rakteristika Muža 1.0, koju je potajno instalirala matična (rodi­teljska) firma tako da je sastavni dio operativnog sistema. Muž 1.0 mora preuzeti SVU odgovornost za SVE greške i probleme, bez ob­zira na uzrok. Da bi se aktivirala ta sjajna karakteristika, unesite komandu C:\MISLILA SAM DA ME VOLIŠ. Ponekad se zajedno s tom komandom mora izvršavati Suze 6.2. Muž 1.0 bi tada trebao izvršiti aplikacije Isprika 12.3 i Cvijeće/Bombonjera 7. Savjet: Izbjegni­te prečesto korištenje te karakte­ristike. To može prouzrokovati do­datne i ozbiljnije OGZ, i na kraju VI ćete možda morati izvršiti komandu C:\ISPRIČAVAM SE prije nego se sistem mogne vratiti u normalan rad. Pretjerana upotre­ba također može prouzrokovati da Muž 1.0 izvrši Mrzovoljnu tišinu 2.5 ili, još gore. Pivo 6.0. Pivo 6.0 je veoma loš program koji prouzro­kuje pravljenje datoteka Debelog stomaka i Glasnog hrkanja, koji se veoma teško brišu.

Spasite sebe nevolja i poslu­šajte ovaj tehnički savjet! Samo zapamtite! Sistem će glatko funk­cionirati i preuzeti svu krivicu za OGZ, ali zbog te fine karakteristike samo povremeno može izvršavati sve aplikacije koje je izvršavao Dečko 5.0. Muž 1.0 je odličan pro­gram, ali ima ograničenu memori­ju i nove aplikacije ne može brzo učiti. Razmišljajte o kupovini do­datnog softvera za poboljšanje performansi. Ja osobno preporu­čujem Toplu hranu 3.0. Rublje 5.3 i Strpljenje 10.1. Kada se koriste zajedno, te Utilities zaista mogu pomoći da Muž 1.0 radi bez gre­šaka. Nakon nekoliko godina upo­trebe, Muž 1.0 će Vam postati bli­zak i pronaći ćete mnoge korisne ugrađene karakteristike kao što su Popravi slomljene stvari 2.1, Maženje 4.2 i Najbolji Prijatelj 7.6.


Finalna opomena! NIKAKO, ni pod kojim uvjetom, nemojte insta­lirati Svekrvu 1.0. To nije podr­žana aplikacija i prouzrokovat će selektivni shutdown operativnog sistema. Muž 1.0 će izvršavati samo Pecanje 9.4 i Lov 5.2, dok se Svekrva 1.0 ne deinstalira.

Nadam se da su ove napomene pomogle. Hvala što ste izabrali da instalirate Muža 1.0 i mi ovdje u Tehničkoj podršci želimo Vam puno sreće u narednim poslovima s programom. Vjerujemo da ćete naučiti zaista uživati u ovom proizvodu!

 

Tehnička podrška :)

Veljača 2011.