Sova


Josip MLAKIĆ

 

      Nema ga — rekao je čovjek sa zavojem oko glave.

 

  Nema.

 

Negdje je kucao sat, uporno i neumoljivo. Soba je bila polutamna, osvijetljena fenjerom prljavog i začađenog cilindra. Fenjer je bio kričavo žute boje, donekle prigušene slojem prašine. Sat se nije vidio: zvukovi ku­canja su dolazili iz sjene. Na zidu, odmah ispod fenjera, bio je nalijepljen poster ispranih i izblijedjelih boja, s ve­likim, razvučenim natpisom HVO u vrhu. Poster je bio nemarno zalijepljen, stajao je pomalo ukoso, a ljepljiva traka kojom je bio prilijepljen na zid, bila je žuta od di­ma i vremena. Jedan od gornjih krajeva postera se odli­jepio i poderao, a u drugom gornjem kutu bila je nali­jepljena fotografija, izrezana iz nekog časopisa, koja je svježinom boja vidljivo odudarala od postera na koji je bila zalijepljena. Na fotografiji je bila Claudia Schiffer, koja je do koljena stajala u vodi.

 

- Trebo je već davno stić - ponovno se oglasio čov­jek sa zavojem.

 

Nitko mu nije odgovorio. Vani je zagrmilo ili su se čuli odjeci dalekih detonacija. U prostoriji su bila troji­ca. Sva su trojica bili odjeveni u iznošene maskirne uni­forme, ružnih, izblijedjelih boja. Unutra je zaudaralo na duhanski dim, znoj i isparenja od fenjera. Jedan je od njih nervozno hodao po prostoriji, niski čovjek s preve­likom uniformom, koji je izgledao kao da je na sebe od­jenuo vreću. Drugi je sjedio na pragu oborene glave i nervozno se igrao prstima. Kosa mu je bila rijetka i ma­sna. Čovjek sa zavojem oko glave gledao je kroz prozor. Stakla na prozoru su bila dupla. Unutrašnjeg nije bilo, bilo je razbijeno, samo je još u donjim kutovima okvira ostalo nešto krhotina, dok je vanjsko bilo čitavo, ali uža­sno prljavo.

 

Ivane, šta ćemo? — zapitao je čovjek s praga.

 

Što mene pitaš? — oštro mu je odgovorio niski čovjek.

 

Čovjek sa zavojem je šutio. Uporno je gledao kroz prozor, i ovo pitanje kao da je odletjelo pored njega u noć. Atmosfera u prostoriji je dobila nešto otrovno, po­stala je još teža i tjeskobnija. U daljini je bljesnule i s ne­koliko sekundi zakašnjenja doprla je do njih potmula grmljavina.

 

 

Ipak grmi - rekao je čovjek sa zavojem.

Zavoj oko glave mu je bio širok i na jednom dijelu prljav od skorene krvi.

Jebeš grmljavinu! - ljutite mu je odgovorio čov­jek s praga. — Nećemo cilu noć vako čekat.

Čovjek sa zavojem mu nije odgovorio. Odsutno je kopao po džepovima. Izvadio je iz džepa cigarete.

  Nismo ga mi tirali. Sam je otišo — rekao je čovjek s praga.

Nije više kontrolirao glas. Glas mu je bio neravan, pun histerije i na trenutke je prelazio u viku.

Prišao mu je čovjek sa zavojem. Medu usnama je stiskao nepripaljenu cigaretu, dok je u ruci držao šibice i igrao se s njima. Zastao je iznad njega, nekoliko je tre­nutaka čekao, a onda je napokon zapalio cigaretu. Ovaj je oborio glavu. Plamen šibice je na trenutak razbio po­lutamu.


Jebi se ti, da znaš! Svima nam je odgovaralo da ode vidit šta se događa, a sad ko ga jebe ─ rekao mu je.

Glas mu je bio ljutit i tih. Dok je govorio, gledao je iznad njegove glave, kao da govori nekome iza njega. Niski čovjek je uzeo s poda ručnu stanicu.

Ne vridi — rekao mu je čovjek sa zavojem.

Zatim se ponovno vratio na prozor. Cigaretu je stal­no držao u ruci kao da je zaboravio na nju. Niski čovjek je ipak upalio stanicu. Čuo se kratkotrajan šum.

Istrošila se baterija - rekao mu je čovjek s praga.
— Probaj je malo zagrijat iznad fenjera.

Ovaj je prišao fenjeru, skinuo bateriju sa stanice i stavio je iznad cilindra. Plamen se pojačao, ali je bio crn od dima, i cilindar je postao još prljaviji. U prostoriji je postalo osjetno tamnije. Sjene su postale oštrije i izduljenije. Držao je bateriju nekoliko trenutaka iznad pla­mena, a zatim je obrisao o hlače.

Probaj ti! - rekao je čovjeku sa zavojem, pružajući mu bateriju i stanicu. - Slabo ja znam s ovim.

On ju je uzeo i još je malo trljao o hlače, a zatim je postavio na stanicu.

202 kroz 1, javi se za 202, prijem!

Ponovno je nastupila mučna tišina. Upalila se crve­na žaruljica na stanici. Čovjek je tiho opsovao. Ugasio je stanicu, pričekao par trenutaka, a onda je ponovno uklju­čio. Opet se nije dogodilo ništa.

202 kroz jedan, javi se!

Iz stanice se čulo krčanje, ali je sad dolazilo na ma­hove. Sva trojica su bili napeti. Krčanje je prestalo, opet se upalila crvena žaruljica. Ponovno je ugasio stanicu i uključio je. Lampica više nije gorjela.

Probaj opet! — rekao mu je niski čovjek.

Bojim se da neće ić. Ispražnjena je do kraja — od­govorio mu je.

202 kroz jedan, javi se za 202! — ipak je pokušao još jednom.

Nije išlo: nije stigao ni do pola poruke, napajanja je nestalo. Kroz prozor je ponovno bljesnulo. Grmljavina se ovaj put nije čula.

Jozo! — zovnuo je niski čovjek.

Glas mu je bio čvrst i odlučan. Čovjek sa zavojem se okrenuo od prozora.

─ Da odemo pogledati šta je s njim? - rekao je. ─ Da znamo na čemu smo.

Šutio je nekoliko trenutaka. Kroz prozor je opet bljes­nulo.

— Idemo! — izgovorio je napokon.
Glas mu je bio bezbojan i ravan.

— Ti, Pavo, ostani ovdje i pazi nam na stvari — rekao je čovjeku koji je sjedio na pragu. - Ako se mi ne vrati­mo za sat-dva, ti idi.

Ovaj je šutke klimnuo glavom. Nije gledao u njiho­vom pravcu, kao da ga je bilo stid. Ustao je s praga i pri­šao prozoru. Oni su stavili na sebe borbene prsluke i izi­šli van. Šarke na vratima su ružno zaškripale. Vani je bi­lo mračno, ali su im se oči ipak brzo priviknule na mrak. Dolje su se, u dubini ispod njih, vidjela svjetla nekog vozila.

Teren ispred njih se spuštao. Pred njima je bila čisti­na obrasla trnjem. Iz daljine se začula sova. Niski čovjek je tiho opsovao. Svjetlost vozila je nestala, samo se još spram neba vidio jedva prepoznatljiv odbljesak svjetlo­sti.


Dokle ćemo ić? — upitao je niski čovjek.

 

Ne znam, vidit ćemo.

 

Zašli su u šumu. U daljini su se začula dva kratka rafala. Pucnjevi su im dopirali s boka, i oni su zastali.

 

Izgleda da su iz iste puške — rekao je čovjek sa za­vojem.

 

I meni se čini.

 

Idemo još!

 

Govorili su tiho. Ponovno se javila sova, ali ovaj put je bila nešto bliže. Zvuk je bio pun i jak.

 

  Vrag je odnio! — promrmljao je niski čovjek.

 

Drugi je šutio. Nisu išli daleko. U daljini je ponov­no bljesnulo, ali je ovaj put bljesak trajao duže. Dolazio je u nizovima, činilo se kao da se daleko na horizontu naizmjence pale i gase svjetla. Oni su zastali. U rukama su držali zapaljene cigarete, koje su brižljivo zaklanjali dlanovima, ali bi se ipak ponekad između njihovih prsti­ju pojavio trak svjetlosti od žara cigareta. Nakon kratkog dogovora krenuli su natrag.

 

I treći put se javila sova. Sa zakašnjenjem se čula i grmljavina od maloprijašnjih bljeskova. Stopila se sa su­mornim hukom sove, i činilo se da huk dolazi kroz zvuč­nu kulisu kamenja što se kotrlja.

 

 

 

Vrelo: „Ponoćno sivo“ str.115

 


Svibanj 2016.