Bela, dijete drago


Miroslav KRLEŽA


70.

krleža beli, IZ zagreba u split, srpanj 1940. Draga Belo, jučer sam zaboravio da Ti pripišem jednu stvar, na koju sam, falt, kag bi rekli, zaboravio, kao što se polusvijesno svijesno zaboravljaju sve gnjavaže kojima nas gnjave ne naši bližnji nego naši daljnji gnjavatori. Telefonirala mi je naša prijate­ljica Edita, svojim žalobnim i zabrinutim sefardsko eškenazijevskim glasom i načinom da joj javim da li je prvak Burgtheatera g. Raoul A. još uvijek u Splitu, a ako jeste ne bi li on bio tako ljubezan da joj na prolazu kroz naš mali grad Agram bude postillonom i da u njeno ime uzme za Beč jedno pismo? Ona ga lično pozna, tj. ona znade, njega kao R. A. te bi ga onda ona tog dana njegovog proputovanja potražila na ko­lodvoru i vlastoručno mu uručila to svoje vlastoručno pismo, što bi on opet imao da ga ponese u "visokocarstvujušći grad Viennu". Toliko o tome. Odgovori joj lično, ako Ti je po­znata njena adresa ili joj odgovori preko mene da joj uzmognem nešto i ja opet odgovoriti kad me bude opet telefonski gnjavila, jer je u tome dosljedna, neumorna i pedantna, te će se u subotu sigurno javiti u školjci (telefonskoj, dakako!). Odgovori dakle da je Raoul već otputovao, daje već propu­tovao, da je nestao, izdimio, rasplinuo se, izdahnuo dušu, da je već otplovio, odletio, proletio, u jednu riječ odgovori šta znaš -[...]. Nadam se da Ti je iz dana u dan (u pomisli skorog viđenja) sve bolje i bolje. Voli Te Tvoj K.
Tito je u svibnju 1945. u Zagrebu imao pre­čih briga od Krleže: u Lovačkome domu na Tuškancu, nasuprot Nazorove privatne vile, on za vlastitu viziju neuspješno nastoji prido­biti - Alojzija Stepinca. Ondje ga, u Rankovićevu društvu, zatiče Josip Hrnčević, šef voj­noga sudišta pri Titovu glavnom stožeru, koji priprema procese ustaškim vojnim i civilnim dužnosnicima. Prisutnost vrha represivnog aparata u Zagrebu povezana s Titovom osob­nom distancom vjerojatno je potaknula spe­kulacije da je Krležin položaj bio nesiguran, što se ponekad izražava potenciranjem Ran-kovićeve netrpeljivosti. Ako se Titov i Krle­žin zajednički prijatelj Srećko Šilović založio da takvu napetost ublaži, kako o tome svje­doči njegova unuka Latica Ivanišević, koja je obiteljsko prijateljstvo s Krležinima i sama održala, to se nije moglo dogoditi za dočeka Nove godine 1946. u Zagrebu, jer ju je Krleža upravo s Titom dočekao u Beogradu. Ar­hivski izvori upućuju, osim toga, kako se na Krležinoj dvojbenosti inzistiralo iz zagreba­čkoga partijskoga okruženja, a ne policijskog jezgra u vrhovima nove vlasti. To dakako ne znači kako se iz različitih struktura boljševičke uprave zasnovane na strategiji sumnjičenja nije očekivalo, ponekad i priželjkivalo, da bio Krležinima prigodom obrade dokumenata i osumnjičenih na procesima mogli izaći na vidjelo kompromitirajući detalji.


Ustaški je doglavnik, književnik Mile Budak također bio Vranešićev prijatelj, štoviše on se i sam u vri­jeme uspostave Pavelićeva režima nalazio u Zelengajskom sanatoriju. Na prvom velikom procesu ustaškim dužnosnicima, među dese­toricom okrivljenih, uz Budaka je bio i Juco Rukavina, ustaški obavještajac koji je također o Krleži znao mnogo, a osobno ga je priveo i na razgovor s Pavelićem. Rukavina je u jugo­slavenskom kraljevskom režimu robijao za­ jedno s komunistima, kada se posebno sprija­teljio s Krležinim svatom Mošom Pijadom.
Suđenje Budaku i drugima događaj je prožet simboličkim, pa i literarnim nabojem, kakvim su zasićene mnoge stranice Krležine drama­turgije. Među okrivljenima je primjerice i predratni sudački kolega Josipa Hrnčevića, predsjednika sudskog vijeća, Ivan Vidnjević. Hrnčević je pak Vidnjeviću, kao predsjedniku ustaškoga pokretnoga prijekoga suda u Srije­mu, u ljeto četiri godine ranije, tek neobičnim slučajem izbjegao. Vidnjević je, prema oskud­nim spoznajama o tome suđenju, jedini od okrivljenih čitav postupak primio mirno, sva­kako dobro upućen u retorzivne metode i pra­kse. A presuda je, premda kao dokument ne­dostupna, ili možda upravo stoga, privlačila pozornost ne samo na finale nego i na cjelinu razdoblja
ratne pomrčine nakon koje će se i Krležini uzajamno gledati drugim očima.

 

Vrelo: "Bela, dijete drago" str.182-185Listopad 2015.