Neke stvari i ostalo - 8.

ONAKO, U PROLAZU

 

Čovjek kupuje cigarete i baca ih pošto je toga časa odlučio prestati pušiti. Netko ih podiže, trči za njim i sustiže ga.

- Gospodine, vaše cigare!

- Hvala - kaže čovjek.

- Ništa, ništa - odgovori mu ovaj udaljavajući se.

I čovjek se ne usuđuje po­novno ih baciti, pali jednu reda radi. Poželi povezati nerazumljivo s onim razumljivim; svoje pojmove o svrsishodnosti iz vana podmeće nekoj cjelini koja svakako poznaje samo površno unutarnjost i izranja kao puki slučaj s tisuću malih uzroka.

Vidno nesiguran i ne znajući gdje se nalazi zapita nebo za put; nebo se za­ustavlja i predusretljivo, ljubazno i opširno ob­jašnjava mu kojim putem treba poći.

- To vam je sasvim blizu, odmah iza ugla.

Odjednom čovjek se prisjeti: pa to uopće nije taj put, trebalo bi ići upravo u suprot­nom smijeru, ali onaj što ga je uputio okreće se i smiješi mu se i čovjek nastavlja putem kojim mu je pokazao. Drugačije i ne može postupiti, ne može povrijediti tako ljubazno nebo i evo ga sad izgubljenog u jednom besmislenom metežu.

Zatim se čudi samome sebi što se, nakon svega, ne može naučiti zaboravljanju i što se uvijek drži prošlosti; ma koliko daleko, nebitno kojom brzinom bježao, lanac bi se za njim vukao. Čudno je to; misao tamo, misao ovamo, zatim kratka stanka, pa opet nekakav smetač koji ometa mir nadolazećeg trenutka.

Sokrat je smatrao bolešću, koja se približava bezumlju, da čovjek uobrazi da ima neku vrlinu a da je na posjeduje; i svako takvo uobraženje opasnije je od suprotnog bezumlja da se pati zbog neke pogreške, ili pak zbog nekog poroka.

PROPAST KRALJESTVA BOSANSKOG I OVE GLAVNI UZROCI

 

Sudbina narodah u rukama je svemogućeg stvoritelja: koi narode jedne diže, a druge propasti pripustja, da koi nije dok je slobodan bio, pravednu stazu kriepostih sliodio, nauči se u robstvu sveserdnie Bogu služiti! Kad su god ljudi odstupljivali od pravog svog zvanja, Bog ih je sad gladom sad po­morom pohodio i opominjao, a kad se ni tako nebi dozvali, onda slao bi im narode kervoločne, i ovi bi ih gnječili nemiloserdno; ovo nas uči zgodopis nov i istari, cerkovni i svietovni.


Narod naš slavenski, primivši i naučivši griehe i zloću narodah romanskih, germanskih i gerčkih, a svoje se prostote zaboravivši, gotovo se je bio satro a i sad se tare od samosilnikah, i to veći dio ilirskih Slavenah. Iste opačine, koje upropastiše gerčko carstvo, upropastiše i slavenske narode Bu­gare, Serblje i Bošnjake: oholost, bludnost i nenavidnost me­dju narodima sriednjeg vieka zavladaše; svak je hotio zapoviedati, a umio nije!

Vladaoci, davši se za nasladnostju pu­tenom, nisu mogli razumieti dužnosti svoje i svojih podložnikah: da mogu svojoj oholosti i bludnosti zadovoljiti, trebalo je bogatstva, koje u ono vrieme steći, drugog načina nisu znali, osim da jači od nejačeg kvači. Vladaoce sliedili su drugi, i to do njih u gospodstvu najbližji; sve se je dotlen gonilo, dok najposlie deržava nebi podieljena medju plemiće, i kmete, i ovi posljednji u vlastitoj zemlji svojoj postadoše ro­bovi, a plemići iliti boljari njihovi gospodari i kralji. Boljar svaki, težio je za većom silom i gospodstvom. Što je narod, narodnost i sreća narodna, to onog vremena Bošnjaci nisu znali!

Tko je više kervi prolio svojih zemljakah, otimajući i plieneći tudja imanja, nego oni koji po svom zvanju i duž­nosti morali bi druge braniti, a zločince progoniti. — Svaki želeći gospodariti, nije čudo što je Bosna u jedno isto vrieme tri kralja imala, koi svaki za drugog oboriti, iskao je pomoć od Turčina, obećavajući danak — harač —platjati; platjanjem danka i sveudiljnim bojevima oslabiše i sebe i narod. U kralje ogledali su se drugi boljari: herceg Hervoja i herceg Stiepan Kosača, knez Radosav Pavlović, malo ol nimalo pripoznavaše vlast kraljevu. —

Car Mehmed II. osvojivši osim aziatičkih deržavah carstvo gerčko, kraljestva bugarsko i serbsko, zgodnu prigodu gledaše da i ovu posliednju na jugu slavensku deržavu, iz broja nezavisnih deržavah izbriše i pomersi; jer mu je Bosna bila most, preko koga namieravaše preći u Italiu i sjedinit zapadno carstvo s iztočnim. —

Tomašević posliednji kralj, bivši nezakonit sin i ubojica svog otca, kao taki kod plemićah i puka ozloglašen, nikakve snage nije imao, nit su podložnici njegove zapoviedi slušali. Kralj bieži iz Bobovca u Jajce, iz Jajca u Ključ! bez vojske! gdie su mu plemići, ve­liki vojvode, herceg sa sinovima, knezovi, župani i vlasteli? sve se je ušutilo: gledaju propast svog kralja, nadaju se od Turčina većem bogatstvu i sreći; tako biva s narodom bez-božnim, kog su zloće i opačine obuzele: nad paklom stoji, propast svoju gleda a nevidi sliep!

Prošli narod — kmeti — sa svim od gospodarali pritisnut, nije mogao a niti je znao braniti sebe i svog kralja, oni su bili uperli oči u svoju go­spodu, koja kad sramotno svog kralja iznevieri, začudjeni gladahu; osim toga kralja Tomaša zakoniti sin, Sigismundo, bivši se još davno poturčio, a sad nahodeći se u carevoj voj­sci, ne samo plemiće, već isti prosti narod bunio je protiva kralju, da se podlože dragovoljno caru: plemićima razširenje posiedovanjah, a kmetima izbavljenje od plemićkog robstva obećavajući i lažući. — Kralj, doista bio je čoviek nerazborit: njega je mudra žena mati Vojača svietovalu, da tako naglo i nerazborito nerazmeće s Turcima priateljstva, mećući mu pred oči neposlušnost plemićah, primljući, hoće li obećana od pape, Ugrah i Mletčanah pomoć stignuti ol nestignuti na vrieme al zaludu on posluša više pobožnog neg razumnog papina poslanika. Sverhu svega izdajstvo Radaka, i gradjanah jajačkih, koji da budu se operli i niekoje vrieme carevu silu zabavili, dok bi stigao Matiaš kralj iz Ugarske s vojskom, lasno bi se kralj obranio, nit bi tako lasno Turci Bosnu osvojili.

 

 

Konzultirana literatura: „Poviestnica Bosne“ Ivan Franjo Jukić, str. 129-131

 

BITI ILI NE BITI

 

Moderna i napredna država Švicarska stvarana je kroz burnu i ratnu povijest. I zahvaljujući naprednjačkim snagama iz svih etnija i vjera prosperitet i blagostanje države  bio je više nego očit. Ustroj vlasti bazira se na tri razine; savezna, kantonalna i općinska.

Kao što rekoh prolazile su mnoge vojne sile po švicarskoj zemlji; a tamo gdje vojske prođu nije se dobru nadati. Godine 1798. general Bonaparte u krvavom sukobu protiv dvadeset tisuća odlučnih švicarskih vojnika osvaja gradove: Freiburg, Bern, Solothurn... Švicarska tada postaje područje međunarodnih ratnih sukoba i stranih vojnih sila: austrijske, francuske, ruske...

Godine 1815., na Bečkom kongresu Švicarska dobija današnje granice. No, siromašna država izmučena ratovima teško se oporavljala i prosperirala u okružju moćnih nacionalnih susjeda. I opet rat! Godine 1848. dolazi do građanskog rata između katolika i protestanata. Na svu sreću nije trajao dugo što je za posljedicu imalo stvaranje modernog saveznog ustava te iste godine.

Švicarska postaje savezna država s konfederalnim ustrojem. Kantoni imaju velike ovlasti, ali njihovi zakoni ne smiju biti oprečni saveznim. U ovlasti konfederacije je: vojska, vanjska politika, carine, pošta, željeznice...

Savezna zakonodavna vlast je dvodomi parlament: Predstavnički dom (Nationalrat) i Dom kantona (Ständerat). Izvršnu vlast sprovodi sedmočlani kolegij (Bundesrat).

Kantoni imaju zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast. Nadležni su za školstvo, kulturu, socijalnu skrb, prostorno uređenje... Također pitanja vjerske naravi podpadaju pod kantonalnu jurisdikciju. Naime, granice kantona su bile određivane na bazi vjerske pripadnosti (katoličke ili protestantske). No, postoje i vjerski miješani kantoni koji zahvaljujući nacionalnoj svijesti, politički funkcioniraju bez ikakvih zapreka. Švicarska je zemlja s četiri jezika: njemački, francuski, italijanski i retroromanski.

Princip direktne demokracije (poštivanje refendumske narodne volje) je jedinstven u svijetu. Taj princip, kreiran stoljetnim ratovima u ovoj viševjeskoj i višenacionalnoj državi, može se poistovijetiti s principom supsidijarnosti tj. političkim odlučivanjem odozdo, koji za ustroj Bosne i Hercegovine može biti od izuzetne pomoći.

No, Bosna i Hercegovina je jedna druga dimenzija nad kojom se vječito klati pitanje: biti ili ne biti.

Koji i kakvi naprednjački realisti kreiraju ustroj posvađane zemlje; kako su organizirani i kakva im je pronicljivost?

 

Listopad 2010.