Godinica četrdeset peta

BIJELA VILO

 

Bijela vilo hajde da zapjevamo;

Zašto ne bi kada dobro znamo!

 

Zar ne vidiš kako cure pate, ostadoše mlade ne udate

Udale b'se, nemaju za koga, što će jadne od života svoga.

 

Sve se cure suzam' guše jer im momci izginuše.

To ne cvile samo djevojčice, već i mnoge udovice.

 

U Pećniku, selu malenome, najljepšemu kraju posavskome,

Svuda jecaj i groznica, trista šeset samih udovica.

 

U kojih se svaka znade, koja dvadeset godina imade,

Al' ni jedna nije među njima, koja više od trideset ima.

 

Da vidite braćo moja draga, kad zacvili ženskadija mlada.

Plaču cure za svojim momcima, mlade žene za svojim ljudima.

 

Mladi ljudi, momci, oženjeni na Odžaku svi su pobijeni.

Što je mogla odnijela je Sava, a što nije prekrila je trava.

 

Svako jutro pokraj Save, cure, žene svoje ljude traže.

Drage traže a vode žubore, kada nađu, 'vako bolno zbore:

 

Savo vodo bil' malo zastala, dragoga sam svoga prepoznala?

Al' je Sava voda bez milosti, diže vale nosi mrtve kosti.

 

Dragi ode niz vodu studenu, draga pade u travu zelenu.

Kako pade proklinjati stade Vlašku Malu i njez'ne livade;

 

Vlaška Mala jezerom se zvala, ti si naše jabuke obrala.

Obrala si zrele i rumene, ostavila trule i zelene.

 

Ubila nas četrdeset peta pamtit ćemo tisuć ljeta!

 

....................................................

RANJENI IVAN

 

Teče Sava mutna i krvava i pronosi ranjenog Ivana.

Sve od Kadra pa do Šamca grada, ranjenoga Ivu nosi mlada

 

Dušmanin ga hicem pogodio, Baja Ivo nije pribolio.

Oj Ivane bole li te rane?

Da ne bole neb' se rane zvale neg' od bisera grane!

 

Sve kraj Save izašle djevojke i gledaju ranjena junaka;

Bože mili, lijepa li junaka! Oženila ga, je li majka?

 

Ranjen Ivo njima progovara:

Majka mene zaručila, zaručnica Posavina bila.

Oženila, nevjestu dobila, u crnu me zemlju zagrobila.

 

Baja Ivo Rajkovčiću Petre legende ste Posavine svete.

Vitezi ste Posavine bili, junački se do kraja borili.

 

Godinica četrdeset peta za Hrvate bila je prokleta.

 

........................................................

 

 

         Spjevao hrvatski posavski puk nakon 1945. godine

         Baštinu od zaborava sačuvao Marko Jurendić iz Pećnika

 

 

 

04.09.2008