Pornografija


Mile STOJIĆ


Riječ »pornografija« ušetala se u naš rječnik prije no što je to otkrila gđa Tanya Domi, glasnogovornica OESS-a, koja je »zapanjena količinom pornogra­fije u dnevnim novinama i magazinima«. Ta količina su čak dvije novinske stranice jednoga tjednika, na kojima je gđa Domi vidjela sliku jedne »Bosanke koja je bila u Playboyu«. »U dnevnim novinama i posebno istraživačkim maga­zinima nema mjesta za pornografiju!«, rezolutna je gđa Domi (navodi prema »Dnevnom avazu« od 11. lipnja 2000).

Riječ »pornografija« (grč. porne - bludnica + grafein - pisati) znači, prema leksikografu Klaiću, »bestidna, štetna, razvratna literatura, nepristojne slike i bludni crteži«. To nije, dakle, estetika obnaženoga ljudskoga tijela, koja je danas postala svojevrsnim metajezikom masovne kulture, to nije slika lijepe obnažene Bosanke na stranicama hrvatskog izdanja famoznog američkog časopisa za muškarce, to je nešto sasvim drugo. Ergo, slika ove lijepe Europ­ljanke, koja je zapala za oko gde Domi, nema nikakve veze s pornografijom.

Nećemo ovdje o suštinskoj razlici između pornografije i erotike, o tome su već i kod nas objavljeni tomovi. Međutim, pitanje pornografije je probni kamen liberalizacije svakog društva - nema ni jedne demokratske države u kojoj se ona ne prodaje, uz, naravno, sva ograničenja — od poreznih, distribu­tivnih, dobnih i sl. Pornografija jest moralno dvojbeno štivo najviše po tome što je redovito tajno konzumiraju najviše oni što je javno napadaju.

No, i licemjerno je uskraćivati našim ženama pravo da se fotografiraju obnažene zato što su, kako to navodi gđa Domi, »one ovdje doživjele užasne stvari«, i u ime tih »užasnih stvari« cenzurirati njihovo tijelo, njihovu ljepo­tu, njihovu želju da se na taj način pokažu javnosti. Nije, gospodo Domi, fo­tografija mlade obnažene Zeničanke u »Slobodnoj Bosni« nikakva porno­grafija, bez obzira što o tome mislile »novinarke s kojima ste vi razgovarali«. Pornografija je prije vidjeti u tim slikama nešto pornografsko.

Na sva ova pitanja možda je ponajbolje odgovorio američki pornograf Larry Flynt, vlasnik magazina Hustler, kad su ga polovicom šezdesetih ame­rički sudovi procesuirali zbog fotografija seksualnog akta u njegovim izdanji­ma: »Ne vidim ništa pornografsko«, rekao je on u sudnici, »ništa perverzno u slikama muškog i ženskog seksualnog organa u dodiru. Oni su pohvala živo­tu. Gospodo, pornografija i perverzija su izmasakrirana tijela naših momaka, koje svakodnevno transportnim zrakoplovima dovozite iz Pnom Pena i nji­ma se ponosite. Ona su pohvala smrti.«


Ožujak 2013.