Rođenje

U one dane iziđe naredba cara Augusta da se izvrši popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis, izvršen za Kvirinijeva upravljanja Si­rijom. I svi su išli na popis, svaki u svoj grad.

Tako i Josip iz Galileje, iz grada Nazareta, jer je bio iz kuće i loze Davidove, uziđe u Judeju — u grad Davidov, koji se zove Bet­lehem, i pođe na popis s Marijom, svojom ženom koja bijaše trudna.

I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi svoga prvorođenca, povi ga u pelenice i položi u jasle jer za njih ne bijaše mjesta u gostionici.

U tom su kraju boravili pastiri. Noćili bi pod vedrim nebom i naizmjence čuvali sta­da. I gle! Anđeo Gospodnji stade iznad njih, i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše.

No anđeo im reče: »Nemojte se bojati! Evo, javljam vam veselu vijest o velikoj ra­dosti za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj, koji je Krist Go­spodin. I evo vam znaka! Naći ćete novoro­đenče povijeno u pelenice i položeno u ja­sle.«

I odjednom se anđelu pridruži silna nebe­ska vojska pjevajući hvale Bogu i govoreći:

»Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima dobre volje!«

Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pa­stiri stanu poticati jedan drugoga: »Hajdemo dakle u Betlehem! Pogledajmo, kakav se to zbio događaj, s kojim nas je upoznao Go­spodin.«

I pohite žurno i nađu Mariju i Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Kad sve to vidješe, ispripovjediše što im je bilo rečeno

O djetetu. A svi koji su to čuli u čudu su se
divili tome što su im pripovijedali pastiri.

Marija je brižno čuvala sve ove događaje

   razmišljala o njima u svom srcu.

 

Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći