Posavski Zmaj-Nacionalni zanos, naivnost ili obadvoje zajedno

Stjepan BLAŽANOVIĆ


Volja je to Božja, i tako mora biti. Nju ne treba komen­tirati nego slušati i ravnati se prema njoj. Svi posavski zapo­vjednici dobili su čvrsta uvjerenja od predstavnika iz Zagre­ba da će im biti dodijeljena pomoć "ako zatreba" Zmaj im nije smio reći svoje uvjerenje ili istinu. Ni on nije htio vidjeti istinu. Istina se u tom metežu zapravo nije mogla niti vidjeti. Ona se u sva krizna vremena krije ispod nanosa osobnih, nacionalnih, domoljubnih i drugih interesa. I Zmaj je imao svoj interes da ne vidi istinu. Je li to bila naivnost ili nacio­nalni zanos, ni sam ne bi mogao reći. Kao papagaj pona­vljao je: "Budite bez brige. Ako su obećali sigurno će poslati pomoć: u naoružanju opremi i ljudstvu". Toliko je to puta ponovio da je i sebe uvjerio u istinitost tih riječi. Sada su mu te riječi djelovale isprazno. Telefonirao je svim onima koji su to izgovarali, ali oni su već bili na višoj dužnosti. Naglo su uznapredovali svi oni koji su davali lažna obećanja, samo je Zmaj koji je to prenosio narodu, bio demobiliziran, iako to još nije znao.

"Moju su dužnost vjerojatno i zamislili tako: da lažem! Lažem svojim najbližima: braći, susjedima, prijateljima, poz­nanicima, Posavcima ... Izmislili su mjesto koordinatora koji treba koordinitari njihove laži. Oni izbace laž, onako iz ruka­va, kabinetski, a ja to prenesem narodu ... Neće oni pred narod ... a što bi kad su našli hlebinca. Narod zna biti opak, kad ga očaraš, a kasnije razočaraš. Pojavi se u njima neki bijes, neki očaj, ono izvorno, animaino koje ga tjera da ras­trga svakoga na koga bi se u tom trenutku uprlo prstom:

"On je krivi" Ostao sam sam na brisanom prostoru. Ovi moji vape za obećanim, a ja umjesto petsto "ustaša" mogu doći sam. Razapet će me ... - Nisi bolje ni zaslužio! - Što sam ja tu mogao? Kad zapovjednik bojišta kaže da će poslati pomoć, da mu je to načelnik Stožera obećao, tko bi u to sumnjao? - Nisi to trebao ponavljati kao papagaj. Mogao si odmah posumnjati u ta obećanja prema iskustvu iz Vukovara. - Drugo je Vukovar. Njega su oni namjerno žrtvovali! - Mogli su žrtvovati dio teritorija Hrvatske, a da ne mogu žrtvovati Posavinu?- Ja je ne mogu žrtvovati! - Onda idi pa je brani.! Rambo te odjutros zove i moli i plače i preklinje. Što čekaš, kreni.!

Još je jednom otišao u zapovjedništvo OG Istočna Po­savina. Tamo nije bilo nikoga. Pitao je za zapovjednika Iva­na. Rekoše mu da je smijenjen iz OG, ali mu je ostala jedna od njegove tri brigade koje je osnovao u Brodu.

Ivana je našao u malom uredu podvinjske vinarije, neobrijana, nenaspavana i u potkošulji, u podne. - Šta je, Ivane, smijenili te?

- I tebe su, Zmaju smijenilil

- Pa gdje sam ja sada?

- Tu si kod mene, nisi se izgubio.

- Vidim da sam kod tebe, ali u kojoj sam sada postrojbi?

- Pa kažem ti da si kod mene. Prije tri dana su nas Meter, Sočko i tvoj džudaš Luc izbacili su nas iz OG-ea. Sad oni brane Posavinu.

- Kažeš prije tri dana?

- Tako mi se čini ...

- Šta ja radim u tvojoj brigadi?

- Operativno-pravne poslove u zapovjedništvu.

- Zar ja? Neću valjda morati i dežurati u ovome

zapovjedništvu?

- Morat ćeš barem jedan dan u tjednu. Ostale ćeš dane kao i do sada surađivati s Posavinom, ali ne ispred OG-ea nego ispred moje brigade.

- Dobro, preuzimam dužnost.

Zmaj ude u zapovjedništvo u nakani da odradi jedno dežurstvo i naleti na načelnika Matanovića. Odvratna debe­la komunjara s kojom je morao dijeliti isti ured.

Iz Stožera HV-a javljeno je da za pola sata dolazi hrvat­ski zrakoplov iz pravca Zagreba u niskome letu prema Bro­du. Odatle će krenuti prema Trstencima, odakle četnici da­nima tuku civile po Slavonskom i Bosanskom Brodu. Mole se sva zapovjedništva da obavijeste svoje PZO da ne djeluju po njemu. Kako Ivanova brigada nije imala PZO, Zmaj prenese poruku bojnama da se ne bi uznemiravali kad vide zrakoplov s pilotom Perišom iznad svojih glava. I tek što je završio s izvještavanjem i sam je čuo njegov prelet. On je letio nisko, nekako ljepše i tiše od neprijateljskih. I tek što je doletio do Save i usmjerio se u pravcu Motajice osula je po njemu paljbu i hrvatska i srpska protuzračna obrana. Nije imao izgleda ni stići do cilja. Pogodili su ga istovremeno i sjedne i sdruge strane Save.

Da bi četnici kaznili hrvatski zračni pokušaj napada po­slali su im dvije lune na naselje Jelas. Zaljuljalo se pola gra­da. Dežurni operativac morao je otići na lice mjesta.

I dok se Zmaj približavao mjestu gdje su pale lune, ljudi su iz tog pravca panično bježali, vičući da su pali bojni otrovi. Zmaj nije osjećao ništa neobično, ali je po srušenim krovovima i veličini iskopanih jama zaključio kako je riječ o konvencionalnom punjenju. Odnekud su dotrčali i sni­matelji hrvatske televizije. Morao je svoje uvjerenje o kon­ven-cionalnom punjenju luna ponoviti i pred kamerama. U Dnevniku je mogao vidjeti sebe, kako izgleda tako mali na dnu kratera.

Ovo nije bio posao za Zmaja. Preklinjao je zapovjed­nika Ivana da mu dodijeli jednu bojnu s kojom bi mogao zaustaviti četnički prodor i spasiti ljude iz okruženja. Nakon dvosatnoga razgovora zapovjednik je odlučio postrojiti bri­gadu. Zmaj je izišao na pistu Trčao je od porte do kuhinje, od zapovjedništva do skladišta, mahao rukama, pozdravljao poznate i nepoznate vojnike. Zvao je Ramba i potvrdivao dolazak "osamsto ustaša". Divio se i čestitao bojnicima koji su tako brzo postrojili svoje bojne. Oni su otpozdravljali suzdržano. Po krugu su šaputali: "Ovaj nas 'Bosanac' hoće odvući u Bosnu, dok njegovi iz Bosne bježe u Njemačku. Da im mi branimo kuće i kućišta - ni mrtvii"

Svi su to mogli čuti. Čuo je to i zapovjednik brigade, ali Zmaj nije bio tu. On je u mislima već bio na bojištu. Otvarao je pravce djelovanja dviju bojni koje će mu biti dodijeljene. Označavao je zapreke od mogućeg bočnog udara. Podređivao i nadređivao profesionalce svojim domobrani­ma koji se bolje snalaze na domaćem terenu". Tako nije čuo početno obraćanje zapovjednika postrojenima. Učinilo mu se da se nije ponašao zapovjednički. Kao da ih je sku­pio radi neke ankete:

- ".Oni koji žele mogu poći sa Zmajem u Posavinu, a ja ću s ostalima čekati zapovijed Stožera. Možda ćemo i mi doći, ali moramo poštovati zapovjednu vertikalu".

"Što on blebeće - moramo poštovati - znači oni koji pođu dobrovoljno ne poštuju zapovjednu vertikalu". Tre­bao bih im se obratiti jednim vatrenim domoljubnim govo­rom kako bi se što više njih odlučilo poći u boj"."

- Zapovjedniče, samo da".- pokuša se Zmaj ubaciti na scenu.

- Samo malo, Zmaju, da dovršim ovo. Tko želi poći u Bosnu neka istupi dva koraka naprijed!

"Bezobraznik' Obećao mi je veći broj vojnika, a sada ovako" Nije naredio jednoj ili dvjema bojnama da podu sa mnom". Spominje da sam neće ići s nama", čekat će zapo­vijed, to je bojište u Bosni i vojnici HV-a nisu obvezni tamo ratovati". Moglo se to i ljepše reći, moram to malo ublaži­ti ... "

- Zapovjedniče, samo da im se obratim".- uspije Zmaj dovršiti misao.

Od oko dvije tisuće postrojenih vojnika istupilo je njih dvadesetak. Zmaj nije mogao vjerovati. Ostali su gledali u zemlju i mislili svoje.

- Evo ti tvojih dragovoljaca. Njima se možeš obratiti! Zmaj nije uspio progovoriti niti riječi. Još se nije snašao.

Bio je šokiran. Umjesto da iskoristi mogućnost i progovori koju o jedinstvenosti hrvatskoga naroda i potrebi obrane hrvatskoga životnog prostora, on je u glavi sužavao zamišljeni plan za dvije bojne na samo jedan vod!?

"Treba istini pogledati u oči. Bolje mi je jedan vod odluč­nih nego bojna kolebljivaca".- Pogledao si istini u oči? Pa zar ti to možeš? Jesi li se spustio iz svojih visina ovdje među ove ljude? Zaista je bolje da jedan vod pođe s tobom nego da ideš sam .. "

Utovar opreme i naoružanja bio je brzo obavljen. Tek pozdravljanje onih koji ostaju i onih koji odlaze trajalo je znatno dulje. Većinom su to bili Bosanci koji su u Hrvatskoj odradili prvu godinu rata, ali bilo je i Slavonaca. Stipa i Marko bili su braća, izvorni Slavonci. Htjeli su poći obojica, ali su se na kraju dogovorili da će izvlačenjem klipića odlučiti o tome koji će poći, a koji ostati. Stipa je bio mlađi i izvukao kraći klipić stekavši pravo odlaska na pravo bojište.

"Što im je? Što se toliko pozdravljaju kao da se neće više vidjeti? - Pusti ljude neka se ljube. Znaju oni da se mno­gi nisu vratili koji su posljednjih stoljeća otišli u Bosnu. Za njih je Bosna još uvijek "tamni vilajet". - Nije to baš tako. Usto, pazit ću na njih. Neću ih nigdje puštati ispred sebe."

U tom trenutku na motoroli se začuo Rambov uzbudeni glas:

- Zmaju!Bracol Ovdje je kaos' Ljudi bacaju oružje. Dru­gi otišli na pregovore sa Srbima .. za predaju ... Hoćeš li doći ili nećeš?

- Dolazimo za jedan sat. Sačekaj nas na "desetki". ­Doći ću iz pravca 12G.

- Pusti sad šifre. Svi sve znaju. Srbi isto kao i naši znaju tko je Zmaj. Polovina branitelja već se ulaguje četnicima želeći ishoditi izlazak iz okruženja ...

- Sačuvaj uz sebe one najpouzdanije i sačekaj me na "desetki".

- Koliko vas dolazi?

- "Osamsto ustaša", kao što sam obećao' - slaga Zmaj

svom najdražem bratiću.

Ova laž izazvala je val oduševljenja. Dodavali su moto­rolu jedan drugomu samo da čuju Zmajev glas.

Htjeli su se i osobno uvjeriti, jer rat je rat. Nitko nikome previše ne vjeruje. Rambo je već triput prolongirao Zmajev dolazak.

Među dragovoljcima za Posavinu istupila je i Zmajeva supruga Vesna, ali nitko iz njezine sanitetske službe. Zapo­vjednik joj naredi da se vrati u stroj jer sanitet mora ostati uz brigadu, a vod dragovoljaca mora se snaći nekako sam. Ona je odlučila napustiti svoju dužnost i poći braniti zavičaj, ali je na kraju odlučio on:

- Ti ostani' Treba netko od nas i preživjetil Pogledaj ostalu braću i supružnike, nikada ne idu zajedno.

Poslušala je Zmaja, iako je morala poslušati zapovjed­nika. Još nikako nije shvatila da je vojnik. Nije joj to bilo prvi put.

Prošloga tjedna izazvala je pravi nered. Od prijatelja Freda iz Njemačke dobila je dva kombija. Dala ih je preure­diti u sanitetska vozila. Majstori su sve učinili onako kako im je nacrtala. Posebno su vješto izradili ležište za pokretna nosila koja su osiguravala siguran transport ranjenika. Oba vozila bila su pripremljena za svoju svrhu. Čekala su sprem­no na svaki zadatak. Usred priprema vozila obratio joj se brigadni logističar sa zamolbom da jednim kombijem pre­veze naoružanje iz baze na teren. Ona je to odbila. Poslije joj je pokušao zapovijediti, ali i to je odbila. Njegov kolega, načelnik brigade, izdao je pismenu zapovijed da se "izuzi­ma jedno sanitetsko vozilo za potrebe prijevoza ... " ali ona je odbila dati baš to vozilo. Oni su imali više vozila od saniteta, ali im se ovo njezino vozilo učinilo najzgodnijim. Na kraju je u sanitet došao zapovjednik Ivan i samouvjere­no zapovijedio:

- Doktorice' Smjesta predajte vozilo i vozača za potrebe

logistike!

- Neće ići, zapovjedniče!

- Ali kad ja zapovijedim, onda to moraš izvršiti!

- Odgovorna sam za sanitetsku službu. Neću dopustiti

prijevoz kojekakvog materijala u vozilima s oznakom Crve­nog križa.

- Ali, kad ja zapovijedim?

- Sad ću pozvati Zmaja, pa njega pitati...

- Ja sam i njemu zapovjednik!

- On nikada nije imao zapovjednika ...

Kada mu je to Vesna prepričavala, ozbiljno ju je ukorio.

Nije baš morala isticati svoje uvjerenje da Zmaj "nikada nije imao zapovjednika". To ne smije biti uzor drugim vojnici­ma, a ni jedinoj supruzi na svijetu. Istodobno se zapovjed­nik požalio Zmaju na njezinu tvrdoglavost. Umjesto da utješi zapovjednika obećanjem da će se ona popraviti i da ga pred vojnicima neće više sramotiti, Zmaj ga upita:

- Što se žališ? Kod tebe je tek pola godine. Kako je tek meni bilo s njom dvadeset godina?

Za to vrijeme u zapovjedništvu bojne u Hasiću bilo je kao u košnici. Rambo je slao tekliće na crtu, da po tko zna koji puta uvjerava branitelje kako im stiže pomoć. Najprije je rekao da će pomoć stići do devet sati. Poslije je izvijestio da su zapeli na skeli, pa će doći do jedanaest. Treći put obećao je da će sigurno stići u podne. Kad su to čuli borci na crti, svima je došlo podne. Ostavili su rovove i pošli u zapovjedništvo. Srbi su putem svojih suradnika poslali u selo ultimatum:

Do podne predajte svo naoružanje ili ćemo sa zem­ljom sravniti oba Hasića, Tišinu i Novo Selo!

Od granata se zaista nitko nije znao braniti. Tek su sada vidjeli da su im rovovi slabi, da ih može probiti i jača kiša, a kamoli granata. Uzaludno im je Rambo govorio da bolje natkrivaju rovove, sada je bilo kasno za popravak. Kako bi dobio na vremenu poslao je Miju i Kljivca na pregovore u Škarić. Tražio je produljenje roka za tri sata. Četnici ili bolje rečeno komšije s kojima su išli u školu i radili u istim podu­zećima, bili su nemilosrdni. Tražili su odmah dvadeset pušaka i svakoga sata po novih dvadeset. Rambo je preuzimao nei­spravne i lošije puške i poslao prvu količinu. Dolazili su borci i sami nudili svoje puške, kako bi se što prije razdužili i pokušali pobjeći iz obruča. On ih je po skupinama upući­vao na dežurstva na određene pravce. Ali kada su počeli dolaziti Tišinjani, Novoselci iGornjani, Rambo je izgubio živce. Zapovijedio je da svi odu iz dvorišta zapovjedništva na svoje položaje ili će ih pobitilOni su zaista napustili dvorište, ali nisu daleko otišli. Slali su svakih pet minuta svoje tekliće u zapovjedništvo s pitanjem:

- Je l' se Zmaj javio?

A kada su čuli svojim ušima: U četrnaest sati javio se i dolazi s "osamsto ustaša", vrištali su od sreće. Od uzbuđenja su pucali u zrak. Treću pošiljku pušaka nisu ni poslali. Zau­zeli su rezervne položaje i čekali. Sada su četnici zvali njih i pitali što se to događa? Njihovi su im povjerljivi izvori javili da obrani u pomoć dolazi osamsto ustaša iz Hrvatske. Ucjenji­vači su se brzo pokupili. Njihovi pomagači praznim su trak­torima bježali prema svojim selima. Već su bili došli nado­mak hrvatskih sela i kao lešinari čekali svoj plijen. Oduvijek im je pljačka bila u krvi. Usto su im njihovi oficiri za sudjelo­vanje u akciji nudili pravo - opljačkati sve što stignu. Sada su dodavali gas na traktorima i kamionima. Branitelji su bili uvjereni da dolaze tenkovske jedinice, a Srbi su ih u čudu gledali kako bježe iz hrvatskih sela i viču: "Dolaze ustaše'"

U petnaest sati Zmaj se javio poljskim telefonom sa skele. Vijest se pronijela velikom brzinom pa su svi bili spremni čekati još koliko treba. Sada su tek bili sigurni da će On doći. Jedino što ih je još zanimalo, bilo je: "Koliko će dragovoljaca dovesti?"

A njih je bilo, a njih je bilo dvadesetpet. Slovorn i brojkom: dvadeset i pet!

Zmaj je ostavio kolonu na skeli, a sam odjurio do zapovjedništva. Zapovjednik Marko informirao ga je o padu Zasjeke i Dumijana, tako su Gornji i Donji Hasić, Tišina i Novo Selo ostali u okruženju.

- Što planirate zapovjedniče, vezano uz njihovu izv-

lačenje iz obruča?

- Čekamo pomoć iz Hrvatske, kao što su nam obećali.

- Što ćete poduzeti sami, prije nego što stigne pomoć?

- Ništa mi ne možemo, dok pomoć ne stigne.

- Zapovjedniče, pomoć je stigla. Pogledajte kroz pro­zor.

Marko je na putu mogao vidjeti jedan kamion i dva kombija.

- Kakva je to pomoć?

- Dovoljna da se probijemo do naših.

- A što će biti poslije?

- To ćemo tek vidjeti.

- Ne dopuštam nikakve improvizacije na mome terenu,

ni vama Zmaju, ni bilo kome drugome. Ja ovdje zapovjedam' - Pa dobro zapovjedniče. Meni je drago da ste usposta­vili zapovijedanje na ovom teritoriju. Dopustite mi da se udaljim.

- Dobro, dobro. Ne moraš se odmah ljutiti i otići. Ostani

još malo. Uz tebe smo sigurnijil - pokuša Marko biti prisniji - Vidim zapovjedniče da ste se dobro osigurali.

- Pa ...

- Smjestili ste se u Gavrinu kućetinu, odmah na obali

Save. Dolje je desetak mobiliziranih čamaca. Ako zagusti, cijelo je zapovjedništvo preko Save za pet minuta, a s naro­da i bojovnika što bude.

- Nije baš tako. Ostani malo pa ću ti sve rastumačiti.

Možemo večeras poslati izvidnicu do Hasića, pa na brifing u dogovoriti što ćemo poduzeti.

- U stalnom sam kontaktu s njima. Dobili su ultimatum.

Ako se za sat vremena ne predaju, sravnit će ih sa zemljom. - Večeras ćemo to iznijeti na brifingu, pa neka se zapovjednici izjasne.

- Nemam ja vremena za driblinge. Odoh ja sa svojima.

- Nećeš valjda na skelu?

- Ne. Idem u Hasić.

- Ne možeš po danu. Vidjet ćete izvidnice sa silosa

opkoliti

- Neka nas samo gledaju. Gdje ja uđem sa svojih tride­set, treba ih tristo da me opkole' A tristo luđaka, koji će pred moje dečke izići, ne mogu skupiti ni za tri dana.

- Ne dopuštam ti da vodiš vojsku ... '

- Čiju vojsku Marko' Ovo je moja vojska, a ti svoju čuvaj

za bolje dane i sigurnije akcije.

Kada je Marko shvatio da Zmaj zaista odlazi u obruč, poslao mu je svojih desetak dragovoljaca. Predvodio ih je vodnik Vinko.

Tek dva kilometra razdvajala su slobodni teritorij Greb­nica, Domaljevca i Orašja od okruženja u kojem se nalazilo oko pesto dragovoljaca i tri tisuće civila. Zmaj je uzeo pra­vac ispod dalekovoda i žurnim korakom krenuo prema Hasiću. Tek uz prometnicu zamijetio je četničku stražu. Bili su to braća Vakići, Panto i Vidoje. S puškama na ramenu stajali su na cesti i dovikivali se s nekima na drugom rovu kod kovačeve kuće. Zmaj im se pažljivo prikrade. On i Vinko istrčali su iza grma i obojicu srušili u kanal. Zatvorili su im usta da ne viču, a zatim ih uvukli u šumu. Tu su im skinuli vojničke šinjele i četničke kape. Dvojicu svojih prerušiše u četnike i ostaviše na cesti. Pantu i Vidoja, odjevene u hrvatske odore, Zmaj je tjerao ispred sebe. Na kapama su imali uočljive šahovnice, a između sebe težak sanduk sa streljivom.

"Samo neka idu ispred nas. Ako naiđemo na četničku zasjedu, oni će ciljati najprije njih. Dotle ćemo mi zaleći i pružiti otpor".

Na svakih stotinjak metara ostavljao je Zmaj po jednog dragovoljaca, stvarajući tako lijevak kroz koji će izvući civi­le iz okruženja. Išli su takvom brzinom da su se prilično oznojili. Na silosu je zaurlala sirena za uzbunu. Sada je na­stala utrka s vremenom. Četnici su uočili kolonu. Zbog gr­movita terena, sa silosa ni dvogledima nisu mogli vidjeti koliko je bilo ustaša. Iako ih se u trenutku uzbune na okupu vidjelo tridesetak, bio je uvjeren da će oni zbog straha izvijesti­ti svoj štab da ih napada upravo onih "osamsto ustaša". Sirena nije prestala zavijati. To je bio nedefjnirani znak za napad: iz zraka, iz vode i iz zemlje ... U takvim prigodama četnici ne jure u napad za obranu otadžbine, nego traže sklonište u kome ih ni njihove vojvode ne mogu pronaći.

Na "desetki" u Brandića šumici susret je bio za pamćenje.

Tri stotine branitelja dočekalo je Zmaja. Po tome se moglo zaključiti da nitko nije na položaju. A kada je bio upitan gdje su ustaše, odgovorio je:

- Sa mnom su samo njihovi zapovjednici u izviđanju, a ostali će doći po noći.

Napokon se zapovjedništvo povuklo u zapovjedništvo.

Nastalo je vijećanje. Ovoga puta Zmaj je bio suzdržaniji u obećanjima. Nastojao je realno prikazati stanje. Kad je izvješće bilo završeno i oni dobili riječ - svi su ostali bez riječi.

Vlado je još jutros nakon prvog prolongiranja Zmajeva dolaska odlučio ići u proboj, i otišao je. Zmaj nije znao jesu li već stigli na slobodni teritorij ili se još probijaju nekim okolnim pravcem. Većina zapovjednika bila je za povlačenje. Odluka je donesena:

Napustiti položaje i privremeno izići iz okruženja.

Polazak za pola sata.

I dok se Zmaj šetao ispred kapelice Sv. Ante Pustinjaka, okružen radoznalim borcima, priđe mu stariji brat i zagrli ga

- Pa ti si živ, još jučer su na "srpskom radiju" govorili da su te uhvatili i, i ... streljali, a ti, ti si živ' Jedino sam ja bio siguran da lažu. Mnogi su u tu laž povjerovali i mislili da nećeš doći i dovesti nam pomoć.

- Došao jesam, ali nisam vam doveo pomoć. Jesi li se ti spremio za polazak?

Nisam bio kod kuće. Došao sam s položaja samo da tebe vidim. Usto, ja ne idem od kuće ..

- Znam ja da se tebi ne ide. Možda bi i preživio zarob­ljavanje da nisi moj brat, ali ovako ... Bilo bi pametno da odeš do kuće i pokupiš neke obiteljske sitnice i pođeš s ostalima.

- Veliki broj civila ipak ne želi ići oci kuće.

- To je njihova stvar. Nikoga nećemo prisiljavati. Procijenili smo, s tristo preostalih dragovoljaca ne možete ču­vati ovako izdužen položaj od oko petnaest kilometara crte. Nikakva pomoć sa strane ne očekuje se do daljnjega. Sve će to vodnici prenijeti svojim vodovima, a krizni štab po seli­ma i zaseocima. Neka svatko postupi po svojoj savjesti.

- Poći ću s tobom, u nadi da ćemo se opet zajedno vratiti našoj kući ...

- Hoćemo brate. Vratit ćemo se zajedno!

Za pola sata nakupila se velika skupina ljudi spremna za proboj. Iza njih su bili civili i djeca. Mnogi su ipak ostali. Tu su rođeni - tu žele i umrijeti. Nisu shvatili da je važnije, spasiti život za bolje sutra, nego uludo poginuti. Bilo je tu i onih iz "miješanih" brakova koji su pozivali na ostanak i lojalnost Srbima. Oni su u svojoj kući bili odani i do sada.

Kolona je krenula. Zmaj je prednjačio, probijajući se od straže do straže. Oni su bili obaviješteni da u slučaju napa­da samo zapucaju i povuku se. Za to vrijeme nitko nije pucao. Moglo se pretpostaviti da na cesti u srednjem rovu još uvijek "ustaše" čuvaju četnički položaj.

Narod se čudio brzini kretanja. Nisu ni vidjeli drago­voljce kako se pridružuju koloni. Napokon su došli na najo­sjetljivije mjesto Matijević i Sajfert izišli su iz zaklona u čet­ničkim uniformama. Zmaju je pao kamen sa srca. Sreća je što ga nije udario po nozi. Oko tisuću ljudi pojavilo se izne­nada na slobodnom teritoriju. Prošli su kroz Grebnice i uputili se u Domaljevac. Kako se ne bi rasipali, Zmaj pozva zapo­vjednike sela na dogovor. Odlučio je od bojovnika iz opkoljenih sela ustrojiti drugu bojnu 104. brigade.

Sastanak je održan u restoranu "Mimoza". Poučen vuko­varskim iskustvom organizirao je izbor desetnika i vodnika za satnije: Novo Selo, Tišina, Hasić i Odmut.

Vodnici su izabrali svoje satnike: Vinko, Prpa, Rambo i Maska. Na kraju je satnicima zapovijedeno da između sebe izaberu bojnika. Zmaj im je ponudio deset minuta za dogo­vor i izišao van među radoznale borce. A kada su se na vratima pojavili satnici i izvijestili da su jednoglasno izabrali Luku za svoga bojnika, uslijedio je val oduševljenja. Naime, Luka je od svoga dolaska iz Njemačke, pred sam rat, zbog svoje snage i neustrašivosti dobio nadimak Rambo. Još u miru vrijedio je za zaštitnika hrvatskoga puka u općini. Kao dobar nogometaš bio je omiljen i pozivan na sve nogomet­ne turnire na kojima su Hasićani pod njegovim vodstvom dobivali nagrade. Zmaju je ostalo jedino da čestita rođaku na izboru i predloži zapovjedniku brigade da islužbeno obavi imenovanje bojnika.

Sutradan je u okupirana hrvatska sela došao srpski Cr­veni krst. Ekipu je predvodio učitelj Sveto. Po kućama je dijelio kruh i salamu. Kako bi bolje procijenio potrebe, po­pisivao je sve one koji su ostali po kućama. Sljedećega dana pozvao je sve da dođu u tišinski Dom jer su sljedovanje morali osobno podignuti. Samo su stari i nepokretni bili popisani i njima će djelatnici Crvenog krsta odnijeti sljedo­vanje doma. r prije nego što su svi preuzeli kruh i konzer­vu, stigli su kamioni za stoku. Ponovno je uslijedilo prozi­vanje i utovar. Žene i djecu odvezli su u logor u Zasavicu. Mladiće su kamionom odvezli u skladište Poljoprivredne zadruge u Crkvini. Slučaj je htio da su u skladište zatvorili i Niku, koji je službeno još bio direktor te iste zadruge Dva kamiona odvezli su u Štab teritorijalne obrane. Peti kamion, najopasnije civile, smjestili su u policijsku postaju, u podrum­ske zatvore. Preostale su zatvorili u sportske dvorane osno­vne i srednje škole. Naposljetku su, prema popisu, stare i nemoćne pokupili po kućama i odvezli u logor u Zasavici.

Tek jedan broj civila nije vjerovao srpskom milosrdu, pa nije odlazio po sljedovanje. Skrivali su se po baščama i okolnim šumama. Uslijedila je noć pokolja. lbzularene čet­ničke bande odjurile su u Zasavicu i po kućama silovali djevojke ižene. Lugar je došao u Crkvinu ipitao za direkto­ra zadruge. Odmah je ubio Niku i petnaest dječaka koji su iza njega stajali pored zida u tom logoru zvanom "Maga­cin".

U štabu TO svoje su žrtve izabirali Zarić i Brko. Stevo Monstrum tukao je i ubijao one u policijskoj postaji. Noć strave i užasa odnijela je stotinjak života. Time su se smanjili veliki izdaci Crvenog krsta. Vijest o tome širila se zrakom, dajući za pravo onima koji nisu vjerovali učitelju Sveti. On je osobno zatvorio župnika Perkovića i sa Stevićem mu iz­brojio rebra.

Do Zmaja su stizale poruke onih koji su se još skrivali po selima. Brza akcija nije dolazila u obzir. Prestrašeni i dobro skriveni nastojali su izbjeći pljačkaše koji su dano­noćno haračili po hrvatskim selima. Zato ih ni Zmaj ne bi mogao lako i brzo pronaći. Stoga je u obruč uveo desetak najhrabrijih dragovoljaca. Oni će svaki u svome zaseoku pokušati pronaći susjede, Među njima isticali su se: Peka, Tufo, Robert, Jeleč, Cina i Prpa. Imali su tri dana na raspola­ganju. Za tri dana nakupili su oko stotinu civila. Tako veliku skupinu bilo je teško držati na okupu. Stoga su Rambo i Zmaj već drugoga dana napravili proboj i osigurali izlazak ove skupine. I uz to oni su tvrdili da u hrvatskim selima ima još civila koje nisu uspjeli tako brzo pronaći. Trebalo je organizirati i treće izvlačenje.

Nakon noći strave i užasa svi su htjeli izići na slobodni teritorij. Manja skupina dragovoljaca pod vodstvom je sat­nika Prpe ušla u obruč. Ubrzo su imali pedesetak civila, ali je prema Grebnicama napravljen takav četnički obruč da se nije mogao probiti, Prpi je savjetovano da se vrati u dubinu i sačeka još koji dan.

Zmaj je obilaznim pravcem otišao u Kornicu da ih pokuša izvući na drugu stranu. Obilazio je četničku crtu i čudio se tako velikom broju oklopnih vozila, vojnika, čet­nika i specijalaca. Prisluškivao je njihove razgovore za kojih su neprestano spominjali - koridor.

Sada je i njemu bilo jasno. Srbi su kroz Posavinu probili koridor od Banja Luke preko Doboja, Modriče, Miloševca, KOl'nice, Novog Sela, Lončara, Brčkog, prema Bijeljnji i Be­ogradu. Zbog toga su ga čuvali kao koridor života, a Hrvati su ga nazvali koridor smrti. Zmaj je tražio najmanju pukoti­nu kroz koju bi mogao izvući posljednju preživjelu skupinu od stotinjak Hrvata.

I dok je jedno jutro u Šuškovoj kući domaćica posluži­vala kavu, Ivša se obratio Zmaju:

- Reci mi, molim te kao bratu, ima li šanse da se mi obranimo?

Zmaj je saznao da su Ivša i Šiljo išli na pregovore s četnicima i ubrzo se vratili nazad. Sada je bila šansa da i Zmaj sazna nešto o tome.

- Ne znam to ja Ivša. Morali bismo pitati četnike. Ako ti slučajno surađuješ s njima i rekli su ti to, molim te reci i meni da znam.

Sada se Ivša počeo znojiti. Njegova vitka figura povija­la se kao trska na vjetru.

- Znao sam da ćeš saznati, pa sam ti htio reći i sam. Bili

smo na pregovorima u Slatini ...

- I pregovarali s vojvodom Savom ....

- Pa ti sve znaš?

- Sve ja znam, ali ispričaj mi ti svoju verziju.

- Htjeli smo se dogovoriti o nenapadanju između Kornice i Slatine. I prije nego što je došao glavni, Savo nas isprati van da nas ne pobiju. Rekao nam je da je za Posavi­nu sve dogovoreno i da badava ginemo ...

- Hoćeš reći da vam je Savo spasio lude glave?

- Tako mi se čini. Nije tamo Savo glavni, nego neki

stranci. Domaći šute i mucaju. Nitko ih ništa ne pita ..

- Želiš reći da Savo nije četnik nego samo Srbin koji se našao u vrtlogu četničke lude ideje?

- I ranije je on slao poruke preko trgovca Ante da se sklonimo, kako ne bi uludo izginuli ...

- Još ćemo nakon rata morati Savi odati priznanje za humanost. Svašta!?

Zmaju je bilo drago čuti da su neki Srbi u ovoj ludnici ostali ljudi. To je bila nada za taj narod da će opstati u svijetu. Mnogi od njih već su pobjegli u inozemstvo kako ne bi morali ubijati nedužne susjede, samo zbog toga što su Hrvati. Kao da je netko mogao birati obitelj u kojoj će se roditi?

Jedina šansa izvlačenja ubačene grupe ostala je preko ekonomije i magistralne ceste Šamac - Gradačac. Na njoj je razmak između rovova bio oko tristo metara . .Jednom pri­likom uspio je Zmaj šifriranim porukama dovesti skupinu na kilometar do ceste. Zaustavili su se kod ekonomije. Na njoj je bio veliki broj četnika, pa se nisu usudili ići dalje. Uz to su ih otkrili neki psi i strašno lajali.

Mamuza i Zmaj ležali su u kanalu i gledali stojadina

On je farovima osvjetljavao put od bunkera do bunkera. U autu je sjedio Savo Jeremić, kojega je Mamuza volio uhiti više nego večerati. Bilo je to jednostavno izvesti, ali to bi značilo još jače zatvaranje ovoga pravca. Usto, Zmaj je iz pouzdanih izvora saznao da je Savo čuvajući skladište u Crkvini, na svoju ruku davao pritvorenicima hranu i cigare­te, pa su i njega u noći pokolja istukli i privremeno zatvorili s preživjelim Hrvatima. Sutradan je sam, po kazni, morao ispod obale na Bosni kopati jamu u koju su traktorom do­vezli dvadesetak tijela. Zmaj se nadao da će upravo preko živoga Jeremića jednoga dana netko pronaći tu masovnu grobnicu.

Deseti dan je isticao, a šanse za izvlačenje dobrovoljačke skupine bile su sve manje.

Na dan Sv. Ante Lisabonskog, koga Talijani po svome samostanu nazvaše Padovanski, došlo je u Kornicu desetak dragovoljaca spremnih da uđu u obruč i izvuku svoje prija­telje. Problem je bio što su kod kuće i usput prilično popili. Zmaj im je predložio provjereni pravac ulaska, ali oni nisu htjeli slušati. Optuživali su ga što do danas nije uspio izvući skupinu. Odbili su bilo kakvu njegovu pomoć. Preuzeli su stvar u svoje ruke. Zmaj je motorolom uspostavio kontakt sa skupinom u okruženju i tražio da se ponovno upute u pravcu G17. Vlado i Markelja uzeli su motorolu i povikali:

- Krenite prema ekonomiji. Mi ćemo vas čekati na cesti. Njima šifre nisu trebale. Dečki su bili pijani i odlučni.

Zmaj ih je htio pustiti neka rade po svome. I sebi je morao priznati da mu je propalo već pet pokušaja. Ipak je odlučio poći s njima. Pošto se danima zadržavao na ovom terenu, krenuo je ispred njih. Morao ih je provesti kroz kornička minska polja, koja je Mato Lukić postavio tako vješto da ih je bilo teško pronaći. Iz šume ih izvede u nepregledno polje pšenice. Bila je mrkla noć. Sipila je sitna kiša. I pored toga, sve ono što je bilo višlje od pšenice, moglo se vidjeti na noćnome plavetnilu. Stoga je Zmaj išao pognuto. Dečki su mu se smijali. Upirali su prstom u njega i nastojali ga pre­stići. Iako ih je molio da se kreću tiho, oni su razgovarali, šalili se i zezali. Pokazao im je najkraći put prema cesti, ali oni su naglo skrenuli lijevo prema Lužnjanima. Odjednom je netko povikao:

- Tko je to? Tko ste vi?

- A tko ste vi?- vikao je Markelja.

- Pucaj Dušane, majku im .... '

Iz međe su zapucali rafalno. Markelja je uspio baciti bombu u rov, ali je i sam pao pored Jaze. Tada se javiše rafali s ceste. Kosili su nedozrelu pšenicu. Zmaj je legao na zemlju, zabadajući glavu u blato. Pokraj njega sjedio je Ka­tić i izgubljeno gledao u pravcu eksplozija. Zmaj ga privuče u ležeći položaj, ali se on uspravi. Zato ga pritisnu koljenom u dolu. Katić se pokušao izvući, ali je napokon shvatio da je sigurniji pod njegovim koljenom. A tada su kao stampedo pored Zmaja projurili Vlado i njegovi preživjeli borci. Odju­rili su do šume. Prava je sreća da ih u trku nije pogodio niti jedan rafal. Kada je Zmaj stigao do šume izvijestili su ga o poginulim.

- A šta ste vi učinili?- pitao je on.

- Mi smo pobjegli!

- Koliko vas nedostaje?

- Poginuli su Markelja, Jazo i Capo.

- Možda je neki od njih još živ? Pođimo im u pomoć.


Nitko se nije htio maknuti iz šume. Na kraju se javio Klej i pošao sa Zmajem. Puzali su istim onim stazama kojim su se povlačili u šumu. Nastojali su doći što bliže mjestu događaja. Odjednom su primijetili neku osobu kako se kreće kroz pšenicu. Zmaj je pokušavao spaziti i ostale četnike koji su vjerojatno u lancu krenuli u potjeru. Nije se mogao vidjeti niti jedan više. Samo je onaj nesretnik išao po njihovu tragu. Klej podiže automat da ga pokosi, ali ga Zmaj spriječi. Zaklonjen iza grma, pustio ga je sasvim blizu. A onda ga jednom rukom udari između nogu, a drugom ščepa za vrat i nabi mu lice u blato. Klej je prepoznao Capu koji je potvr­dio da su Markelja i Jazo pali u četnički rov i nemoguće bi ih bilo izvući.

Dvadeset dana nakon toga Prpa se sa skupinom, uz Rambovu pomoć, spretno i sretno izvukao iz krutog obruča. Bio je to veliki dan i olakšanje za sve branitelje, osobito za Zmaja.


 

                        Vrelo: „Posavski Zmaj“,str. 87-104

Svibanj 2011.