Bijeda


Faris NANIĆ


Epidemija kuge u Indiji. Kolera hara Albanijom. U doba našega djetinjstva dušebrižnici naše svijetle budućnosti učili su nas kako su ove bolesti bijede i siromaštva iskorijenjene. "Slobodni" je zapadni svijet u trans u slavio napredak znanosti i poboljšavanje životnih uvjeta. Entuzijasti sa svih strana i svih boja, pod okriljem su bezbrojnih organizacija hrlili u pomoć nerazvijenim zemljama kako bi uveli tekovine liberalizma, sekularizma i inih europskih -izama i pri­donijeli njihovom civilizacijskom razvoju. I nakon desetljeća nesebičnog ula­ganja. Optužbe o prevelikom razmnožavanju, nemogućnosti razvoja, latentnoj nesposobnosti, plemenskim atavizmima. I napokon ... kuga, kolera, tuberkuloza i SIDA Kako? Zašto?

 

Postoji jedan luđak, vrlo često spominjan posljednjih godina. Zove se Jeffrey Sachs. Kažu da je ekonomist. Postoji i jedna ideja. Vlast uske, odabrane elite nad ostatkom svijeta. Postoji, napokon, i niz globalnih institucija koji služe ost­varenju te nakazne ideje. Nabrojat ćemo neke: Ujedinjene nacije, Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka. Nositelji ideje anglo-američke supremacije nad ostatkom svijeta angažirali su poremećen um poletnog junoše da pronađe efikasan sistem totainog uništavanja zemalja Trećeg svijeta. Mališa ga je prona­šao. Kratak je i jednostavan. Međunarodni monetarni fond je na sve razvojne kredite uveo moratorij. Istovremeno uveo je program vraćanja starih razvojnih kredita, uz drastično povećanje kamate, nove kamate koje proistječu iz reprogamiranih kredita, zaustavljanje svih investicijskih ciklusa, posebno proizvodnih i infrastrukturnih. Na koncu, osmislio je program uništavanja zaštite domaće proizvodnje kroz Opći sporazum o carinama i trgovini (GATT). Što se desilo? Zbog nemogućnosti plaćanja kamata, jer zaustavljena ili zastar­jela proizvodnja nije mogla donijeti prihode, i zbog otvorenih granica za konkurenciju svih roba i usluga iz inozemstva, bez obzira na nacionalne interese, države su bile prisiljene dodatno opteretiti svoje građane zaleđenim nadnicama, povećanim porezima i smanjenjem socijalne i mirovinske zaštite. I da ne zabo­ravimo Pametni mladac iz naše priče predvidio je i kresanje svih izdataka za socijalnu zaštitu kao bitnu mjeru oporavka! To su moralne nakaze poput Georgea Busha i Margaret Thatcher, zvali deregulacijom. Treći je svijet, a nemojmo nikad zaboraviti, to smo svi osim gorespomenute elite, posljednjih petnaestak godina tonuo u bijedu. Potpuni raspad sistema zdravstvene i higi­jenske zaštite i drugih javnih službi napokon je rezultirao epidemijama kuge, kolere i sličnih "zaboravljenih" boleština. Sida je došla kao apokaliptični pečat, jašući s hordama "humanitarnih" aktivista koji su bacali pakete pomoći umirućima. Jezivo se cereći uspjehu svoga projekta, sada su se drznuli pred­ložiti i depopulaciju "prekobrojnih". Projekt ulazi u završnu fazu - nakon osiro­mašenja i oslabljenja, primijeni konačne metode holokausta - pobij, kastriraj i uništi.


Ne, ovo nije kraj. Epidemije raznih bolesti bit će sve češće temama udarnih vijesti u XXI. stoljeću. Ratovi s genocidnim okusom bit će pravilo. Potpuni kaos u čitavom svijetu bit će usudom. Sve dok se hrabro i odlučno ne suprot­stavimo Ideji. Svi.


Kolovoz 2011.