Djevojčica sa žigicama


Hans Christian ANDERSEN


Bila je ciča zima. Snijeg je vijao nemilice, a i mrak se već stao hvatati. Bilo je to baš na Sta­ru godinu. Nitko ne htjede izaći na tu zimu i u taj mrak, samo je jedna siromašna djevoj­čica, gologlava i bosonoga, tumarala ulicama. Otišavši od kuće imala je doduše na nogama papuče svoje pokojne majke, ali su joj bile pre­velike, pa su joj pale s nogu kad se sklanjala is­pred dvojih kola, što su bijesno jurila ulicom. Jednu papuču nije poslije mogla naći, a drugu je zgrabio neki dječak i pobjegao s njom, govo­reći da bi je mogao uporabiti za kolijevku kada bude imao vlastitu djecu.

I tako je mala djevojčica bosonoga hodala amo-tamo, a nježne joj nožice bijahu od zime sasvim pomodrjele. U svojoj staroj pregači imala je mnogo žigica, a jedan svežnjić drža­la je u ruci. Cijelog dana nitko nije od nje niš­ta kupio, niti joj udijelio koji novčić. Dršćući od zime i gladi, vukla se ulicama. Malo siro­mašno dijete izgledalo je kao prava slika bi­jede. Snježne pahuljice padale su po njezinoj zlaćanoj kosi, koja se raspletena spuštala niz pleća, no ona se nije na to obazirala.


Svjetlo se odražavalo sa svakog prozora, a miris gusje pečenke širio se ulicom. Bila je to večer uoči Nove godine, zna to dobro djevoj­čica. Ona se spusti u zakutak, skutri se izme­đu dviju kuća, od kojih je jedna bila nešto izbočenija. Nožice je podvukla poda se, no to je ipak nije sačuvalo od hladnoće. Nije se usu­dila poći doma jer nije prodala niti jedne ži­gice, ne zasluživši tako ni novčića. Sigurno će je otac kod kuće istući. Naposljetku, u ku­ći je bilo hladno kao i ovdje, jer ju je samo po­krivao krov kroz koji je vjetar nemilice pu­hao, iako su veće pukotine bile zabrtvljene slamom i krpama. Njezine ručice gotovo su se smrznule od hladnoće. Oh, možda bi joj godilo kada bi samo jednu žigicu upalila i na njoj ugrijala prste. Izvuče jednu i povuče njo­me po zidu. Bože, kako je ta žigica sijevnula. Činila se kao kakva malena svjetiljka kada ju je djevojčica stavila kraj svoje tanke ručice. Bijaše to zaista čudnovata svjetlost. Djevojči­ci se činilo da sjedi pored velike željezne peći divno ukrašene i s blistavim mjedenim pos­toljem. Plamićak je gorio tako lijepo i grijao tako toplo. Već je htjela malo i noge ugrijati, kada se, oh, plamen utrnuo. Nesta peći, nesta topline - ona je opet sjedila u mraku s do-gorjelom žigicom u ruci.


Upali još jednu žigicu o zid. Plamićak za­sja, a njegovo je svjetlo tako padalo na zid da je on postao proziran kao koprena. Djevojči­ca je mogla jasno vidjeti sobu, u njoj bijelim stolnjakom pokriven stol, a na njemu priprem­ljeno jelo: pečena guska, punjena jabukama i suhim šljivama. Još se nešto, čudesno, dogodilo: guska je skočila iz zdjele i počela skakutati po podu prema malenoj djevojčici - s nožem i vilicom zabodenom u prsa. Tada se žigica ugasi, a pred djevojčicom ne osta ništa nego debeo, vlažan, hladan zid.

Upali još jednu žigicu, a tada se našla sjedeći pod božičnim drvcem, ljepšim i bogatije okiće­nim nego što je bilo ono koje je na Badnju večer promatrala u izlogu nekog bogata trgovca. Ti­suću svijeća gorjelo je na zelenim grančicama, a šarene slike - poput onih što ih je vidjela u dućanima - gledaju u nju. Malena ispruži pre­ma njima svoju ruku, a žigica se ugasi.

Božične svijeće dizale su se sve više uvis dok joj se nisu pričinjale kao zvijezde na ne­bu. Upravo tada opazi kako jedna zvijezda pada i ostavlja za sobom svijetao vatreni trag.

Netko umire - pomisli djevojčica jer joj je -pokojna stara bakica, jedina koja ju je uvijek voljela, jednom kazala:

— Kada netko umre, jedna zvijezda pada s neba.


Ponovno kresne žigicom o zid, a svjetlo za­sja oko nje. Usred sjaja stajala je njena stara ba­kica, jasnih obrisa, a blaga i ljupka pogleda. — Bako — klikne malena — povedi me sa sobom. Znam da ćeš otići kada se žigica ugasi. Iščeznut ćeš kao topla peć, pečena guska i ve­liko prekrasno božićno drvce. — I ona se po­žuri da upali cijeli svežanj žigica bojeći se da baka naglo ne nestane. I žigice su sjajile svjet­lom kao da je podne. Njezina baka nikad nije bila tako lijepa i veličanstvena. Ona uzme ma­lu djevojčicu u naručaj, i obje odletješe gore gdje je sama svjetlost i veselje, gdje nema hlad­noće, gladi ni boli - jer bijahu kod Boga.

Sutradan u zoru ležaše tamo siromašna malena, blijedih obraza i nasmiješenih usana naslonjena o zid. Smrzla se posljednje večeri u godini. A novogodišnje sunce obasjavalo je mrtvu djevojčicu, koja je još sjedila držeći u mrtvo ukočenoj ruci žigice, od kojih je jedan svežanj bio izgorio.

— Htjela se ugrijati — rekoše neki ljudi. Nitko nije mogao ni zamisliti kakve je lijepe stvari ona te noći gledala, niti u kakvom se sjaju sa svojom bakom vinula u nebesa da ta­mo slavi Novu godinu.

 Prosinac 2014.