Revizija


Mile STOJIĆ

 

 

Suočeni sa totalnom blokadom političkog sustava ove centaurske države, naši građani sve više govore o nužnosti revizije Daytonskog sporazuma. Tako se riječ revizija, dosad uobičajena uglavnom u javnom prometu (revizor karata, »reva«) preselila u sferu »nadgradnje«. Da je nešto trulo u državi Naškoj bjelodano je danas svima. Bjelodano ili, kao što bi pjesnik rekao - crnonoćno.

Imenica revizija (kasnolat. revisio) znači pregled, preispitivanje, provjera­vanje stanja, izmjena zakona. U međunarodnome pravu ona znači preispiti­vanje donesenih ugovora, radi modifikacija i izmjena koje se smatraju nužnim ili korisnim, bilo da se izvjesne odredbe ugovora nisu primjenjivale, ili se više ne primjenjuju. Revizija je moguća u pravilu s pristankom svih ugovornih stra­na i taj princip proglašen je već na Londonskoj konferenciji 1871. godine.

Problem sa Daytonskim ugovorom je u tome što su dvije od tri strane što su ga potpisale politički poražene - jedan potpisnik (Tuđman) je umro, a dru­gi (Milošević) je u međunarodnoj blokadi, optužen za ratne zločine.

Kaže se da je taj sporazum zaustavio rat, iako se zna da je rat zapravo zaus­tavila NATO avijacija. Sporazum je zaledio Bosnu i Hercegovinu u stanju tre­nutka prije njezine definitivne podjele, petrificirao sve ono što su nacionali­sti u njoj napravili zločinom. Ona je danas kao mitsko biće oroboros, koje guta svoj vlastiti rep. Nakon revizije Daytona ona ponovno može biti jedin­stvena država, ali, teorijski, i više njih.

Revizionizmom se imenovao svaki pokušaj odstupanja od staljinističke doktrine, a revizija se zvala i posljednje čitanje korekturnog otiska u tiskarama. To je bilo pomno pregledanje »špalti«, otisaka olovnih stupaca, prije njihova »prijeloma«, definitivnog stavljanja u štamparske forme i odobrenja za tisak.

»Revizor« Nikolaja Vasiljeviča Gogolja jedno je od najpoznatijih djela svjet­ske dramske literature. U njegovu predgovoru autor napominje: »U Revizoru sam nakanio skupiti na hrpu sve zlo u Rusiji koje sam tada poznavao, sve ne­pravde koje se čine na onim mjestima gdje čovjek očekuje najveću praved­nost, i u isti mah svemu se tome narugati.«

Mi nemamo Gogolja, a ni revizora, ali imamo veliko zlo. Nama se ruga naš život, pretvoren u tragikomediju.Srpanj 2013.