"Najstrašnija stvar u Sokratovoj smrti", piše Antonio Tovar, "je to što je Atena nastavila živjeti kao da se ništa nije dogodilo."132

>>> više

Knez Eugen

A tko je provalnik? Tolikoga razaranja i stradavanja vinovnik? Tolikoga narodnoga iseljavanja uzročnik? Osoba rečenoga kneza Savojskoga, ostat će zagonetna.>>>više

N. Machiavelli - Virtù

Na jednom mjestu veli Machiavelli, da »ljudi djeluju ili od nužde ili po izboru, i da se tu očituje veća valjalština, gdje izbor dolazi manje do izražaja,«. >>>više


Tko je Josip Broz

-   Je li moguće da Josip Broz poslije 1912. nije nikada poželio po­sjetiti svoju majku? Kada je 1945. posjetio Kumrovec, ona tada nije prepoznala svoga sina! Zbog te činjenice, koja se držala vrijeđanjem njegove ličnosti, jadna je žena preminula tri mjeseca poslije toga! >>>više

 

Lovro Lovrenčić postaje domobranski časnik. Godine 1944. napušta kuću svetoga Bonaventure u Visokom. Avionska boba pogađa zgradu franjevačkog konvikta

Lovro je bio na mukama: za dvadeset drugi rođen­dan dobi odlikovanje i časnički čin. Kao da ga je ujela ona otrovnica s izleta u Kondžilo — pekla ga je rana na grudima gdje je visilo sitno časničko odličje — vrlo lijep medaljerski rad Nezavisne Državne Hrvat­ske. Nije on bio rođen ni za časnika ni za časnička odličja! >>>više

 

Taik

EUGENE, OREGON, 1969. Nakon što je dobio cigarete i novac, Taik mi piše i obilno mi zahvaljuje. Namjerava doći u Ameriku za nekoliko mjeseci, vjerojatno u studenom, ali živjet će u Ohiu sa sestrom Zdravkom, koja ima izbjeglički status. Ja sam se vratila na školovanje, na Sveučilište u Oregonu, gdje sam na zid naše so­be zalijepila sliku Tita, predsjednika Jugoslavije, i napisala mu na prsima: »Tito je fašist«. >>>više

Hrvatski oslobodilački pokret (HOP)

Lipnja 1956. godine dr. Ante Pavelić je odlučio osnovati Hrvat­ski oslobodilački pokret (HOP). Izjavu o osnivanju HOP-a. koja je bila objavljena u dvotjedniku "Hrvatska", su u prisutnosti dr. Pavelića potpisali dr. Džaferberg Kulenović, dr. Vjekoslav Vrančić, ing. Ivica Frković, dr. Andrija Ilić i ravnatelj hrvatske državne željeznice u NDH Josip Marković (pripadnici bivšeg Ustaškog pokreta) te dr. Ivan Kordić, dr. Stjepan Hefer, ing. Ivo Sarinić i Stipe Matijević ( pripadnici desnog krila HSS-a). >>>više

Miro Barešić

Nakon uspostave hrvatske države Barešić je pod lažnim imenom došao u Hrvatsku i odmah se uključio u Zbor narodne garde. Međutim, već 31. srpnja 1991. g. (dvadesetak dana nakon povratka u domovinu) Barešić je ubijen kod zaseoka Miranja Donjih pokraj Benkovca.

>>>više

Pavelić

Hrvatska je, poslije atentata (na Radića), bila u smrtnom hropcu, i pita se, je li Pavelić pogriješio kad je zaključio, da je treba izbaviti od smrti, od nestanka s povijesne pozornice, makar i uz teška odricanja (koja, uostalom, ne moraju biti i konačna)? >>>više

Milorad

U tom trenutku, trenutku stanovitog političkog malodušja, Milorad Pupovac je preko državne televizije zaprijetio: "Ne igrajte se va­trom!" Kasnije će objašnjavati da je mislio na nepoštivanje Us­tavnog zakona o manjinama, no sintagma „ne igrajte se vatrom" po definiciji je ucjenjivačka. Naime, „ne igrajte se vatrom" znači prijetnju. Dakle, ako se nastavimo igrati vatrom, nešto će se do­goditi, zar ne? Što je mislio? Da će Hrvatska gorjeti? >>>više

Jurina pogibija

Sutra ujutro mrtvo Sebešićevo tijelo natovariše na volovsku zapregu, dovukoše pred Sokolski dom u Odžaku i staviše da narod može vidjeti pobjedu narodne vlasti i partizanske vojske. Njih 150 ubilo je jednog, ali zadnjeg. Toga dana vjetar je puhao i mrsio kosu mrtvog Sebešića koja, zbog izdaje, nije bila ošišana do kraja. >>>više

Pisma

Jesi li ti, Žepe Bevanda, čuo za vojvodu Radaka, čije prezime ni­je zapamćeno, a rod mu je proklet i zatrt! Taj je vojvoda bio vojvoda u maloj zemlji Bosni, koja je tebi prirasla srcu, pa bi za njega morao znati.

dr. Ante Starčević - odlazak

Neka ga uči vrag ili Bog, ja ga učiti ne ću. Tko hoće, eno mu »Hrvatske«, iz nje će upoznati sve naše neprija­telje ...«

>>>više

Sveznajući član "vučjeg čopora" - Žarko Puhovski

Sada je Puhovskom jednako tako važno da hrvatskim građanima ispire mozak i utjera svoju ideologiju kako bi Soroš i slični filantropi mogli vladati na živo­tinjskim farmama, nego da ti građani stvarno, realno, ostvare svoja elementarna građan­ska prava." Usp. Zoran Vukman, "Tko je Hrvatsku pretvorio u životinjsku farmu" >>>više

Zvijezda je rođena

Sa Zlatkom Hasanbegovićem nema dealova ispod stola. Nema one: daj mi za film ili portal, a ja ti vratim dio! I još gore: slijedi revizija, pa DORH, pa noćne more... Zbog bivših ljubavi koje su bile izdašne u protekle četiri godine, neki već dvije noći oka nisu sklopili...   >>>više

dr. Ivo Pilar

U ovom radu osvrnut ću se na Pilarovu ulogu kod organiziranja i dje­lovanja prve veće kulturno-političke organizacije Hrvata katolika Bosne i Hercegovine, Hrvatske narodne zajednice (HNZ) te u sukobu s nadbisku­pom Josipom Stadlerom, dotadašnjim čelnim čovjekom bosansko-hercegovačkih katolika. >>>više

Mantra nad mantrama

Militantno razvijajući crvenu zastavu s petokrakom zvijezdom svoga „antifašizma" kad netko nekom mrtvom ustaši podiže križ na grobu, kad na kućnom pročelju vidi napisano slovo ,,U", a posebno kad na koncertu zabavne glazbe među nekoliko tisuća posjetilaca ugleda neku budalu koja je nabila ustašku kapu na glavu, on je trubio i pozivao na uzbunu, jer da je Hrvatsku preplavila plima fašizma.>>>više

Trubač sa Seine

U samostalnoj hrvatskoj državi naslijeđeni državni aparat još uvijek nije doživio bitnu transformaciju, pa tajni i javni subjekti - na taj način personificiranog komunističkog zla - i dalje djeluju punom snagom te još uvijek dominiraju cjelokupnim društvenim životom. >>>više


Špiclov

Nakon izbora za zastupnike Sabora, na kojima je Žepe iz­gubio, i nešto prije izbora za predsjednika države, koji su usli­jedili kad je prvi predsjednik umro, čim se počelo govoriti o Žepinoj kandidaturi, »Slobodno Primorje« je objavilo nekoli­ko dokumenata iz kojih se jasno vidjelo da je Žepe Bevanda u mladosti bio doušnik zloglasne jugoslavenske tajne policije, i da je doušnik ostao i kad je postao član Predsjedništva jugos­lavenske države.

>>>više


Četvrti susret s Hitlerom

Nakon što je bila završena konferencija, pred večer, dođe Hitler u moju sobu i ostali smo sami u razgovoru oko jedan sat. To je u Glavnom stanu prouzrokovalo veliko čuđenje jer se nije nikada dogodilo da bi Hitler razgovarao nasamo, u četiri oka, s bilo kojom stranom ličnošću, koja bi došla u službeni posjet Glavnom stanu. >>>više


Državničke sposobnosti žena

Izvorni hrvatski narod je neobično cije­nio žene. To se da zaključiti iz poda­tka, da su prema zapisima bizantskog cara Porfiro­geneta, Hrvate u svoju novu postojbinu vo­dile uz petero braće i dvije sestre, Tuga i Buga. Hrvati su morali bi­ti vojnički narod, inače ih bizantski car Heraklije ne bi pozvao da mu pomognu u borbi protiv Avara, ali ih nije smetalo što su ih vodile dvije žene. Hr­vati su bili prvi, koji su priznali Mariju Terezi­ju svo­jom kraljicom i ponudili joj svoje vojne snage. U nas Hrvata žena drži tri ugla kuće, mi pjevamo Vili Velebitskoj, a uz izraziti ma­rijanski kult uzdignuli smo Djevu na pijede­stal kraljice svih Hrvata. >>>više

Moja je moralna obveza govoriti istinu o Titu

Zoran Milanović optužuje stotine tisuća hrvatskih građana koji su posjećivali Bleiburg da su ljubitelji ustaštva i NDH, jer kaže da tko god tamo ide ustvari ide odati počast NDH-u i ustašama. Zoran Milanović više puta lažno tvrdi da je Tito najbolje što smo imali, čime vrijeđa logiku i zdravu pamet običnog čovjeka koji ipak postupno saznaje istinu o tome da je Tito najodgovorniji za strašne zločine koji su se dogodili. >>>više


Regija

Naša je tragedija da kad pogledate na­stupe Vesne Pusić i drugih lidera u regiji, vi jasno vidite da je Pusićka bliža problemima regije negoli Hrvatske. Vi točno na njenom licu vidite da je doslovno klistiraju tipični, klasični, hrvatski nacionalni problemi, ali da joj oči kreativno zasvjetlucaju kad neki problem treba riješiti na razini regije! >>>više

Crveni pljačkaši

Znajući pak da Tito jako voli zlato, kao i uvijek ranije, tako i sada, Ranković mu se donošenjem nakita htio dodvoriti. A da Tito jako voli zlato, uvjerio se još prije rata kada je ovaj bio samo sekretar jedne male i siromašne komunističke partije od deset ti­suća članova, ali je zato od prvog slobodnog novca kupio briljan­tni prsten i auto Ford. >>>više


Sjećanje na čudo sv. Ante

Naime, ujutro 19. prosinca 2012, u pratnji moje sestre Abase, umirovljene sutkinje Vrhov­nog suda BiH, otišla sam u ured Kru­ha sv. Ante gdje sam uručila skroman prilog za Pučku kuhinju, postiđena što se toga nisam ranije sjetila jer su mene franjevci obilato pomagali za vrijeme agresije na našu zemlju, a i poslije toga. >>>više

Razgovor "čovjeka" i "njegove sjene"

Čovjek: Izgleda daje istinita ona: »UDB-a je naša sudba!«

 

     Sjena: Vi, Veselica i ekipa, koji ste suđeni za nacionalizam kao klasni neprijatelji, imat ćete s ljudima poput Jože Manolića i mojih nekih kolega udbaša, problema i na nebu. I gore će vas oni proganja­ti. Napravit će za vas zatvor, jer ste im u zatvoru najbolji. >>>više

 

Rade

On je naime politički Jugoslaven, uistinu narkoman jugoslavenstva, samo on to sebi prevodi kao ljevičarenje jer tako je drug Tito učio i to se začavlalo u njegovoj glavi. To da ljevičar znači biti Jugoslaven! >>>više

Manipulatori

Tito je nastavio ići od brojke do brojke i stalno je drmao gla­vom. Nimalo nije zadovoljan napredovanjem prve petoljetke. "Ipak smo, izgleda, sebi postavili prevelike zadatke. Ili se naši ka­drovi nisu dovoljno angažirali na izvršenju zadataka?" reče dok je palio novu cigaru "Cuba", a za to vrijeme je gledao u Rankovića. >>>više

Nema više Brune Bušić

Bruno Bušić umro je u Parizu, gradu koji je toliko vo­lio. U onaj grad koji je pak volio više od svih, svoj Zagreb, prenijet ćemo njegove smrtne ostatke onoga dana kada u Hrvatskoj budu vladali Bog i Hrvati. >>>više

U emigraciji

Koncem srpnja 1945. saznao sam za strašnu vijest. Jugosla­venski komunisti poubijali su toliko zarobljenih hrvatskih domo­brana i ustaša, zajedno s velikim brojem Slovenaca i Srba, da taj zločin zasjenjuje čak i infamni pokolj poljskih oficira po Sovjeti­ma u Katynskoj šumi. Potpuni detalji pokolja još nisu poznati pa ću zato spomenuti tek nekoliko poznatih mi činjenica. >>>više

Druže Tito mi ti se kunemo

Razdragani, na isti kalup skrojeni delegati, zatvorili su svoja prenapregnuta usta i primirili zabridjele dlanove tek u jedanaest sati, tihom izvedbom "Internacionale". A ponovo su proključali vidjevši svog "ge­neralnog sveca" na svečanoj govornici u carskoj pozi, pogleda uprtog u svuda naokolo načičkane mitraljeze i topove "čuvare mira i bratstva i jedinstva". >>>više

Duša otvorena

Čitatelji "Sto godina samoće" zajednica su koja bi, da živi na istom komadu zemlje, bila jedna od dvadeset najnapučenijih zemalja svijeta. Nije riječ o hvalisavoj tvrdnji. Naprotiv. >>>više

Titovi unutrašnji sukobi

Gledajte, Hrvati su bili stravično eliminirani i podčinjeni 1945. godine. Oni više nisu postojali, bili su pokoreno roblje. A osim toga, Hebrang sa svojom nadom u komunizam kod Hrvata osta­o je izoliran, a osobito izolirani su bili hrvatski nekomunisti. >>>više

Gabriel Jurkić

U trećem razdoblju koje obuhvaća četrdesetak godina, sve do 1966. kada je skoro potpuno oslijepio, umjetnik se okreće motivima krajolika koji će postati i njegova glavna preokupaci­ja, njegov svojevrsni znak. To je raz­doblje realističke impresije i tematske slojevitosti. >>>više

Zašto mrze Hasanbegovića?

Ozbiljnije analitičare nimalo ne čude ovi staljinistički postupci i retorika koja ih prati – naravno ne samo zbog najave njihova vođe da će novoj Vladi priuštiti pakao, svim sredstvima, sve do istrebljenja u kojem ostaju:  „oni ili mi“. Osim patološke mržnje prema vlastitoj državi koju bez eufemizma on naziva slučajnom i koju „smatraju naopakom i promašenom“, njih vode sasvim pragmatični razlozi. >>>više

Početnik Frljić

Tuzla, Zenica, Travnik, Sarajevo, to su gradovi, to su mjesta u kojima se zna istina. Što vam je Zagreb, nego selo! Jesam li zaboravio Beograd? Jesam, budala nepismena! Jer to je grad, to je centar, a Zagreb, ovo selo, tu nema ničega. Samo onih, kako naš Predsjednik kaže, "ustaških zmija", e toga ima! Hvala vam što ste došli i ukazali nam čast i bit će nam drago da nas i dalje učite! >>>više

Kada javni urizi postanu mantranje

Netko uzdahom, netko nekom gestom, netko znakovitom šutnjom i nepomičnošću, svi smo odbili sudjelovati u toj neumjesnoj upadici i Mesić se osjetio postiđenim. Ušutio je, ali povrijeđenost nije zabo­ravio i ona će iz njega, kao šizofreni javni ugriz, šiknuti nakon punih trinaest godina. Javno će ugristi: da je to bila Tuđmanova predizborna manipulacija u kojoj se uzalud ginulo.>>>više

Bela, dijete drago

Tito je u svibnju 1945. u Zagrebu imao pre­čih briga od Krleže: u Lovačkome domu na Tuškancu, nasuprot Nazorove privatne vile, on za vlastitu viziju neuspješno nastoji prido­biti - Alojzija Stepinca. >>>više


Razlaz s Mesićem

»Mene nije zanimalo tko je šef neke tajne službe i jesam li ja s njim prijatelj ili neprijatelj: zanimalo me je da taj netko radi svoj posao i da se drži važećih zakona. Tu sam vidio da predsjednik Republike nije sasvim na mojoj stra­ni i da su na Pantovčaku zapuhali neki drugi vjetrovi. >>>više


Po hrvatstvu se Srbenda poznaje

To je, bre, prava Srbenda! Ako ne zna da radi, zna da se bije. Šteta što se pohrvatio; jedan takav bi nam itekako dobro došao da nam pojača borbene redove sad kad smo pred odlučujućom bitkom za krst časni i slobodu zlatnu. >>>više


Velikani

Prvi bosanski kralj, vladar hrvatskih korijena, koji je od Bosne stvorio moćnu srednjovjekovnu državu. Bio je sin Vladislava Kotromanića, brata dugovječnog bosanskog bana Stjepana II. i Jelene Šubić, unuke hrvatskog bana i vladara Bosne Pavla I. Šubića Bribirskoga. >>>više


Skica za portret moje majke

I budući da sam upravo ja tvoja najveća patnja i briga, želim od sveg srca da, kada kreneš strelovito svojom sunčanom i zvjezdanom puta­njom, da mi kadgod iz svojih visina mahneš bijelom maramom, a da ti ja svaki put odmahnem raširenom, čistom i zdravom dušom, da te svečano i smjerno otpozdravim purpurnom maramom svog srca bez ijedne sjenke zla. >>>više


MIRNA BEREND FRLJIĆU: Zašto sve što sereš radiš u Hrvatskoj?

A i malo sam sebi glupa što ti se obraćam…al’ nije to ni prvi ni zadnji put da sam sebi glupa…P.S. ako si gej, kod nas Hrvata je to ok… U Travniku je malo kompliciranije… P.P.S. Ovo što sam napisala da sam glupa je da te malo utješim”, poručila je Berend preko Facebooka. >>>više


Obiteljska kuća

I što je ostalo od obiteljske kuće? Ništa, osim toplih uspomena na zbrinuto djetinjstvo i brigu roditelja koju su djeca razumjela tek kad su postala ljudi. >>>više


Djeca komunizma

Afirmirajući Srb kao mjesto četničko-partizanske suradnje, prihvaćajući rehabilitaciju Draže Mihailovića bez riječi otpora, prihvaćajući susrete s bivšim četničkim vojvodom te nizom drugih poteza i poruka, djeca komunizma" pokazuju da su spremna na pomirbu s četnicima. Ali se kao i njihovi očevi hvataju za pištolj čim vide nekog balavca kako nosi ustašku kapu u Čavoglavama! >>>više


Bivši političar

Milanović je nanio ogromnu štetu, ne samo gospodarsku, razvojnu, kulturnu i civilizacijsku, nego je i duboko podijelio i svaki dan sve više dijeli hrvatski narod pokušavajući obnovit hrvatske krvave mostove i sukobe iz hrvatske prošlosti. U takvoj situaciji sve je u rukama Kolinde Grabar Kitarović. Ona mora nastaviti sa svojom domoljubnom politikom i osudom svih ostataka totalitarnih sustava, mora biti odlučna čvrsta i ne smije pod pritiscima mijenjati svoje odluke koje je donijela a koje su ispravne. Sve u svemu sve su maske pale. Nikakvi američki stratezi s nikakvom demokratskom maskom koju bi navukli Milanoviću ne mogu još jedanput prevariti hrvatski narod. >>>više


Raspad

A to što su bile Mesićeve ambicije, to je njegova stvar. On je u mojem kabinetu često vodio raz­govore, ali nikad nije propustio napome­nuti da je on liberal, demokrat, a kako je Tuđman despot, apsolutist itd. >>>više


Rustem-paša Hrvat Opuković

Postao je i damat, mladoženja osmanske dinasti­je, kada je 1539. oženio Mihrimah (Merima), kćer Sulejmana Veličanstvenog. Pet godina kasnije sultan ga je imenovao velikim vezirom Osmanskoga car­stva.


>>>više


Uhvatiti pogled bika - Picasso i žene koje je volio

Pablo Picasso nije bio čovjek koji je dopuštao da ga vuku za nos. Sebe je često znao uporediti sa bikom, no na umu sigurno nije imao neku pripitomljenu domaću vrstu. Prije da je to bio neukroćeni torro španskih korida, uzgajan za bespoštednu, surovu borbu, kako su vremenom shvatile i žene koje su se smjenjivale kroz njegov život. >>>višeČuvari posavske pjesme

Pisali su nama i fratri i učeni ljudi, i bodrili nas da činimo ovo  što  činimo,  da  nedamo  da umre  ta posavska tradicija...jer nije uzalud kazao naš narod: Bolje da umre selo nego običaj, ili još bolje, teško onom selu koje običaja nema".  >>>više

 


Tko je taj čovjek?

Miroslav Ćiro Blažević je lakrdijaš. Beskrajno zabavan, ali, ako mene pitate, i beskrajno iritantan tip. Mađioničar, zavod­nik, šarmer, mutikaša, prodavač magle, enciklopedijski primjer ublehaša, sve je to Ćiro Blažević. U jednoj televizijskoj emisiji posvećenoj plasmanu bosanskohercegovačke reprezentacije na Mundijal, Ćiro je u svom stilu izjavio: "...i taj Osim, pićka mu materina, on je veća legenda od mene!" >>>više

 


Dvostruki život Gustava Klimta

Likovna kozmogonija Gustava Klimta (1862.-1918.), iako predstavlja zaštitni znak i krunu bečke secesije (njem. Jugendstil), zasniva se na postulatima frojdizma, jedne dubinske muške neuroze. Jer, ženski likovi na Klimtovim portretima nisu patetične biblijske marije i magdalene (kurve i svetice), već hladne heroine, bešćutne zavodnice, vladarke svijeta osvojenoga pomoću najjačega oružja — vlastitoga libida. >>>više

 

Istina, politika, vjera

Kad je Tito umirao, koncem travnja 1980, Tuđman mi je poslao na tajni sastanak Dalibora Brozovića , da mene, izabranog prije tri mjeseca na položaj Predsjednika Sabora HNV-a,  'uključi i rad na naporima proljećara u Zagrebu'.

>>>više