U emigraciji


dr. Vladko MAČEK

 

dr. Maček, Washington 1956., dok je pisao memoare
dr. Maček, Washington 1956., dok je pisao memoare

Koncem srpnja 1945. saznao sam za strašnu vijest. Jugosla­venski komunisti poubijali su toliko zarobljenih hrvatskih domo­brana i ustaša, zajedno s velikim brojem Slovenaca i Srba, da taj zločin zasjenjuje čak i infamni pokolj poljskih oficira po Sovjeti­ma u Katynskoj šumi. Potpuni detalji pokolja još nisu poznati pa ću zato spomenuti tek nekoliko poznatih mi činjenica.

Kad se ustaška vlada povukla iz Hrvatske 6. svibnja, bilo je za­povjeđeno ustaškim odredima da je slijede. Ista zapovijed bila je dana i hrvatskim domobranima, koji su bili prisilno mobilizirani. Tim trupama se priključilo nekoliko desetaka tisuća civila, ljudi, žena i djece, koji su bježali pred komunističkim terorom. Došav­ši do Bleiburga, austrijskog gradića blizu slovenske granice, oru­žane čete su se predale britanskim trupama, a i civilni svijet se stavio pod okrilje Britanaca. Umjesto da dobiju zaštitu, bili su svi predani jugoslavenskim komunistima.

Još nije poznat točan broj vojnika i civila koji su nato bili ubi­jeni. Jedan slovenski očevidac, koji je nedavno došao u Ameriku, procjenjuje da oko 16.000 Hrvata leži zakopano u tankovskim jarcima južno od Maribora. Nekoliko dana iza pokolja on je vidio tjelesa ljudi, žena i djece, vezane žicom, kako plivaju Dravom. Iz­gleda da su mnogi od njih bili bačeni živi u rijeku.

Oni koji su preživjeli te prve dane, tjerani su u dugim kolona­ma kroz Zagreb i gornju Hrvatsku sve do sjeverne Srbije, da se konačno nađu razbacani po raznim koncentracionim logorima.

 

Ako tkogod nije više imao snage da hoda i pao bi, bio bi ustrije­ljen. Kud god je ta kolona smrti prolazila, ostala su mrtva tjelesa na putu, koje bi stanovnici dotičnog kraja zakapali.

 

Slična je sudbina stigla i slovensku domobransku vojsku, ko­ju je bivši jugoslavenski general Leo Rupnik bio osnovao 1943. u svrhu borbe protiv komunista. Oko deset tisuća njih predalo se Britancima. U početku se s njima dobro postupalo, ali su nasko­ro i oni predani komunistima, koji su ih pobili kraj sela Vetrinje. Isto se dogodilo i s nekoliko tisuća Mihailovićevih četnika.

 

Sve se to događalo nakon što je primirje bilo potpisano. Pa ipak imaju Tito i njegovi sukrivci smjelost da traže pravo osuđi­vati druge ratne zločince.

 

 

 

***

 

Uza sve to gledam s punim pouzdanjem na budućnost hrvat­skog naroda i ostalih seljačkih naroda.

Jedan je hrvatski velikaš, da opravda izrabljivanje seljaštva, iz­mislio poslovicu: "Muž je kak vrba. Čim ga bolje kljaštriš, tim se bo­lje zeleni". U tim ciničnim riječima ima ipak nešto malo istine. Nije doduše istina da seljak to bolje uspjeva što ga više iscrpljuju. Isti­na je da nema te snage na svijetu koja bi bila kadra uništiti život­nu snagu seljaka, dok god ostaje vezan sa svojom zemljom. Tu či­njenicu su komunisti već odavna uočili i zato nastoje svim snaga­ma da seljaštvo odvoje od njegove zemlje i da ga učine proleterom.

 

Staljin je priznao da je likvidirao milijune seljaka, poubijavši ih ili poslavši ih u sibirske rudnike. Nije uspio ni Staljin, a nisu, pa i neće uspjeti ni njegovi učenici. Seljaštvo ne samo da ima svojstvo preživjeti i najteže katastrofe, nego i svojstvo da polaga­no ali sigurno razara svaki nametnuti mu poredak. I zato je selja­štvo neslomljivo.

 

Pa čak u onom skrajnjem slučaju koji predskazuju neki pesi­misti, da će doći treći svjetski rat i biti uništena sva dosadašnja civilizacija, preostat će nerazorivi zeleni seljački sloj. Preostat će seljaštvo koje će i dalje vjerovati u Boga i čuvati svoje duhovne, od pradjedova naslijeđene vrednote. Ljubit će i u znoju svoga li­ca obrađivat će svoju zemlju, prehranjivati sebe i svoju obitelj i stvarati mogućnost napretka svojim daljnjim pokoljenjima.

 

Da, usuprot današnjih i možebitnih budućih katastrofi, živjet će i dalje svi seljački narodi, a među njima i moj ljubljeni hrvat­ski narod.

 

 

 

Vrelo: „Memoari – Vladko Maček“ str. 277

 


Srpanj 2016.