Partizani


Mile STOJIĆ


Zgoda potječe iz vremena poslije Drugog svjetskog rata, a govori o jednoj starici koja, zbunjena povremenim defileima raznih vojnih formacija kroz čaršiju, tiho pita vojnika u marširajucoj četi: »Sine, koja ste vi vojska?« »Narodnooslobodilačka!«, odgovorio je vojnik. »O, hvala Bogu«, starica će s olak­šanjem, »a ja se prepala da nisu oni prokleti partizani!«


Podsjećanje na ovu anegdotu ima dva neposredna povoda. Prvi je skorašnje prikazivanje Bulajićeva filma Bitka na Neretvi, koji je ostvaren kao klasična epopeja partizanske borbe. Partizani su u ovome filmu odista prikazani kao nesalomiva narodnooslobodilačka vojska, neka vrst supermena, što oni uglav­nom i nisu bili. U Bulajića se, naime, vrlo dobro znalo ne samo tko puca ne­go i tko pobjeđuje. Njegovi partizani, prikazani kao kolektivni James Bond, zatočenici jedne plemenite ideje pravde i bratstva medu narodima i ljudima. To je vojska koja je, pod vodstvom Titovim, nepokolebljivo porazila ustaše i četnike, te druge domaće izdajnike.

Drugi povod je obraćanje Alije Izetbegovića na neimenovanog novinara Oslobođenja, koji ga je za nešto optužio. »Tezom da smo mi krivi amnestiraju se četnici i ustaše«, kaže Izetbegović (v. Dnevni avaz od 3. veljače, 2000.). Njegova karakterizacija neprijatelja kao »četnika« i »ustaša« nameće logičan zaključak da smo »mi« u svemu ovome drug Tito. S malom razlikom što je Tito na ruševinama jedne države napravio multinacionalnu vojsku, a Izetbego­vić je od multinacionalne armije jedne države u kratkom roku načinio nacio­nalnu vojsku. Stoga, u onoj mjeri u kojoj su njegovi politički protivnici »četni­ci i ustaše« — on nije partizan.

Partizani su, inače, Bosnu gledali kao »ni,ni,ni & i, i, i«. Iako bijahu de­klarirani bezbožnici, za vrijeme svoje vladavine sagradili su toliko svakovrs­nih bogomolja da ih nove demokratske vlasti nisu uspjele sve srušiti. Bijahu Branko i Hamdo, Braco i Hasan, Munir i Todo, Rato i Nijaz, Krešo i Hrvoje...

Danas su se partizani preselili u prošlost i uglavnom služe kao primjer mladima kako ne valja raditi. Oni su krivi za sve nedaće, pa i za činjenicu da nema tko počistiti snijeg na našim ulicama. Neki su od njih postali vampiri, a neki Nijemci, koji sudjeluju u međunarodnim postrojbama i ne dozvolja­vaju nam da se do kraja međusobno istrijebimo.

Partizani su danas SFOR.


Lipanj 2012.