Katedrala od grabovog lišća


Mile STOJIĆ

 

Beskrajno sam sretan što sam primio krst u kamenoj hercegovačkoj crkvici, obrasloj grabovinom, deset godi­na po završetku najkrvavije svjetske vojne. Ta sjenka graba (lat. carpinus betulus) čuvala je moje ruševno kršćanstvo, u nju sam docnije smještao kölnsku i chartrešku katedralu. Činile su mi se tako male, pod gra­bom. Upoznavao sam inkviziciju, reformaciju, Lessinga i Bacha, Michelangela i Claudela. Tražio vjeru, nadu i ljubav. Katoličanstvo mi je nudilo umjetnost, ali ne i utjehu. Na njemačkome Grab znači grob, riječ, vjeroja­tno, preuzeta od Slavena, koji su u hladu grabove kro­šnje čekali uru sudnjega dana.

Uzdizalo se moje kršćanstvo i padalo, ponosno kročilo i posrtalo, vodilo tešku bitku s naučnim socijalizmom, nosilo se s tijelom kao grijehom, sve dok nije potpuno izblijedjela slika kamene crkvice. Ona je danas entropija sjećanja, slijepa mrlja. Na njenom mjestu ostala je samo zelena katedrala od grabova lišća.

 


Rujan 2013.