Ehó

Uvjeren sam da smo je svi barem jednom dosad susreli. Šećemo li planinom i dovikujemo li štogod, odgovorit će nam, a mi će mo uživati u njezinom gromku glasu. No, razgovaramo li na kakav telefonski aparat upitne kvalitete, ona će se opet negdje iz prikrajka javiti i smetati nam, a mi ćemo mrmljati protiv tvorca aparata i davatelja usluga. Kad god joj doviknemo, ako je tu, nikada nam neće uskratiti svoj odgovor, ali nam se sama prva ni u jednom trenutku neće obratiti. Kako bi i mogla kad joj bo­govi za kaznu dodijeliše takav usud, a odluka bogova je vječna, neporeciva.

Trpeći božju kaznu, ona je živjela odvajkada i ljudi je odvajkada čuju, ali ne vide, a ono što čovjek ne vidi a čuje, budi u njemu neodoljivu po­trebu da to i upozna. I dok ćemo je mi moderni ljudi zarobljeni u svo­je znanje, utemeljeno na otkrivanju uzročno-posljedičnih veza, protumačiti kao zvučne valove kojima ćemo izmjeriti frekvenciju i valnu dužinu, dotle će stari narodi - osobito Grci-  lišeni potrebe tumačenja svega is­ključivo u granicama svoga svijeta te otvoreni za onostranost, da bi je razumjeli, izmisliti prekrasnu priču. Priča glasi ovako:

Bijaše među gorskim nimfama - drijadama - pratiteljicama božice Artemide i jedna koja se zvaše Ehó. Likom kao i sve nimfe prekrasna djevojka, po ćudi pak dosta brbljiva. Iskorištavajući svoju sposobnost dugog i zanimljivog pripovijedanja, često je namjerno zapričavala božicu Heru dok bi njezin muž vrhovni bog Zeus ljubovao s drugim nimfama. No, Hera je jednom varku prozrela i naljutivši se kaznila Ehó oduzevši joj ono što je najviše voljela - moć govora. Herinom voljom Ehó se više nikada nije mogla nikome prva obratiti, nego samo ponavljati riječi koje je izrekao netko drugi. Kazna, sama po sebi teška, postade njezi­nom sudbinom.


Protiv božanske volje se ipak ne može. Stoga Ehó pobježe od svo­jih drugarica u visoke gore te ondje u šutnji samovaše podnoseći svoju kaznu. Međutim, njezinim mukama time nije bio kraj. U svome utočištu sretne jednoga dana prekrasnoga mladića Narcisa, sina riječnoga boga Kefisa i nimfe Liriope. Mladić po pri­rodi bijaše povučen i stidljiv, ali po­prilično sebičan. Vrijeme je provodio u samotnom lutanju po planinama i gorama bježeći od društva svojih vrš­njaka. Zbog takva ponašanja nimfe su ga smatrale uobraženim i samoljubivim te ga nisu voljele. On zapne za oko ušutkanoj Ehó koja se zaljubi u njega. Na jednu muku djevojci se na­tovari i druga. Ljubljaše ona mladića silno, ali mu, zbog božičine kazne, ne mogaše prva iskazati ljubav. Slijedi­la ga je neprestano, pokušavala mu prići, jednom ga je čak uspjela nave­sti da je zazove, ali mu je zbog svoga usuda mogla ponoviti samo njegove zadnje riječi. Šáretom mu je pokušala objasniti koliko ga voli, a mladić ju je unatoč tomu odbio. Tako uzvrat svo­je ljubavi od njega nikada ne dobi. Tuga je još veća spopade, još se u sebe i još dublje u šume povuče i od silnog jada počne venuti. Dok joj se tijelo smanjivalo i kvrčilo, ljubav joj je u srcu neprestano rasla. Na kra­ju od tuge ona umrije, a od krasotice nimfe ostade samo glas koji do dana današnjega luta po gorskim prostran­stvima i neumorno odgovara svakom zazivaču ponavljajući njegove zadnje riječi. Glas taj mi danas njezinim imenom zovemo eho ili jeka.


Njezina sudbina zahvati i mladića Narcisa. Njegovo ne osjećanje ljubavi mlade nimfe iskoristiše druge nim­fe - drúge njezine - za tešku osvetu. Od božice ljubavi Afrodite zatraže da kazni mladića jer je prezreo njezine darove. Ona mu smisli kaznu tešku te je i on imao osjetiti bol neuzvra­ćene ljubavi. Božica osvete Nemezida navede ga da se zaljubi u samoga sebe, odnosno u odraz vlastitoga lika koji je ugledao u bistroj vodi planin­skog jezerceta. Mladić je, ne znajući kako u vodi zapravo vidi svoj vlastiti odraz, provodio dane i dane nagnut nad jezerom pokušavajući zagrliti sjenu, ali mu to nikako nije polazilo za rukom. Kad god bi, naime, rukama dodirnuo površinu vode, njegova lika bi nestalo. Na kon­cu je, prema jednoj verziji, svisnuo od te uzaludne i isprazne ljubavi, a pre­ma drugoj se utopio u jezeru kad je pokušao poljubiti svoj vlastiti odraz.

Nimfe se, čuvši za Narcisovu smrt, sažale nad njim te krenu u potragu za njegovim tijelom da ga dostojno po­kopaju. Međutim, tijelo nikada nisu pronašle. Ono se pretvorilo u mirisni cvijet sa žuto-bijelim laticama koji do dana današnjega nosi njegovo ime narcis ili sunovrat. Taj cvijet je da­nas prvenstveno simbol borbe protiv raka dojke. On, naime, u sebi trajno nosi najavu nade, boljeg i ljepšeg ži­vota koji izrasta iz muke i patnje. Mitologija pak priča da se Narcisova kazna produljila i u podzemnom svi­jetu Hadu. Mladić je osuđen da cijelu vječnost trajno promatra svoj vlasti­ti odraz u vodama podzemne rijeke Stiks neprestano se diveći samome sebi i pateći jer mu je sjedinjenje s odrazom onemogućeno.

Način ponašanja pojedinih ljudi koje nazivamo narcisoidnošću tako­đer svoje ime duguje ovom mladiću. Narcisi slamaju srca, ne vide poslje­dice svojih djela na druge. Preosjet­ljiva Ehó stoji u stalnoj suprotnosti prema bezosjećajnom Narcisu. On je nedostupan, a ona trajno želi biti u njegovu naručju. On misli samo na sebe, ona misli samo na njega. On se ne može identificirati s drugima te njihove glasove učiniti svojima i na taj način proširiti svoju osob­nost. Ona pak nema vlastitoga glasa i osuđena je na blijedo oponašanje drugih. On ostaje trajno zarobljen u sjenovitom svijetu samozaljubljenosti ili se oslobađa spona nepoznava­nja samoga sebe, ali po cijenu smrti. I premda misli samo na sebe, on sebe nikada do kraja ne može upoznati jer ne može zauzeti gledište izvan sebe i vidjeti se onakvim kakav jest - ne može prihvatiti ljubav drugoga.


Puno je narcisa danas, puno ih je uvijek bilo. Previše je onih koji vide samo sebe ne primjećujući umilne i vapijuće poglede onih kojima je glas iz bilo kojeg razloga oduzet. Puno je i onih koji previše pričaju a da sami nisu svjesni što su kazali. Stoga kad god začujemo vječni glas umrle Ehó, prozborimo koju s njom. Ona će nam još jednom ponoviti barem naše za­dnje riječi kako bismo ih postali i sami svjesni i imali vremena razmi­sliti kako one utječu na druge. Nije­ma Eho može nam svojom rječitom tišinom puno toga reći samo ako ne budemo previše narcisoidni.

 

   I. Studenovic 

Svibanj 2011.