Telefonska sekretarica


Na većini telefonskih sekretari­ca usnimljene su uobičajene fraze: ovdje taj i taj, nisam trenutno tu, ostavite poruku ... Neki su, me­đutim, pokušali biti zabavniji. Evo nekih primjera:

- Alo? ... Halo? ... HALOOO? Molim vas glasnije govorite, ništa vas ne čujem ... (mala stanka) Ma šalim se, ovo je telefonska sekretarica, ostavite poruku poslije zvučnog signala.

- Alo, ovdje Koko Od Posavine. Ako ste iz PTT-a, ja sam vam platio račun. Ako ste moji roditelji, molim vas pošaljite mi novac. Ako ste moj sponzor, niste u mene uložili dovoljno novca. Ako ste moji prijatelji, dugujete mi novac. Ako si djevojka, ne brini, imam gomilu para.


 

- Halo.  Ajd sad ti reci nešto.

- Zdravo. Nisam kod kuće trenut­no ali moja telefonska sekreta­rica jest, pa se udvaraj njoj.

Sačekaj signal.                  

- Halo. Ja sam Božina tele­fonska sekretarica. Što si ti?

- Zdravo! Ferdina telefonska sekretarica je pokvarena. Ovdje njegov frižider. Molim vas go­vorite sporo da zapišem vašu poruku a zatim ću je zakvačiti za sebe!

- Halo. Ovdje Markova mikroval­na pećnica. Telefonska sekreta­rica se spanđala s trakom pa sam ja zauzeta preuzimanjem poru­ka. Ako hoćete da vam nešto skuham dok ostavljate poruku, samo prinesite klopu slušalici!

- Dobar dan. Vi razgovarate sa strojem. Sposobna sam da pri­mam poruke. Mojim vlasnicima nisu potrebne usluge tepih ser­visa, pranje prozora, sređivanje frizure, čuvanje djece niti foto­grafiranje. Moji vlasnici daju dobrovoljne priloge preko svog poduzeća. Ako ste još uvijek na vezi, ostavite vašu poruku pos­lije signala.


- OVO nije telefonska sekretarica - ovo je telepatska mašina za snimanje misli. Poslije zvučnog tona mislite na svoje ime, razlog zbog koga zovete i mis­lite na broj telefona na koji mogu da vas dobijemo Zatim će moj vlasnik misliti da vam uzvrati poziv.

- Zdravo, ja sam vjerojatno kod kuće, ovim samo pokušavam da izbjegnem nekoga tko mi se ne sviđa. Ostavite poruku, i ako vam se ne javim - ONDA STE TO VI.

  

- Alo, ovdje Mile. Žao mi je što se ne mogu osobno javiti na tele­fon. Ostavite poruku i onda oba­vezno čekajte kraj telefona dok se ja vratim i dok vam se ne javim.

- Dobar dan. Ako ste lopov, onda smo vjerojatno kod kuće i pod­mazujemo oružje i zbog toga ne možemo dignuti slušalicu. Ako niste lopov, onda vjerojat­no nismo kod kuće. Ostavite poruku.

Vi ste sve više i više umorni. Vaši kapci postaju teži. Osjećate se pospano. Postupno gubite volju i sposobnost da se odup­rete sugestijama. Kada budete čuli zvučni signal osjetit ćete neodoljivu potrebu da ostavite vaše ime, broj telefona i poruku.

- Ostavite poruku poslije zvuka pištaljke! Imate pravo na osob­nog odvjetnika. Imate pravo šut­jeti. Sve što kažete može i bit će iskorišteno s naše strane.

- Dobili ste CPX-2000 Voice Blackmail System (= sistem za ucjenjivanje glasom). Vaš glas bit će digitalna obrađen i me­moriran za kasniju upotrebu. Kad se to jednom uradi, naš kompjutor bit će u stanju napra­viti tisuće telefonskih poziva građanima koji će biti birani putem telefonskog imenika. Vaš glas bit će upotrijebljen isklju­čivo za nemoralne ciljeve iznu­đivanja novca od tih građana. Međutim, postoji mogućnost da otkupite od nas vaš glasovni zapis. Nama je svejedno od koga ćemo iznuditi novac a vama je u cilju da izbjegnete zakonske sankcije. Zato nas kontaktirajte i ubuduće. Hvala.

 

pv


Siječanj 2011.