Mjesto pod suncem

 

Piše: Marijan MARKOTIĆ

Uvečer, kada je gusti mrak obavio okolna brda, pođu djed i unuk na počinak. Djed bi­jaše već dobrano umoran, oči mu se polako same sklapale. Pomilo­vao je dijete i zaželio mu laku noć. Tada začu tihi glasić kako ga upor­no zove:

- Djede, djede!

On se trgne iz prvog sna i goto­vo povišenim tonom uzvrati:

- Molim! Što želiš? Spavaj, već je kasno.

Međutim, dijete se nije dalo smesti. Nastavilo je:

- Djede, molim te pričaj mi ka­ko je bilo dok si ti bio mali. Znaš, tamo gdje si se ti rodio ...

Djed nestrpljivo uzdahne, no ipak se preda obećavši mu ispri­čati samo jedan događaj.

- Djed se rodio u jednom ma­lom mjestu koje se zvalo ... Izne­nada ga izdade glas, pa mu ne mogaše imena izgovoriti. Utom ga unuk priupita:

- A kako se zvalo to mjesto? Zar se više ne zove tako?

- Ne, dijete drago.

Djedu zastade glas u grlu, os­jeti kako ga nešto steže, kako ga misli ponesoše u vrijeme i prostor za koje se i sam pitao jesu li stvar­no postojali. Načas mu se učini da sanja, da je posrijedi neko privi­đenje, neka priča iz davnine ... Ali dijete nastavi:

- Pa, djede, kako to, ja ne razumi­jem: kada netko umre, ostane njego­vo ime; kako si se ti, onda, mogao roditi u mjestu kojega više nema?

- Da, sine moj, tako to obično biva u normalnim prilikama. Ali, tamo gdje se tvoj djed rodio, tamo je bio strašan rat.

- A što je to rat?

- Rat je najprimitivniji oblik rješavanja sukoba među ljudima. Povod ratu može biti nanesena nepravda nekom narodu, neodrži­vo stanje - režim u nekoj zemlji, ili jednostavno zakon sile (dakle jačega) kao zadnje sredstvo da bi se domoglo tuđega. Tako ti je odu­vijek, dijete drago: otkada postoji ljudski rod, postoji i sebičnost, po­hlepa za tuđim. Jer, neki bi ljudi (ili narodi) htjeli posvojiti sunce, imati ga samo za sebe. - Kao da ga Bog nije dao svim ljudima?! Rat ruši sve pred sobom; iza njega ostaju samo jad i pustoš - prirod­na, materijalna i ljudska. Ratom uništene životne zajednice ljudi su otprilike kao kada razbiješ vazu cvijeća u mnogo dijelova, od kojih se ne da više sastaviti ni bivša niti nova vaza. Naime, za izradbu no­ve mnogi dijelovi (u prvome redu oni manji) gube svoj identitet kao potrošni materijal uime nove tvo­revine - vaze. Stoga, ne čudi što se oni kasnije ne mogu prepoznati u novome ruhu.

Nažalost, svijet ima kratko pam­ćenje: nije sposoban (ili voljan) misliti unatrag, a kamoli unapri­jed. Povijest, pa čak i ono što se dogodilo zadnjih godina pred oči­ma cijeloga svijeta, padne tako brzo u zaborav - kao da se ništa nije ni dogodilo. Ja možda oprosti­ti i mogu, ali zaboraviti nikada!

- Pa kako to da ljudi uvijek iz­nova ratuju? - dometne dječak.

Djed se još više uozbilji, pa na­stavi:

- Ljudi najčešće poistovjećuju slobodu s nedostatkom samoodgo­vornosti i blagostanje s egoiz­mom. Ako oni - kao ribe - veći je­du manje, u čemu je onda razlika između njih i životinja? - U tome da to svjesno i namjerno čine. A to samo vrijeđa životinje ...

Djedove su oči žarile nekim čudnim, nadljudskim sjajem, lice mu poprimilo tvrdi izraz - poput galeba koji se očajno bori u letu da bi se odupro vjetru. On više nije vidio ni mjesto ni prostor, ni ljude niti događaje; gledao je daleko, daleko prema horizontu gdje se nebo i zemlja spajaju, gdje se ži­vot i smrt gledaju licem u lice kao dva stara poznanika. Jedino je u mraku i tišini koja je obavijala ci­jeli kraj lebdjelo zlokobno pitanje:

Zašto se neki ljudi rađaju na po­grešnom mjestu, u pogrešno vrije­me i pod nesretnom zvijezdom? Zašto ljudi shvate što su zapravo imali tek onda kada to zauvijek izgube?!

I unuk je bio utihnuo priljubivši se uz djeda i slušajući njegovo duboko disanje. Potom prošapta:

- Djede, ako tvoga rodnoga mjes­ta više nema, gdje si ti onda kod kuće?

Djedu potekoše dvije krupne suze, okrenu se u stranu, ugrize se za usnu da ne bi morao vrisnuti.

- Zlato moje, a gdje sam ja kod kuće?! - Pa, nigdje!!! Kao i toliki drugi: oni koji su ostali tamo, nisu svoji na svome; mi, koji smo pro­tjerani, pogotovo. Da mi nije moje bake i ovo malo vjere u Boga, ne bih znao gdje nam je mjesto pod suncem. Ovako se tješim da ba­rem postoji djelić neba i za nas, ako nam ljudi već ne daju stopu zemlje. Svi smo mi kao lišće što opada, iako neki misle kako su oni stabloživota. A sav se život svodi na dugotrajno postojanje i brzo nestajanje.

- Djede - reče odlučno unuk - iako toga mjesta u kojem si se ti rodio više nema, molim te, kaži mi kako se zvalo, a ja ti obećavam da to ime nikada neću zaboraviti!

 

Lipanj 2010.