SFRJ za ponavljače


Dejan NOVAČIĆ

 

1.        U početku bijaše zemlja bez obličja i bijaše tama nad
bezdanom. I reče Tito: neka bude svjetlost. I bi svjetlost.

2.        I odvoji Tito svjetlost od tame i nazva Tito svjetlost naši,
a tamu nazva njihovi.

3.        I opet reče Tito: neka bude zvijezda petokraka. I bi tako.
I postavi je Tito na svod nebeski da obasjava zemlju sja­
jem nebeskijem.

4.        I potom reče Tito: nek vrve po šumama partizani po vr­
stama njihovijem. I krenuše partizani po šumama sla­
veći ime Titovo. I vidje Tito daje to dobro.

5.        I reče Tito partizanima: da načinimo sebi Antifašističko
vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije po svom obličju,
kao što smo mi, koje će biti gospodar od cijele zemlje i od
svijeh životinja što se miču po ovoj zemlji.

6.        I stvori Tito sebi Antifašističko vijeće narodnog oslobo­
đenja Jugoslavije i gle, dobro bješe veoma. I obradovaše
se partizani veoma velikom radošću. I blagoslovi Tito
dan kada je stvorio sebi Antifašističko vijeće narodnog
oslobođenja Jugoslavije i posveti ga. I bi veće i bi jutro,
Dan Republike.


 

Tako kaže narodno predanje. Nauka, međutim, kaže da je Jugoslavija rođena u Jajcu (lat: testis, množ.: muda) 29.11.1943. godine, na II zasedanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ). Delegati iz svih krajeva okupirane Jugoslavije izabrali su tada prvu vladu nove zajedničke države, koja je će biti zvanično kon-stituisana 29.11.1945. godine u Beogradu, pod nazivom "FDJ" (Federativna Demokratska Jugoslavija). Od 1946. godine Jugoslavija se zove "FNRJ" (Federativna Narodna Republika Jugoslavija), a od 1952. - "SFRJ" (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija).

 

 

BESPLATNI DODATAK: naučite jugoslovenski za pet sekundi

Gde se nalazi najbliži hotel / pošta / menjačnica? = a?

Šta će ova muva u mojoj supi? =a?           

Želite li da ovu noć provedemo zajedno? = a?

Hvala = ─

Molim = ─

Izvinite = ─

 

 

Vrelo: "SFRJ za ponavljače", str.15-16


Travanj 2014.