Tolerancija


Mile STOJIĆ


Ruku na srce - riječ tolerancija, koju nam svaki dan podastiru i teolozi i političari, a najčešće pumpadžije političke magle kao spasonosnu mantru - i nije neki pozitivan termin. Muzičar Goran Bregović izjavio je prije nekoliko godina da je on "kompozitor iz jezika u kome riječ 'tolerantan' ne postoji... zamislite jezik u kome nikad nije trebalo izmisliti riječ 'tole­rantan'". Prema Klaiću, pak, riječ potječe od latinskog glagola tolerare, a u našem jeziku ima cijeli spektar značenja: podnositi, trpjeti, dok se riječ tolerantan supstituira pridjevima snošljiv, trpeljiv, obziran.

Pojam tolerancija određuje naš odnos prema sebi preko odnosa prema dru­gome. Nedavno sam na jednoj sjedeljci bio upozoren da ne pričam glasno, jer "ovo je neboder, a već je kasno, komšije bi nam mogle pozvati policiju". Ljudi koji žive u vlastitim kućama, dakle, ne moraju biti tolerantni i mogu galamiti i bučati do zore. Tolerancija je kompromis, odricanje od nekih svojih navika, kako ne bismo doveli u pitanje integritet i slobodu drugog. "Kad bi se čovjek u braku držao samo svojih principa i ne bi bio popustljiv, imao bi svakog dana barem tri jaka argumenta za razvod", tumačio mi je nedavno moj prijatelj. "Ali ako hoćeš održati bračnu zajednicu, moraš popustiti." Slično je i s državnom.

Za vrijeme rata Nijemci su za jedan dio bosanskih izbjeglica uveli katego­riju duldunga (njem. dulden - trpjeti), što znači da su oni ljude tu trpjeli dok ne prođe rat, da ih ponovno pošalju kući. Ali i taj duldung bio je spas za one koji su istjerani iz svojih domova i koji se tad nisu imali gdje skrasiti. Tolerancija je neka vrsta duldunga - moramo trpjeti i one koje ne volimo, razlikovali se oni ili ne razlikovali od nas. Kad ljudi govore o toleranci­ji, zanemaruju tu činjenicu, vjerujući da je samo njihova nacija, religija, kultura široka i tolerantna, a pakao su uvijek drugi. Vraški je teško biti tolerantan, jer tolerancija znači odricanje.

Činjenice - da moraš šutjeti u trenutku kad ti se najviše galami i pjeva, da moraš uvažavati običaje manjina iako predstavljaš većinu, da moraš i religiji kojoj ne pripadaš priznati sve ono u šta i sam vjeruješ, da i u poraže­nome vidiš ljudsko biće ravno tebi pobjedniku - činjenice su opstanka svih multireligijskih društava. Tvrditi da su naši uvijek u pravu znači oprav­davati i gnusne zločine koje su oni učinili. "Tolerancija da, ali ako će sve biti po mome!", uzvikuje Milorad Dodik. Ovih dana ugledni pjesnik brani islamske osvajače, pitajući se: šta bi bilo da su umjesto njih Bosnu okupirali kršćani? Odgovor u istom tonu glasio bi vrlo jednostavno - ona bi odavno bila članica Evropske unije.

Zemlja koja se ponosi svojim okupatorima i osvajačima i nije zaslužila bo­lju sudbinu od ove koju ima. Nesretna je svaka zemlja, rekao je onomad naš poznati filmaš, u kojoj se tolerancija reklamira na billboardima...

No, džaba mu sve to, što bi rekao stari svijet, da nije nastavka. Elem, razrakolio se Bregović o svojim genijalnim jezičnim iluminacijama i revelacijama, pa priča li priča, a novinarke piju li piju tu njegovu intelektualnu bozu:


"...kada sam pokušao reći 'tolerantno' na našem jeziku, vidio sam da ta riječ u nas ne postoji. Zato sam u predgovoru napisao - ja sam kompozitor iz jezika u kome riječ 'tolerantan' ne postoji... Zamislite jezik u kome nikad nije trebalo izmisliti riječ 'tolerantan'... Kod nas je tolerancija nešto što se mora pretrpjeti, i to ako se baš mora." Siromašni kompozitor, nikad nije čuo da tolerancija, kao riječ, znači u dlaku isto ono što u njegovom "našem jeziku" znači podnošenje, trpljenje, trpeljivost, snošljivost, obazrivost, uvidavnost, a da uvijek i svugdje i znači upravo nešto što se mora pretrpjeti. Te da je kao socijalno-etički i teorijski koncept takoreći jučerašnja pojava, a i to u povojima, o čemu cjelokupna povijest Zapada, stara i najnovija, itekako krvavo zorno svjedoči...

 

Vrelo: "Mali rječnik nostalgije", str.298-230 


Ožujak 2012.