Ono malo Save

Jednoč smo se ja, Ado i Duh Planete vozili autom iprelazili granice od Sjevera prema Jugu.

Ja i Ado smo osjetili kad se mijenja zemlja.

Naprimjer: kad prestaje Bavarska i počinje Austrija,

kad prestaje Austrija i počinje Slovenija.

I govorili:

- Ja tačno osjetim kad je Austrija, a kad Njemačka.

- Ja tačno osjetim kad je Slovenija.

A Duhu Planete je bilo čudno kako mi to znamo jer je on

osjetio klimatske promjene, doduše i

razlike koje iz toga proizilaze, al’ to je kao na čovjeku:

drukčije je područje vlasišta, noktiju, madeža, stopala…

- To je opet isti čo’jek!

Eto na priliku prelazak iz Slavonije u Bosnu:

- Zamisli da ideš prije pet hiljada godina od Broda prema Derventi i

Već si duboko u teritoriju Bosne:

Šta je granica? Ono malo Save!?

- Pa dobro, nemoj sad…

- Ma to je sve u vašim glavama!

 

S.Skoko

rujan 2009