Leukociti


Elvis DUSPARA

 

Znate da u našem tijelu postoje mali genijalni ratnici? Ti ratnici se zovu leukociti. Kada bakterija uđe u tije­lo tada leukociti dolaze riješiti stvar. Okruže bakteriju koja je strano tijelo i zaustave je u njenom daljem dje­lovanju.

 

No, kada bi naše tijelo bilo poremećeno kao što nam je društvo tada bi krenule kampanje bakterija s ciljem propagiranja njihovih prava.

 

Najgore što bi se tada moglo dogoditi tijelu je da sami leukociti krenu pričati o tome kako bakterije imaju pra­vo na boravak u tijelu?! Nakon nekog vremena, ako le­ukociti ne bi radili svoj posao, nego pustili bakterije na miru, bakterije bi zavladale. Posljedica bi bila to da bi tijelo umrlo. A sve zbog toga što leukociti nisu odradili svoj posao. Nekako mi se čini da leukociti našega druš­tva ne rade svoj posao.

 

Inače, ljudska prava su izvađena iz konteksta Božjih (moralnih) zakona. To su izmislili oni koji se ne žele pokoriti Božjim zakonima.

 

Izrael kada se god odrekao Boga, pao je u ropstvo. Kada se dozvao pameti i doveo u red, tada ga je Bog oslobo­dio.

 

Dok se Hrvati ne okrenu Isusu Kristu i ne shvate da je On jedini Put, Istina i Život, gazit će nas strane trupe.

 

 

 

Vrelo: „Budi, opominji, tješi“

 

 


Svibanj 2016.