Stihovi za dobre ljude

Piše: Mile STOJIĆ


IVAN KORDIĆ

 

JEDNA OD PRVIH KNJIGA suvremene poezije koju sam dobio u životu bila je zbirka pjesama Rumen (Mostar, 1964.) Ivana Kordića.

Bila je jesen u Brotnju, imao sam tada devet godina i pohađao valjda treći razred osmoljetke, kad nam je učiteljica preporučila knjigu našeg »istaknutog zavičajnog pjesnika", objasnivši nam da pored poučnih pjesmica iz naših čitan­ki postoje i druge i drugačije, one koje u prvi mah i ne moramo razumjeti do kraja, ali nam se njihova značenja polagano otkrivaju prilikom svakog novog čitanja.  >>Više se voli nerazumljivo, od onog što vam je jasno na prvi pogled<<,rekla je. Ta njena uputa valjala mi je mnogo puta u životu, ne samo kad je u pitanju književnost. Ja sam, sjećam se kao kroz maglu, prilično dugo prelistavao tu Kordićevu zagonetnu plaketu, to izdanje »Debatnog kluba mladih pisaca Mostara", tu tanku knjigu kratkog i nerazumljiva naslova, ne berući gotovo ništa od njenog sadržaja.

Bile su to pjesme koje se nisu rimovale, nisu imale poučnu poantu, nisu pjevale o antropomorfnim životinjama niti govorile ezopovskim figurama ni lafontaineovskim alego­rijama. Kažem, vrlo malo sam kapirao od svega toga, a ni sam naslov Rumen mi nije bio jasan, pa sam ga pokušao odgonetnuti, ponavljajući stihove: »Zarumeni/ rumen/ večeri / u meni<<. Odzvanjala je ta glazba spontane rime (rumeni - u meni) kroz tihe krajolike broćanskih vinogorja, blagih idiličnih večeri, gdje smo odrastali i Kordić i ja. Ta kordićevska rumen, pored šimićevskog plavetnila osnovna je boja hercegovačkog neba. Mnogo kasnije ona će biti zamijenjena egzotičnim borhesovskim »otkrićem jednog cvijeta zvanog ruža, i čudesne boje, zvane rumenilo«.


Tako smo, otkrivajući rumenilo, učili za pjesnike, rekao bi jedan suvremeni autor, mi sunarodnici najvećeg pjesnika našeg jezika, koji je opjevavao rumenilo apokaliptičnim stihovima, što kod Benna odzvanjaju wie ein Alptraum, a kod njega, Šimića, liju se kao krv mrtve zvijezde: »Na rubu polja izmeđ crnih stabla/ Crveno mrtvo obješeno sunce«. U Kordićevoj drugoj knjizi Rika na razbojištu sunca to sunce traži razbaštinjenje, odmećući se od svoga nebeskog oca: »Jednog dana reče mi sunce: Ne uzimam te više za sina ... Ti umireš, a vasiona ostaje puna/ tvoje pjesme i tvoje smrti«. Kordićeva poezija nastajala je na rubovima te kozmičke ekstaze, na vrhuncima odakle se najzornije rišu tame zemaljskih ponora.

Ivan Kordić potječe iz široke i ugledne hercegovačke obitelji, koja je dala brojne svećenike i pisce - među njima čuvenog pučkog pjesnika Nikolu Kordića, koji je ispjevao brojne deseteračke poeme i sonete u selu Grljevići kod Ljubuškoga, te emigranta fra Lucijana Kordića (o kome je Ivan snimio dokumentarni film, te posthumno objavio izbor njegove poezije), koji se nakon višedecenijskog egzila vratio u Hercegovinu, te nedugo po povratku poginuo u prometnoj nesreći kod Mostara 1993. godine. Ivan Kordić, pak, rođen je u mjestu Blizanci, ne upamtivši majku koja je umrla nakon njegova poroda, a kao dijete preselio je u Mostar, gdje je proveo djetinjstvo i ranu mladost. Dijete želje­zničara, Kordić će živjeti onu naširoko poznatu solidarnost o kojoj je govorio njegov zemljak, sindikalist i revolucionar Krndelj, što je zbog svojih univerzalističkih i ljevičarskih uvjerenja poginuo od bratske ruke u zloglasnome logoru Remetinec, surove endehazijske 1943. godine.

Osnovni topos književnog opusa Ivana Kordića, ovog u biti ljubavnog pjevanja, je Mostar, grad koji je koncem prošlog stoljeća doživio najstrašniju ratnu kalvariju, a kroz trijumf tribalne politike ostao trajno devastiran i u nedogled podijeljen. Zanimljivo je napomenuti da je Mostar još od vremena austrougarskih važio za jak kulturni centar - rođeni su i živjeli i djelovali u njemu neki od najznačajnijih autora zapadnog Balkana - Srbi Šantić i Dučić, Hrvati Milićević i Jakovljević, Bošnjaci Đikić i Humo. Ta stara književna slava se istopila i Mostar u drugoj polovici dvadesetog stoljeća producira tek osrednju folkJorističku i ernološku, aponajviše zakašnjelu socrealističku poeziju - mostarski pjesnici stvaraju stihove koji veličaju hercegovačko sunce i vino i kamen i Neretvu, ili još češće opjevavaju socijalizam, maršala Tita i njegove historijske bitke.

Izuzeci su Ivan Kordić i Goran Babić, te djelomično Pero Zubac i Vladimir Puljić, ali to je tema nekog drugog diskursa. Babić, čudesni jezikotvorac i jezični mag, neke od svojih najmelodioznijih pjesama posvetit će upravo Mostaru i Neretvi (Groblje na Šoinovcu, Daleka pjesma o paklini), dok će Kordić trajno ostati vezan za prostor Mostara, kao za univerzalno mediteransko ozračje, krajolik svjetlosti i antičkih počela. Osnovni njegov ton je, piše Stevan Tontić, »onaj vedri skepticizam, ili melanholič­na vedrina, koja ovdje prožima sve, sav taj svijet Juga, definisan svjetlošću i sjenkom.« Malo je tko tako kao Kordić uhvatio te treptaje koje riše sunčana svjetlost nad krajolikom: »Samo bijeli otrov daljine/ I prašina iz dubine neba / Oštre slike blizih predmeta/ njihova golotinja i samoubojstven mir« (San).

Knjigom Odbjegla krinka (Sarajevo, 1972.) Ivan će Kordić djelomično napustiti mladićke ekstaze i posvetiti se otkrivanju »anđela u ogrugloj crkvi«, nevidljivih meta­fizičkih »krinki krajolika«. Pjesnik, sudionik ekstatičnih životnih svetkovina, u ovoj se knjizi predstavlja kao btižni i zamišljeni ljubavnik, opijen glazbom voda, polja, sumraka i vina. Pjesma je lijet lastavice i šum Neretve koja hrli prema moru, svome kraju; pjesma je tužni eho neostva­rene ljubavi, sjena koja nastaje u onom bachelarovskome mističnom prostoru voštanice (Zidom prolaziš i ocrtavaš se); pjesma je žena koja, mihalićevski rečeno, nosi u sebi nešto od sunca, nešto od užasa. Sve je u ovoj knjizi muzika, unutrašnja harmonija ili potraga za njom.


U zbirkama Kuća pod nebom, Veranda prema moru i Jeruzalemski zid pjesnik postupno depatetizira svoj izričaj, težeći jednoj poeziji zgusnutosti. »Ima«, pisao je Midhat Begić, »ima u tom Kordićevu glazbenome vijencu voljnog suglasja sa Tinovom muzikom. Taj izvanredni instru­mentalistički postupak s pjesničkim jezikom daje mjeru Kordićeva pjesničkog stila i talenta.« Kordićevo pjevanje će, međutim, doživjeti svoju mijenu početkom devedesetih, kad je počela agresija na Bosnu. Jedan od potpisnika čuvenog »pisma petorice« hrvatskome predsjedniku Franji Tuđmanu, zalaže se za opstanak jedinstvene Bosne i Hercegovine, a i tijekom rata će se neprestano komemarom i stihom očitovati o užasu bosanskoga pakla, ali izvan ideologije, zalažući se tek za jedan bolji svijet u kome će se naći makar malo utjehe za dobre ljude koji pate.

Deskripcija krajolika je sad tek u drugom planu, jer krajolik je ranjen, a - lakoću je zamijenila težina, težina zemlje. Pa, umjesto poante, krenimo ispočetka, jer nika­kve zvijezde nema, a ostala je tek gorka ispovijed ratnika: »Ja sam oslobodio ovaj grad / kada su gorjele kuće, / Kada je gorio zrak. / Ovaj grad oslobodio sam / Kada su i ptice čudno cvrkutale,/ a ljudi u komadima sahranjivali se ... Djeca su mirno koracala/ u paklenoj tišini prije/ nego što će ih raznijeti granata/ Ja sam oslobodio ovaj gradi dok su ljudi stajali u redu/ za vodu s kojom će se / krvavo izmiješati.«

Danas smo Ivan i ja dobrovoljni zarobljenici Sarajeva, grada koji, veli Andrić, nije nježan ni u vremenima bla­gostanja, a kamoli u vremenima siromaštva i oskudice. Ja tražim mogućnost da večeram bez politike, a Ivan traga za onom metafizičkom cestom izvan krajolika, putom koji nije dostupan svima. Jer što je poezija koja ne spašava narode i ljude, pitao se naš proslavljeni slavenski brat, gacajući poput nas stratišterm, sapinjući se o kosti svojih mrtvih. Prije gotovo tri desetljeća posvetio sam Ivanu jednu pjesmu o zavičaju, koju, evo, prepisujem iz knjige koja se zove Umjetnost tame (Sarajevo, 1979.):

»Jezikom razbora treba govoriti o podzemnim/ putovima voda/ o noći što srp ovija voskom i vinom/ budnošću spavača jedino braniti pravo da / se ovdje izjednačiš s ruševinom/ Onda nad mrtvom zvijezdom što je u deblima/ drvo križa prizivati, tamu (uzaludna) slova/ mariju u meandrima jezika/ slomljenim krilima/ pratiti uvijek isponova/ Pa umobolnom gestom razbuktava ti tijelo/ bivšim aurama lutanja bez cilja i bez kraja/ zagrljajem srca i kiša, stalnim kolanjem soba/ gdje smjenjuju se šapat spola/ i šapat zavičaja.«

Takav je, eto, naš zavičaj - raj i ruševina, naš unterge­hende Vaterland, kako bi to rekao Hölderlin. A Slobodan Blagojević, veliki bosanski pjesnik i antologičar, danas egzilant, još prije četvrt stoljeća, pisao je o Ivanu: »Kordić je odista vrstan lirik, prefinjenog izraza, iznijansiranog osjećanja za kombinaciju »realnih« i »apstraktnih« ele­menata lirskog govora, za sliku koja izrasta upravo iz tih kombinacija, i na kraju za vlastitom izrazu potpuno sukladan ritam i melodiju.« Ovim lucidnim zapažanjima treba tek dodati konkluziju da je Ivan Kordić savladao najtežu od svih vještina - da se običnim i jednostavnim riječima zahvati nepojamno i nepoznato.

 


Lipanj 2011.