Boemi


Tin UJEVIĆ

 

Odlomak iz kafanskoga života Mala slika nestaloženosti

 

 

 

Proglasili su me »kraljem boema«, premda, dakako, nije bilo glasanja o tom predmetu. Ja sam se, isprva, dostojno protivio, ali sve podliježe, najzad, utjecaju navike i sredine. Kralj boema? Vjerojatno jer sam najduže noći, više od gazda -Pere i kelnera Bude i Milutina, izdržao u starom poratnom »Bumskeleru«: jedna mutna, zadimljena, zaglušna atmosfera gdje se litre ispijaju ili čaše prevrću na čaršav, uz svirku Cigana i pjevanje Cvijete, Kaje ili Sofke. Cijeli jedan naraštaj (mnogi i iz Sarajeva i drugih mjesta i zemalja) provodili su tu noći i jutra, u alkoholnim snoviđenjima, noći »nezabo­ravne«, ali koliko već zaboravljene i daleke! ... Sjećam se jednog muslimana, odavde; erotičar čeznutljiv i strastven, padao je u tajanstveni sevdah, plaćao vino i kremenadle čak do mutnih i tragičnih osvita, dok jednoga dana, daleko u Dalmaciji ili Zagrebu, nisam čuo da se ubio, tako iz ljubavi, zagonetne, neobjašnjive ljubavi koja možda nije imala pred­meta, ali je trovala žile i sokove života. One teške noći kada sam, sam ili sa malo drugova, čekao na Sunce, dok su novi gosti odjedared upali, prevrnuli astale: na svaku nogu po jednu čašu, pa lupaj, lomi, dok se sve čaše ne polupaju, i onda — plaćaj u gotovom. »Bumskeler«, noćno futurističko srce jedne cijele oblasti!

 

— Boemi? Je li to klasa? I da li mogu da budem »kralj« nečega što je teško definisati?

 

Protivio sam se shvatanju koje boema poistovećuje sa proletarijatom, ili možda nezaposlenošću. Činilo mi se da je boemski duh vjerojatnije sitnoburžoaska koncepcija, u duhu buržoazne »vanklasne« romantike. Jer ideologija proletarijata više je upućena na realizam, na ručne, industrijske rad­nike. Danas se »boemom«, tvrdio sam, smatraju bogati inostranci, iz Evrope i preko Oceana, kada siđu na pariške bule­vare, preodjenu se da ne bi bili suviše upadni, i provode, na Montmartreu ili Montparnasseu, lagodan i slobodan život kakav im kod kuće ne bi bio moguć. Tako je često i u dru­gim velikim varošima na svijetu, jer je boema međunarodan fenomen.

 

 

Bečki originalni pjesnik Peter Altenberg bio bi za beo­gradske boeme pravi dandy i gospodin, a mnogi bi ga sma­trali i za — »aristokratu«. Tu je boem čovjek koji živi od danas do sutra, nema para, nema briga, ali je viši od sredine i ponosan da se oslobodio građanskih shvatanja. Jedan takav boem ima kao jedini adut — dugačke kose (koje je poslije policija ošišala), piše malo stihova koje niko ne štampa, uživa u klekovači, predviđa, »u najskorije vrijeme«, brak sa velikim mirazom, baca se više puta na snijeg kada za vrijeme mećave u poznim satima ide na spavanje, lomi godišnje tri-četiri puta ruke i noge, ranjava se sam ili u gužvi, i srećan je da ide u bolnicu.

   Koje je vaše zanimanje? šta radite? pita ga oštro pisar na saslušanju.

   Ništa, odgovara on hladnokrvno. Ne moram da dije­lim vaša shvatanja.

   Kako ništa?

Pjege na suncu, slučaj, ritam psihičkoga bila, ili poslovne brige učinile su svoje: Ima omladinaca koji iskreno priznaju da ne rade ništa. Nešto ipak rade: traže nadahnuće, obilaze kafane i podrume.

Gotovo cijela poratna književnost nosi boemski žig, sa svim osobinama i nedostacima. Bilo je zemalja u kojima su pjesnici imali talenta kada su žvakali koru od naranče i dvo­jica nosili svega jedno isto odijelo; pisci, danas milioneri i sopstvenici auta, nemaju iste imaginacije i sugestivne snage: nedostaje im pečat iskustva. Činjenica koju teško razumiju oni koji žele da književnost, zvučno, bude obasipana svim povlasticama i milostima.

Pokojni Gustav Matoš bio je na Jugu možda prvi koji je, časno, nosio ime boema. Ali Matoš je bio primjerak koji je, pored bijede i nesređenosti, svirao cello i čitao, mnogo čitao, ukratko, vjerovao koliko-toliko u školu tradicije i obrazovanja. Matoš je kult boeme popeo do visine jednoga vjero­vanja. On je umjetnike pokreta simbolizma i dekadentizma htio da poveže sa veseljacima i zabavljačima starije roman­tike jedne izvjesne grupe sa mansarda. Matoš je proklamovao lozinku: velika svjetska Boema, kao načelo stva­ranja i svjetlosti. Predvidio je, izgleda, činjenicu: laki romantičari išli su na popularnost, na površne načine izraža­vanja, dok su simboliste težili ka hermetizmu, pretendovali na dubinu, dakle lično usamljenje, i ništa ne manje nego parnasovci, stremili k idealu van svakodnevne, ovozemske stvarnosti: bijeg iz grubosti u kulu čiste Ljepote. Pa ako su simboliste i srodni savremenici i bili često veoma blizu nekom pojmu o boemi, to nije bila njihova težnja ni umjetnička značajka: u okviru boeme, htjeli su da imaju duh slobodan, i bili su to — kao od nužde.


Djelo Henri Murgera dolazi, po zasluzi svoje vrijednosti, u ropotarnicu umjetnosti; kao dokumenat života, ono se iskrenije prekristališe u mladim godinama đaka koji konzu­miraju pivske flaše, zanemaruju ispite i traže midinete na bulvarima univerzitetskih varoši. Pa i tu je danas život, življi, iživljeni život, toliko drugačiji i, reklo bi se, skuplji. Danas i ubogare film uči sanjati o toaletama, luksus se na­meće kao surogat ukusa, a novac u bogatijim klasama auto­matski rješava probleme ideala...

Sjećam se pariškoga Kralja Boeme, koji je umro pred koju godinu: visok, sijed gospodin, bjeloputan, krišom je pokazivao posjetnicu ambasadora nekih velikih sila i molio tiho za 50 centimesa u »Steinbachu«, noćnoj kavani na Bouevardu Saint-Michelu. Šaputalo se da je od rođenja plave krvi, ali — tajanstvena ga sila bacila na put boeme, i on je postao nerazumljiv običnim ljudima koji su u njemu mogli da vide samo oličenje atavističke sile podsvijesti. Kroz maglu korača vitka silueta, strogo zakopčana, sa trskom u ruci, sa cilindrom na glavi, koji će da fiksiraju pjesnici proletera....

Riječ »bohemien« po etimologiji znači Ciganin, a u Beo­gradu su je preveli sa — čergari. Kritičari to pobijaju, ali ne zanemarimo prava etimologije. Misao o društvenoj pojavi je sjajna, ali to je — pozlaćena boema. Prava boema vječito sjedi u istim, često i dosadnim kafanama velegrada, gladuje, živi u planovima, spava na klupi po stanicama i parkovima. Poezija bez poezije, lijepa samo kroz romantičku prizmu feljtonista i bioskopskih autora. Sve je to mašta pozlatila, a siti gladnima ne vjeruju...


Boema podmlađuje poeziju, ali često je i obnova — samo vraćanje na neku stariju, zaboravljenu modu. I oni koji po­bijaju zvanični ukus pribjegavaju starijim ukusima, demodiranim dopadanjima, te se pod vidom revolucije u stvari dešava reakcija svoje vrste. Kao što se, u vremenu merkantilnih talenata, promašeni i neprecizni žurnalizam prodaje kao književnost ili poezija prve, neocjenjive kategorije.

Jesu li boemi klasa? U martu ove godine zaplijenila je policija u Londonu prvi roman gđice Norah C. James Misija bez rukava, ne što je zlonamjerno napisan u svrhu propa­gande, no što bi padajući u ruke omladini mogao da, neho­tice, u njima izazove iskru opake čulnosti i perverziteta: radi se o prirodnom stadiju sredine. Ali jesu li boemi klasa? Pojam je i suviše elastičan. Ruski skitnice sa stepe Maksima Gorkoga, koji pljuju u novčarku i bacaju je u more, »brodjage« A. P. Čehova, koje stražar provodi po beskonačnim kišnim cestama, nisu li možda i oni boemi, i u kojem smislu? Kod nas između izvjesnih boema i Cigana postoji prirodna simpatija: i jedni i drugi vole olako sviranje, znanje svih stvari napamet, neposrednu reakciju senzorijuma; k tome, izvjesnu ljubav za plitki sjaj: »volim rđavu muziku« i, sa dugim kosama, šetam se svako veče po korzu, da bih osjetio korisne simpatije.

Neki je tu i tamo ispustio dah, sa očima izvrnutim i za­pjenjenim ustima, na slamnjači neke mrtvačnice; ali ovi svi su tako puni nade. Socijalna lirika ispunjena egocentrizmom; klasnost vanklasna i vanklasnost klasna; prezir dobara ze­maljskih koji izražava muke da ih se steče: to je paradoks boema, pored njinog dobrog uzdanja u spasonosna jutra preporoda srca i slatkih vinskih omaglica. Ne stvarati meta­fizike, i živjeti na kocku.

Tako je i Jack London izašao iz američke »hobo-jungle«, gdje se skitnice sakupljaju za kupanje i kriju od policije, šampion Jack Dempsey i par drugih boksera debitirali su u tim tamnim ćoškovima Novoga Svijeta. No romanopisac Jim Tully tvrdi da je on jedini koji je o tom životu i svojoj bivšoj sabraći pisao, za film i pozorište, ne crveneći se u licu. Do 500 lica sakupi se u takvoj džungli, prikuje rbine ogledala u stabla uz rijeku, u kojoj operu parčeta stakla kojima se briju, i tu pod šatorima bivakiraju. Nemaju imena (samo nadimke), i niko ne zna odakle dolaze. — Tako nije kod »Dva jelena« ni u Skadarliji: tu dolazi i građanskoga svijeta, vino teče poto­cima, čokolada se izvlači na ždrebanje, a mnogi mladić, koji je gord na svoju originalnost, bio bi začuđen kad bi znao da će do kojih deset godina da otkrije neke »vječite istine« za koje su možda znali i naši oci, kada bi znao da su ih drugi već ranije otkrili...


Jer boemi su gordi na svoju originalnost. Svoje rijetke drugove, koji intenzivnije rade, preziru koji put samo zato što stanuju u boljim sobama i imaju čistu košulju. Da li je onda laskavo biti »kralj boema«? Da, vidite, ja sam se najzad ipak primio toga naslova. Jedan moj drug, pošto je slabo odsvirao pjesmu u noćnom lokalu u Skoplju, skuplja bakšiš u tanjir; a njegov drug, što je najzgodnije, bez sviranja, sa­kuplja dinare u šešir u beogradskoj kafani »Tunelu«!

 

Po mom mišljenju, ne bi bilo nepravično da Boema umre, ali, spremimo se na to, nije daleko dan kada će i poe­zija umrijeti. Umjetnost će, do 50 godina, postati upotrebni predmet, a prijeći će iz djela u život, i mjesto proizvoditelja imat će samo potrošače. Do toga već dana, za moj su ukus svakojako oni umjetnici čudaci, koji mjesto stvaralačke radi­nosti zanimaju javnost ličnim osobinama, u privatnom životu.

 

 

 

Sarajevo 15. novembra 1929.

 

Bosanska pošta, 1929.

 

 

 

Vrelo: „Eseji, kritike, zapisi“ str. 391-395

 


Svibanj 2016.