Osjećaj proljeća

Riječ znaocima voda. To bi moglo biti jedno sjedalo na parobrodu, na sunašcu (ovo je umjestan deminutiv). Mogao bi biti prozor u kakvoj staroj kamenoj kući, četverouglastoj kao kutije ili sanduci, s pogledom dalje, ili kakava zdušna terasa, ili pak ljuljka među stablima. Nisu sezone samo kalendar; ima jedan osjećaj proljeća, pored osjećaja drugih zbivanja u prirodi, osjećaj opisan u duši, dan za obećanje svim živonosnim klicama.

 

         Proljeće. Manimo emfazu Uskrsa, rast trave i žubor vrela, javljanje ptičica, kolanje krvi i otapanje snijega. Manimo proljeće organizama. Nego ovaj mlaz u srcu. Ima duševnih proljeća, unutrašnjih osvita, krijesova nade. Proljeće. Okupat ćemo se u zelenkastom kristalu rijeke, protrljat ćemo mišice, i naše rïte svući; zrak ćemo dublje udisati. Razvigor, razvigorac. Jedan ćuh ili lahor, koji se tako zove. Nosilac peluda. Pravda moćima bića.

 

         Radit ćemo. Jesti ćemo jedan pošten kruh mrko ispečen, piti zdravu vodu s česme krepkih umova drevnoga svijeta. Zrak i nebo će biti puni simpatije, i nešto će mahati, visoko. Pahalice, pahuljice. Ne englesko ladanje, ni alpski krajolik, pa ni uobičajeni motiv Arkadije*. Ali ona treperenja i blaženstva atmosfere, koja su na dohvatu ruke (isto kao sjena, kao sunčev trak, kao zvijezde u jezeru), elektricitet u našim živcima i duhu. Struja od prirode čovjeku. Manstir, zvona? Ovdje samo naša samoća, naša mala sobica, kovčeg manje ambiciozan nego štivo pred maturu, kakav vrt, koji diše duboko kao momak na spavanju. Praštanja u dubini perspektive. Misli kao vedro nebo, nadahnuća scrvenim i plavim munje. Skice u eksploziji. Koliko nam je godina? Obmane registra. Mladi smo, proljeće je, krv kola, pluća slobodno dišu, nadanje pupi. Prostor liječi oči, šarena sjena se igra dušom, puna izazovnih ljubičica. Proljeće. Vječiti ne stare, živi ne umiru, mladi se bude u kasnim godinama i traju kao stabla, kao iskreni sokovi zemlje. Sokovi teku, limfa škaklje, žar paluca i žeže.

 

         Neka me ne mine dobri osjećaj proljeća ni u kojoj eposi ni godini života, ni u kojoj sezoni godine. On je cvjetanje organizma, rezonancija zaspalih žica, palingenezije mogućnosti dara i umnih sila. Evo povratnika, mohuna, klasova, šišarica, bobica. proljeće će „ponijeti“, biti plodno. Nije proljeće samo fikcija ili istina kalendara. Proljeće je data žive duše, vječito i moćno, u nama s nama. Do moje smrti neka ne mine spasonosni osjećaj proljeća, jer je od snaga, koje periodički jačaju, a poslije moje smrti neka živi kao moj vlastiti i lični nadgrobni spomenik, moj marcijalni znak, za dobročinstvo drugima, čovječanstvu, svima.

 

         Pozdrav njemu. I koji me ne budete umjeli izreći ni opisati, naslikajte me kao mladu proljetnu granu s dvije hiljade cvjetića, koje prva ptica osjeti kao neodoljivo i gizdavo pijanstvo, da bih tako listao i granao u junačka teška vremena, u teške plodove, u grane blagoslova, u breme smrtonosnog uživanja, eksplozije zelenila – i bujio, brektao, pucao u prostor.

 

*pokrajina u Grčkoj

 

Tin Ujević „Hrvatsko kolo“,  knj. XVIII.,  str. 110-111.;  Zagreb, 1937

pv

STUPAJ SA SVOJIM MRAKOM

 

Stupaj sa svojim mrakom

kroz propast horizonta;

sa tajnom i oblakom,

od fronta pa do fronta.

 

Stupaj sa svojom tmušom

kroz ponoć cijele zemlje;

pjevaj sa svojom dušom

gdje god se spava i drijemlje.

 

Dosta je laži! Što mi treba

to nije mnogo, dobri Bože,

i toloko se dati može:

tek ljubav žene, vidik neba.

 

I ništa drugo. Ništa veće.

Da je u tebe dobre volje,

meni bi bilo čisto bolje

i – čisto ravan put do sreće.

 

 

POBRATIMSTVO LICA U SVEMIRU

 

Ne boj se! nisi sam! ima i drugih nego ti

koji nepoznati od tebe žive tvojim životom.

I ono sve što ti bje, ču i što sni

gori i njima istim žarom, ljepotom i čistotom.

 

Ne gordi se! tvoje misli nisu samo tvoje!

One u drugima žive.

Mi smo svi prešli iste putove u mraku,

mi smo svi jednako lutali u znaku

traženja, i svima jednako se dive.

 

Sa svakim nešto dijeliš, i više vas ste isti.

I pamti da je tako od prastarih vremena.

I svi se ponavljamo, i veliki i čisti,

kao djeca što ne znaju još ni svojih imena.

 

I snagu nam, i grijehe drugi s nama dijele,

i sni su naši sami iz zajedničkog vrela.

I hrana nam je duše iz naše opće zdjele,

i sebični je pečat jedan nasred čela.

 

Stojimo čovjek protiv čovjeka, u znanju

da svi smo bolji, međusobni, svi skupa tmuša,

a naša krv, i poraz svih, u klanju, opet je samo jedna

historija duša.

 

Strašno je ovo reći u uho oholosti,

no vrlo srećno za očajničku sreću,

da svi smo isti u zloći i radosti,

i da nam breme kobi počiva na pleću.

 

Ja sam u nekom tamo neznancu, i na zvijezdi

dalekoj, raspredan, a ovdje u jednoj niti,

u cvijetu ugaslom, razbit u svijetu što jezdi,

pa kad ću ipak biti tamo u mojoj biti?

 

Ja sam ipak ja, svojeglav i onda kad me nema,

ja sam šiljak s vrha žrtvovan u masi;

o vasiono! ja živim i umirem u svjema;

ja bezimeno ustrajem u braći.

 

Tin Ujević

 

27.04.2009