Ivo Krnjo i njegova Gospoja

Piše: fra Tunjo JANJIĆ

 

Listajući kroniku Franjevačkog samostana u Vukovaru iz 18. stoljeća naiđoh na dvije zanimlji­vosti. Prva je spomen moga rod­nog mjesta Vidovice, a druga je Ivo Janjić, moj prezimenjak. To me zainteresiralo da vidim o čemu se radi. Za uprave prečasnog oca Kaje Adžića, ponovno izabranog provincijala, gvardijana oca Sola­na Kerkvarića, koji je bio i kro­ničar stoji zapisano sljedeće:

"Dana 12. ožujka 1871. godine VASMA, kći nepoznatih roditelja, udovica pokojnog MURAT-bega, porijeklom iz Tuzle u Bosni, sita muhamedovanskog praznovjerja, te ostavivši svoje mjesto Vidovice kod Tolise, koje broji 100 čisto kršćanskih obitelji, ostavivši i svoju jedanaestgodišnju kćer, no­ću je pobjegla iz Bosne u naš kraj. Došavši u Vukovar, žarko je molila oca gvardijana kao mjesnog upra­vitelja župe da je krsti i vjenča s njom zajedno odbjeglim rimokato­ličkim mladićem Ivanom Janjićem. Otac gvardijan, pomno ispitavši njezine ozbiljne nakane, te posavjetovavši se s ocem Martinom Nedićem, župnikom i gvardijanom u Tolisi, te nakon nužne vjerske pou­ke, a uz dozvolu Prečasnog Ordi­narijata u Đakovu pod brojem 341. datiranu 8. ožujka 1871. godine, svečano ju je krstio u vukovarskoj župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova, nadjenuvši joj ime Marija. Kumo­vali su Ignac Andrić, tamničar i njegova supruga Roza Lončarević, oboje rimokatolici. Pod istom sve­čanom svetom misom primila je Prvu svetu Pričest, a po završetku svete mise vjenčao sam je sa Ivom Janjić."

Tko je bio Ivo Janjić zvani Krnjo?

Za odgovor sam potražio su­govornika djeda Perišu. Ivo je bio iz obitelji Janjić-Perišić. Krnjo su mu dali nadimak stoga stoje imao od rođenja kao posjeklinu na gor­njoj usni. Bio je subaša MURAT-begu u Vidovicama. Skupljao je od kmetova trećinu uroda od hrane za bega. Živeći na begovu konaku, zagledao se u lijepu Vasmu. S vre­menom između njih dvoje razvila se ljubav. Ne zna se točno je li beg umro prirodnom smrću ili je ubi­jen. Djed Periša je mišljenja da ga je ubio sam Ivo zvani Krnjo. Prije rata mi je pokazivao i nadžak kojim je navodno Krnjo ubio bega. Često gaje nosio kao čajo u svato­vima. Bojeći se odmazde s turske strane, odlučili su pobjeći preko Save u Austro-Ugarsko Carstvo. Zašto su baš izabrali Vukovar, nije poznato. Vjerojatno radi osobne sigurnosti.

Priđoh Savu, dođoh Vukovaru

Begov konak u Vidovicama na­lazi se nedaleko od Save. To se ze­mljište i danas zove Begova njiva. Jedne večeri, najvjerojatnije u veljači, odlučili su pobjeći preko Save. Prije toga trebalo je obaviti nekoliko pripremnih radnji. Ponaj­prije kako prijeći Savu? Neka baba Mara, zvana Gaćara, imala je po­sječenu šumu pokraj Save. Ivo ju je zamolio da ostavi jedan panj na obali, ne rekavši zašto mu treba. U Bošnjacima se dogovorio s jednim seljakom da dođe s konjskim za­pregom i saonicama do pod Savu. U saonice neka stavi puno slame. Kad se snoćalo, a jedanaestgodišnja kći zaspala, Vasma je nekim predmetom prerezala rešetke na konaku, veoma tiho, da je noćna straža ne bi čula. Međutim, nije sve išlo onako kako su oni isplani­rali. Seljak iz Bošnjaka je došao sa saonicama navrijeme do pod Savu sa slavonske strane, međutim kao da su stražari nešto slutili, dugo su patrolirali oko dvorca. Stoga je Vasma kasnila sa svojim bijegom. Na kraju je ipak sve dobro zavr­šilo. Kad su doplovili na splavu na drugu stranu obale, na dogovore­nom mjestu nije bilo seljaka s konj­skom zapregom i saonicama. Ivo je više trčeći nego hodajući od­jurio ponovno u Bošnjake da vidi što se dogodilo. Stigavši u Bo­šnjake, našao je seljaka koji je tek ispregao konje. Obojica su zajedno ponovno upregli konje i natrag pod Savu. Ivo se uvukao pod sla­mu da ga nitko ne vidi. Begovica je strpljivo čekala pored Save. Imala je pored sebe i dvije puške za svaki slučaj. Kad stigoše do Save, na brzinu utovare dva sanduka s odjećom, obućom i povećom svo­tom dukata i sjednu u saonice. Oboje se pokriju slamom i odmah put Vukovara. Ondje su već imali dogovoren stan. Čekao ih je neki Marko sarač - sedlar navodno rodom iz Donje Mahale. U među­vremenu se Vasma krstila i vjen­čala za svog Ivu.

Nije prošlo niti mjesec dana, eto ti turske potjernice iz Gradačca. Dvanaest dobro opremljenih eškija na konjima, a predvodio ih je buljubaša. Doznavši da ih Turci progone, zatražili su zaštitu vukovarskih franjevaca koji su ih pri­mili u svoj samostan. Potom su zatražili intervenciju žandara koji su ih protjerali preko Save, jer su ionako nedozvoljeno ušli u car­stvo. Uvidjevši da ni u Vukovaru nisu sigurni. Ivo i njegova Gospoja odluče preseliti se u Sombor. Tako priča djed Periša.

Za odmazdu Turci su zapečatili kuću Ambre Janjića-Perišića. Ku­ćna se čeljad u strahu razbježala po selu. Najhrabriji su bili Grgići i Krajišnikovići. I neki od rodbine su ih primili. Krnjin brat Marijan sklonio se u susjedno pravoslavno selo Vučilovac. Djeda Matu, Krnjina brata, Turci odvode u aps (za­tvor) u Gradačac. Nakon istražnog postupka uslijedila je presuda. Kadija nikog ništa nije pitao nego je samo pročitao presudu: Raja ništa nije kriva! Da kuja nije mahnula repom, pas ne bi potrčao za njom! Nakon pročitane presude puste djeda Matu na slobodu. Došavši kući, djed Mata je našao zapečaćenu kuću, bez kućne čelja­di. Vrlo značajnu ulogu odigrao je kontroverzni fra Marijan - Majša -Janjić, također rodom iz zadruge Ambre Janjića-Perišića. Kažem kontroverzni, jer je po svoj prilici došao u sukob sa svojim provinci­jalom, a potom napustio provinci­ju Bosnu Srebrenu. On je otpečatio kućni ulaz i sabrao isprepa­danu čeljad.

Ivo Krnjo i njegova Gospoja os­tali su 12 godina u izgnanstvu, potom su se vratili u Vidovice.

l Krnjo završava tragično

Članovi zadruge su Ivi i nje­govoj Gospoji sagradili novu kuću. Imali su petero djece koja su zara­na poumirala. Ivo je bio vješt šuperenju - krpanju čamaca tkani­nama. Dobro je i zarađivao. Od zarađenog novca otvorio je u sklo­pu svoje kuće dućan i malu gostio­nicu. Krnjo se jednog nedjeljnog popodneva posvađao s nekim go­stima u gostionici. Nakon svađe iz­bila je tuča i Ivo je bio izboden no­žem. Navodno je i umro od poslje­dica tih uboda.

Gospoja Marija zadržala je neke navike s begova dvora. Voljela je pušiti, piti često kavu, dugo diva­niti, ali i dugo spavati. Posebno je voljela higijenu i do svoje je vanj­štine veoma držala. Odijevala se po švapski, svakodnevno je imala krunicu u ruci i redovito išla na nedjeljne svete mise. Umrla je u Vidovicama gdje je i pokopana.

Studeni 2010.