Sveta naprtnjača


Mirko VIDOVIĆ

 

Fra Lujo je bio Božiji čovjek, a ni djavao se nije na njega mnogo srdio. Davao je on Bogu Božije, a sebi vražije: volio je piti – što žešće to ćešće. A pušio je i debele ‘kube’: kuburilo se iz njegovih usta ko iz odžaka nad Kapelom Sikstinskom. Volio je pršut s vinom, janjetinu s ražnja, guščja jetra, cure u kukuruzištu, i sve tako. Elem, sve prođe a starost dođe po svoje: sve mu se ogadilo, a najviše rajski život u grešnom svijetu. Vidi fra Lujo da će morat Bogu na račun. Što bliže grobu, sve veći strah mu ne da ni da čita molitve – uplašio se fra Lujo sag sebe.

 

Pa kad se je prvi put onesvistijo, on odluči u Raj pa makar na lukav način. U naprtnjaču strpa svete knjige i s njima i krunicu. Pa kad se opet onesvjesti – evo njega pred Rajskim vratima. Zove Petra, prevrtljiva apostola kojeg je Uskrsnuli izabrao da bude ključar na vratima Raja jer kako je puno griješio pa ostao na Božijoj strani, znat će sa svakim po Božijoj volji.

 

Zove fra Lujo, kad – otvoriše se Dveri Nebeske i Petar ga upita šta traži, a nije ni poznav ni upućen. I fra Lujo skide svoju svetu naprtnjaču, pa veli – sve je unutra pa da to stavi na sigurno mjesto dok Bog ne odredi šta će s njime biti za vječna vremena. I Petar mu odobri – uđe fra Lujo i stavi svoju naprtnjaču u rajski ulaz. Vrati se kroz vrata i Petar ih zatvori.

 

Ma nije prošlo ni lulu duhana vremena, kad opet netko zove Petra pred Vratima Raja. I Petar ugleda opet – fra Luju. Pita ga šta sad želi. I fra Lujo će ti Petru. Daj da uzmem svoju naoprtnjaču da s njome idem pred Lice Gospodnje. Petar mu odobri. Fra Lujo uđe u Rajske hodnike, uze naprtnjaču i – produži u svijetle širine Rajskog vrta. Petar se snebiva? Šta ćemi reći Gospodin - pustio sam unutra onog tko je samome sebi bio sudac? Zatvori Petar Vrata Raja i uoputi se k Uskrsnulom. Tamo mu prizna da je bio nesmotren: eto sad u Raju, njegovom greškom, ima grešnika koji se nije ni ispovjedio ni dobio odrješenje.

 

Uskrsnuli se osmijehnu pa upita Petra: ‘Ako je fra Lujo grešnik, je li grešnik onaj koji ga pusti u Raj? I Petar opet zaplaka ko u dobra stara vremena. A Učitelj mu blago reče: Ako si pogriješio jer si uveo grešnika, jesam li ja pogriješio što sam ovdje doveo Tebe?

I tako sav Raj nauči i zapamti da su svi ljudi grešna bića. osim Boga stvoritelja svoga, jer on na svijet šalje ljude čiste duše, a oni je i zanečišćenu donesu Ocu nazad kao Rasipni Sinovi…

 


Srpanj 2013.