Svznajući član "vučjeg čopora" - Žarko Puhovski


Davor DOMAZET - LOŠO

 

Puhovski i Jovan Rašković
Puhovski i Jovan Rašković

Najsnažniji intelektualni pečat sveznajućem "vučjem čoporu" daje Žarko Puhovski,64 dakle, svjedok na suđenju studentskim vođama iz vremena Hrvatskog proljeća,65 ali i čovjek koji je, kao predsjednik gi­mnazijskog komiteta Saveza socijalističke omladine, nadahnut člankom iz Spiegela, pred 400 učenika i cijelim nastavničkim zborom, pročitao referat o kontracepciji kao elementu humanizacije seksa, pod naslo­vom Ljubav, seks i kontracepcija. Te, daleke, 1964., prije negoli je referat bio pročitan, znakovito je da su svi profesori napustili svečano okićenu dvoranu.

 

64 Žarko Puhovski rođenje 15. prosinca 1946. u Zagrebu. Od 1975. predaje filozo­fiju politike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Jedno je vrijeme i urednik u raznim časopisima: Ideje, Kulturni radnik, Praxis, Teka, Filozofska istraživanja. Suosnivač je i pro­gramski utemeljitelj prve jugoslavenske alternativne političke organizacije UJDI (Udruženje za Jugoslavensku demokratsku inicijativu) 1988. te Hrvatskog helsinškog odbora (HHO) 1993. Usp. http://www.moljac.nr/biografije/puhovski.htm.

 

O Žarku Puhovskom Hrvoje Hitrec piše: "Žarko Puhovski je svjedočio na suđenju hrvatskim proljećarima, i to na njihovu štetu. Danas je Žarko Puhovski predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora i profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a bilo je riječi i o tome da uđe u Saborski odbor za nacionalnu sigurnost. Hrvatska samostalnost, hrvatska država, Hrvatska u cjelini i Hrvati kao takvi za njega su nepodno­šljive činjenice i žarko bi želio da ih nema. O Srbima ima izjaviti ovo: "ne znam da je itko u Zagrebu ostavio barikadu", "od građana srpske nacionalnosti koji su živjeli u velikim gradovima nikada nije bilo nikakvih terorističkih akcija" (za snajperiste nikada nije čuo), "dolaskom na vlast HDZ-a počela je žestoka antisrpska propaganda" (nikada nije čuo da im je nuđena kulturna autonomija), "Hrvatska je odgovorna za preseljenje više od 300.000 Srba u kolovozu 1995." (čak srpski i srbijanski izvori tvrde suprotno), "neo­sporno je da je, počevši od ekstremne protusrpske propagande... bilo neusporedivo više najtežih povreda ljudskih prava Srba, nego Hrvata". Tako, usred nezavisne (sve manje) Republike Hrvatske, govori profesor Žarko, kojemu su nedostupni podatci o petnaest tisuća poginulih i dvostruko više ranjenih Hrvata u Hrvatskoj, o mučenjima i ubijanji­ma hrvatskih civila, o više od dvije stotine pobijene hrvatske djece. Usp. Hrvoje Hitrec, Hrvatsko slovo, 16. veljače 2001., str. 17.

 

65 Zanimljiva je jedna napomena Duška Čizmića Marovića o svjedočenju Žarka Puhovskog u procesu hrvatskim studentskim vođama iz vremena Hrvatskoga proljeća. Duško Čizmić Marović kaže: "Ništa Puhovski nije rekao što inače nije bilo sudu pozna­to, nije nas teretio nikakvim izmišljenim činjenicama. Samo je nadugo i naširoko obraz­ lagao vlastite, otprije poznate stavove. Ali mene je istinski zaprepastila ova njegova gesta - kad me je, u jednom trenutku, počeo citirati po sjećanju, prekinuo sam ga riječima - 'Neće biti da sam to rekao!' Tada se svjedok Puhovski okrenuo prema meni - meni kome se sudilo! - i ispružio ruku: 'Da se kladimo?'" Usp. Žarko Puhovski, isto.

 

 

Ovi mladenački "nestašluci" Žarka Puhovskog bili su dobar temelj da u zrelim godinama svoga života, na "slavno" pitanje - "Biste li genera­la Gotovinu prijavili policiji da ga slučajno sretnete?" odgovori: "Čovjeka treba prijaviti ako ga se prepozna, to mi je potpuno jasno". Ova izjava, gospodina Žarka Puhovskog ponukala je Damira Pešordu da progovori o tome kako, glede svih hrvatskih intelektualaca s kojima se ni u čemu ne slaže, najviše cijeni njihovu "intelektualnu razinu, dijaboličku vješti­nu argumentacije koja jedva uočljivim iskrivljivanjem činjenica i vrhun­skom montažom istih stvara naoko uvjerljive ideološke konstrukcije nauštrb istine, pravde i humanosti, shvaćene u najširem smislu te riječi, te nadmašenu sposobnost racionalizacije i umivanje inače mrač­nih žudnji jedne davno oblikovane jugonacionalističke idejne, poli­tičke i državotvorne volje".

Pukovskovijevu dijaboličnu vještinu argumentacije, iskrivljavanje činjenica, vrhunsku montažu, ideološke konstrukcije i mračne žudnje velečasni Ivan Miklenić prepoznaje kao nečasno djelovanje kojim se "svjesno stvara kaos" te se "svjesno i namjerno relativiziraju objektiv­nost, istina i činjenice, i, to je ono najgore, izgrađuje se svijest kako zapravo više nije ni važno što je objektivno istinito, a što nije."

Relativizirani objektivnost, istine i činjenice jesu načini na koje sveznajući "vučji čopor" lovi na hrvatskom velikom lovištu. U odgovoru Žarka Puhovskog, na što je upozorio Damir Pešorda, "čovjek" je opće­nit izraz. Pešorda je ostao u dvojbi - je li se to poznati filozof "sprda sa sluđenom hrvatskom javnošću odašiljući signal istomišljenicima koji znaju čitati između redaka" ili "mu se naprosto omaklo, isprhnulo iz podsvijesti". Kako je komunikacija unutar "vučjeg čopora" vrlo razvijena, teško da se glede odgovora Puhovskog može govoriti o omaknuću ili isprhnuću, nego je riječ o smišljenoj poruci - da je lov otvoren. To uočava i Pešorda pa još jednom skreće pozornost na riječ "čovjek" u odgovoru Puhovskog. Taj je "čovjek", u konkretnom slučaju, bio gene­ral Ante Gotovina, no poslije njega, napominje Pešorda, "na red su došli brojni drugi, primjerice, Glavaš, Merčep, Jadranka Cigelj, Budiša, Thompson, novinari Jović, Marijačić, Margetić, suci Lozina, ... brojni znani i neznani, svi oni koji su, bez obzira na vrline ili mane i bez obzira na eventualne grijehe, htjeli biti i ostati ljudima od komada, a ne postati krpe kojima moćnici otiru prljavštinu sa svojih ruku".

U sumornoj hrvatskoj stvarnosti, u kojoj sveznajući "vučji čopor" neprestano održava poželjnu razinu straha i djeluje katkad suptilnije, katkad grublje, ali neumorno i sustavno, mnogi su već odavno "prija­vljeni" tamo gdje treba, da bi u vremenskom slijedu bili odstranjeni, ušutkani, onemogućeni.68 Upravo u djelovanju pripadnika sveznajućeg "vučjeg čopora", pa tako i gospodina Žarka Puhovskog, moguće je prepoznati koliko je sadašnja hrvatska javnost izložena onome što Ivan Miklenić naziva "diktatom", kako bi ta ista javnost, umjesto "slobodna i pluralna", postala "dirigirana javnost".69

68 O toj hrvatskoj sumornoj stvarnosti, u kojoj sveznajući "vučji čopor" neprestano lov lovi, Damir Pešorda piše ovako: "Analitičari svega i svačega, uistinu ničega, do­lijevaju ulje na vatru, psiholozi, sociolozi, etnolozi, martolozi i svakom-loncu-poklopco-lozi iznose svoje plitkoumne opservacije o profilu počinitelja, dijagnosticiraju stanje nacije, predlažu terapije... I svi skupa znamo da od toga nema ništa, ali važno je da se
vrtuljak vrti. I tada se svako malo naslađujemo nečijem padu. Podmuklo se plete mreža. Oko svega što smo kao zajednica korisno i pametno napravili posljednjih dvadesetak godina, a mi kao marionete na koncu u svemu tome sudjelujemo, u najmanju ruku kao publika zažarenih očiju od očekivanja neke nove nesreće, skandala, sablazni, bilo čega, važno je samo da se čuje lavež čopora na krvavom tragu". Usp. Damir Pešorda, "Lavež čopora na krvavom tragu", Hrvatski list, 3. travnja 2008., str. 10.

69 Takvom stanju svoj nemali prinos dao je i Žarko Puhovski. U tome smislu piše i Zoran Vukman: "Žarko Puhovski je vodeći stručnjak u Hrvatskoj za poslove državnog
izvaninstitucionalnoga tužiteljstva. Njegova tzv. nevladina udruga dosegla je status društvene institucije koja defacto funkcionira kao ideološko tužiteljstvo. Marksističku rigidnost Puhovski je zamijenio globalizacijskom ideologijom ljudskih prava. Svoje prokazivačke sklonosti razvio je danas kao priznati pseudohumanistički sustav utjerivanja optužaba protiv političkih neistomišljenika... Puhovski je stari marksistički ideolog, i njemu je jasno da je ideologija važan instrument vlasti i od gospodarstva i od bankarstva. Zapravo, sve je ideologija, pa tako i ekonomija, sve je u službi ideologije, posebno globalističke... Sada je Puhovskom jednako tako važno da hrvatskim građanima ispire mozak i utjera svoju ideologiju kako bi Soroš i slični filantropi mogli vladati na živo­tinjskim farmama, nego da ti građani stvarno, realno, ostvare svoja elementarna građan­ska prava." Usp. Zoran Vukman, "Tko je Hrvatsku pretvorio u životinjsku farmu",
Hrvatsko slovo, 19. travnja 2002., str. 5.

 


Denunciranje iz represivnih društvenih sustava, kao što je bio ko­munizam, danas je, zahvaljujući sprezi raznih "vučjih čopora", a pogla­vito onog sveznajućeg, i medija, preoblikovano u javni odstrjel, profe­sionalno onemogućavanje, prešućivanje i materijalno ucjenjivanje. Zato je danas u Hrvatskoj gotovo nemoguće naći mladog novinara, pisca ili javnika nekog drugog profila koji bi se usudio suprotstaviti "prevladavajućoj struji", koju "intelektualnim terorizmom" oblikuje televizijska medijska moć HTV-a, Nove TV i RTL-a, ili pisana moć EPH-a, gdje su Žarko Puhovski i njegovi sudrugovi iz sveznajućeg "vučjeg čopora" uvijek ne samo dragi, nego često i jedini gosti.

 

 

 

 

 

Vrelo: "Strategija vučjeg čopora" str.72-75