Vani je posvuda tama i pišem samo što mi sjena kaže, moja klupa i naša plahost

IS
IS

Na što da se potužim kad padne noć? Nisam ja burek pa da se svima svidim, da svima bude lijepo. Malo me muči moja bikovska glava. Stotine i stotine sutona motrih tvoj luk i kolut kao nad livadama što goni na šutljivost i ovaj mjesec boje pijeska – upravo sada.

Je li cilj zaborav, koji trebam unaprijed dosegnuti? U kojoj jučerašnjici i u kojem dvorištu, pitam se? Kao u pustinji koja nema bitne razlike od kamene ceste koja vodi do bunara u kojem još ima vode. Kao u Adamovu vrtu i sinova mu Kajina i Abela kad je potekla krv. A mi se molimo neka ga razderu vuci; to je valjda najkraći put. Zvijezde su okrutne i bdiju kao u noći nečijeg rođenja a mi smo im zahvalni jer tjeraju ovo zlato od tame poput neželjenih zvjeri.

 

Vani je posvuda tama i pišem samo što mi sjena kaže, moja klupa i naša plahost.

 

Ljudi vole laž, a svi se kunu u istinu, a istina, pak, rađa mržnju iako je svi ljube jer ne žele biti prevareni, ne žele da im se dokaže da su na krivome putu. Ljube istinu kad im svijetli, a mrze je kad ih osuđuje i u mraku otkriva. Valjda zato što je naše srce tromo, zaslijepljeno i sramotno pa hoće da ostane skriveno. Nije na meni da donosim sud. I što nas čeka na kraju puta? Nihilizam o kojem je govorio Nietzsche, koji dohodi?

 

─ Neću ti pričati o Ivanovom Otkrivenju, mada je vrijeme blizu. – reče mi svećenik iz Posavlja – kazat ću ti jednu priču:

 

„Jedan čovjek iz daleke Kine radio je od zvijezde do zvijezde i ništa nije stekao. Imao je samo sina jedinca kojeg je naučio da čita i lijepo piše. I taj čovjek je na samrti  ostavio svome sinu samo dvije kutijce; crnu i bijelu. Rekao mu je: „Crnu otvori kad ti bude jako teško, a bijelu otvori kad ti bude dobro u životu.“ Starina je umro, sin ga sahranio i tako nastavio s mukotrpnim životom. Radio je samo da se prehrani. Jednu večer opljačkali su ga; ukrali su mu svu bijedu koju je imao čak i njegovu jedinu košulju. U očaju i bezizlaznosti mladić odluči da se ubije. No, sjetio se očevih riječi i iz postave hlača izvuče crnu kutijicu, otvori i izvadi komadić papira na kojem je otac napisao: „I to će proći.“ Ove riječi su ga odagnale u njegovoj nakani i već idućih dana dobije namještenje kod seoskog poglavara kao pisar. Radio je i pomagao nepismenim seljacima, a gazda ga je obilato novčano nagrađivao. Stekao je kuću, imanje i ugled. Stari poglavar nije imao muške djece te je kćer i svo imanje, prije smrti, dao ovome vrijednom mladiću. Bilo mu je dobro, sjeti se očevih riječi i otvori bijelu kutijcu i iz nje izvadi komad papira na kojem je njegov otac napisao: „I to će proći.“