Čemu sve to?


Grof Nikolai TOLSTOY

 

Dan kad je izvršen završni pokolj bio je subota (9. lipnja?); toga je dana pet ili šest visokih komunističkih oficira posjetilo kasarnu u kojoj su bili smješteni zarobljenici prije nego što će biti smaknuti. Ti su oficiri došli da provjere kako smo spakirali uniforme i dragocje­nosti žrtava... Komisija je u našoj zgradi provela jedva pola sata, a onda su otišli svi u šumu, da vide masovne grobove u klisurama. Čuo sam da su došli u Kočevje da vide kako su obavljena ubijanja i da provjere da nije ostalo vidljivih tragova pokolja, da su zatrpane i tako prikrivene jame u koje su tijela bacana. Prije nego što su oni otišli iz Kočevja, čuli smo iz šume nekoliko jakih eksplozija. Pretpo­stavljali smo da su to bile dinamitne mine, upotrijebljene za to da se mase kamenja sruše na trupla. . .

 

U nedjelju ujutro, u sedam sati, 'četa tamanitelja' otputovala je vla­kom na Bledsko jezero, na odmor. Tada to nisam znao, o tome sam doznao tek mnogo kasnije, kad su se ti mesari vratili u svoje jedini­ce, u međuvremenu premještene u Makedoniju. Pričali su mi kako su kao nagradu za pokolje što su ih načinili kod Kočevja dobili dvanaestodnevni odmor na Bledu, gdje su bili smješteni u nekadašnji luksuzni hotel. Dobivali su dobru hranu, išli na plivanje, imali na raspolaganju jedrilice i prisustvovali priredbama koje su posebno za njih svake večeri izvodili glumci amateri iz glavnog štaba njihove, 26. dalmatinske divizije. Osim toga, svaki 'tamanitelj' dobio je po dva-tri odlikovanja od vlade, a uz to zlatne satove, kamere i druge vrijedne darove.«

S Titova stajališta, te su medalje itekako zaslužne. Napori tih dana ubrali su svoj danak i od tih odabranih, snažnih i povjerljivih ljudi: »Čuo sam da su neki od njih poslije dobili padavicu; takozvana parti­zanska bolest, od koje su patili, bila je možda oblik živčanog sloma.« To se čini vjerojatno; u Sovjetskom Savezu Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo je vlastito lječilište za oficire, iscrpljene od napora u neprestanim »ispitivanjima« koja su obavljali. Jedan funkcionar toga ministarstva kaže: »Statistički je dokazano da tri godine rada u ope­rativnim organima pretvaraju čovjeka u neurastenika.« Uobičajeni simptomi toga su impotencija i ovisnost o drogi, najčešće morfiju i kokainu.

Drugi partizan koji je obavljao slične dužnosti potvrđuje taj prikaz i dodaje zanimljive pojedinosti:

»Ne znam točno koliko je željezničkih transporta zarobljenika sti­glo u toku sedam ili osam dana što smo ih proveli u Kočevju. Ti su vlakovi obično ulazili u kolodvor kasno navečer ili čak pred zoru. Komunistička vlast nije željela da civilno stanovništvo u gradu sazna što se zbiva. Svaki je vlak imao deset do dvadeset stočnih vagona, a zarobljenici su stizali posve iscrpljeni i gotovo nasmrt izgladnjeli. Znali su što ih čeka, no bili su previše umorni i utučeni da bi se zbog toga zabrinjavali... Zadatak mi je bio da pratim zarobljenike od vlaka do baraka i njihovog konačnog smještaja. Kako sam to ra­dio samo jedan dan, mogu samo nagađati o broju zarobljenika koji su dovedeni u Kočevje na klanje. Od drugih koji su bili ondje raza­brao sam da je moglo biti dvadesetak tisuća poklanih. Specijalna četa očeličenih marksista bila je formirana upravo za obavljanje tih smak­nuća..«

Kad je masovni pokolj dovršen, ždrijelo jame minirano je i posve zatrpano. Vjerojatno je da su mnogi među posljednjim žrtvama bili još živi kad se to događalo. Poslije su na tom mjestu posađeni mladi arišj, slično kao što su Sovjeti pokušali prikriti mjesto svog zločina u "Katynu. Danas je na cijelo to područje zabranjen pristup, no prije nekoliko godina jedan je slovenski emigrant u posjetu domovini do­šao na to mjesto i fotografirao ga. Na njegovim se snimkama vidi kako mladi ariši očito odudaraju od samorodnih breza, omorika i ari­ša koji su ondje već rasli u doba pokolja Mjesto gdje je bio otvor jame jasno se razaznaje po uleknuću koje je nastalo slijeganjem tla pošto je jama bila zatrpana. Na okolnom drveću posjetilac je vidio znakove koji pokazuju da preživjeli rođaci stavljaju na kocku svoje živote kako bi odali počast žrtvama. Na okolnim stijenama vidio je ostatke svijeća, o jednoj grani visila je krunica, križevi su urezani u koru stabala.

Većina zarobljenika iz logora Viktring koje su Britanci izručili ko­munistima poklana je kod Kočevja. Kako pokazuje broj žrtava, OZNA je uložila krajnje napore da se to golemo klanje obavi u što kraćem vremenu i »ljudski cjevovod« od Viktringa do Kočevja bio je zagušen utranzitnim logorima u Škofoj Loki, Kranju i Šentvidu. Osim brzine, operacija je zahtijevala i efikasnost, a iznad svega što veću tajnost. Zato su Britanci morali osigurati još jednu liniju, koja je išla od Bleiburga u britanskoj zoni u Austriji do Celja i Maribora. Taj je put vodio do još jednog mjesta pokolja, podjednako strašnog kao što je kočevska jama.

Janez Dernulc bio je u drugom transportu domobranaca koji je 28. svibnja krenuo iz Viktringa u Bleiburg. Njegov zapovjednik, ofi­cir, rekao mu je da idu u Italiju i stoga je Dernulc osjetio olakšanje kad se penjao u kamion. No ubrzo su ga obuzele zle slutnje. Umje­sto da putuju na zapad, prema Tarvisiu, očito je da su se vozili na istok. U Bleiburgu su doživjeli težak šok kad su izručeni partizani­ma, koji su ih ondje čekali, i zatim prevezeni vlakom preko granice, u Dravograd. U Slovenjgradecu, četiri stanice dalje, proveli su noć u nekoj školi. Ondje su podijeljeni po kategorijama i odmah doživjeli u kupaonicama teška batinjanja — Dernulc ih je nasreću izbjegao. (Treba reći da je u Dravogradu imao sjedište jedan britanski oficir za vezu koji je provjeravao da li se sve odvija kako treba, i ne čini se vjerojatnim da on nije znao ništa o mučenjima i pokoljima koji su se događali u vrijeme kad su njegovi pretpostavljeni u Bleiburgu izruči­vali stotine četnika partizanima.)

 

Sutradan su Dernulc i ostali odvezeni kamionima u selo Mislinja. Cesta i pruga iza sela bile su zakrčene pa su morali nastaviti pješice, do Celja. Zarobljenici su zapitkivali partizane koji su ih pratili što će biti s njima. Stražari, koji vjerojatno nisu znali više od njih, davali su im ohrabrujuće odgovore; no Dernulc, koji je znao o vladavini terora koju su partizani provodili već više od dvije godine u Sloveniji, bio je svjestan toga da ne može očekivati milost od takvog neprijatelja. Du­gi marš, u koloni po četiri, trajao je cijelu noć i to je pomoglo Der-nulcu da se izgubi u tami. Poslije nekoliko mjeseci skrivanja i izlaga­nja opasnosti uspjelo mu je domoći se Italije.

 

Dernulc je bio sretnik. Jedan mu je drug šapnuo: »Sad ili nikad, skači!« Da ga nije poslušao, ostao bi u koloni. Izvještaji o sudbini ostalih koji su transportirani tom rutom postupno su izlazili na svjezlo dana. Praćeni uobičajenim premlaćivanjima i povremenim uboj­stvima, jednoličnim kad ih se nabraja ali jezivima kad se o njima stvara živa predodžba, nastavili su put do logora u Teharju, sedam kilometara istočno od Celja. Ondje su bili izloženi neprestanom udaranju i mučenjima dok su ih komunisti pljačkali i saslušavali. (Osamdesetak oficira izdvojeno je i odvedeno na dvorište između ba-raka. Jedan se preživjeli sjeća: »Ruke su im bile vezane iza leđa i sva­kome je glava bila jedna krvava rana. Udarcima su bili toliko izobličeni da se nisu mogli prepoznati. Vilice i zubi bili su im polomljeni i krv im je liptala iz usta.« Postrijeljani su masovno, rafalima iz automata, a tijela su im bačena u obližnji protutenkovski rov. Vjerojatno što što nije bilo prirodne jame koja bi mogla progutati velik broj tjelesa, pokolj kod Teharja otegao se mnogo duže od onoga kod Kočevja.

»U toku pet tjedana, svake večeri dolazilo je osam do deset gole­mih kamiona. Vezane ljude tovarili su na njih kao klade; žrtve su bile već polumrtve. Stražari su ih toliko mučili da su ispod kami­onskih cereda dopirali pravi životinjski, bezumni krici izludjelih. Cr­veni pratioci skakali su na ta izmučena tijela. To se ponavljalo svake noći sve dok ih nisu sve otpremili.«

Bivši zarobljenik koji je ovo ispripovijedao slučajno je otkrio odre­dište otpremljenih zarobljenika:

»Za promjenu, katkad smo morali i odvoziti zemlju. Odnekle su dovukli razbijena njemačka opskrbna kola. Tridesetak nas natjerali su da se okupimo oko kola; neki su od nas gurali, neki vukli, no kretali smo se vrlo sporo jer smo bili previše oslabjeli. Natovarili bi­smo tri kubika zemlje, odgurali to na brijeg a onda spustili natrag u dolinu. To bismo morali ponavljati nekoliko puta... Potkraj srpnja, prešli smo s tim kolima na južnu stranu logora. Utovarivali smo zemlju i odvozili je na mjesto lijevo od glavnoga ulaza, gdje je nekoć bila mala prirodna jama. Cijelo to područje bilo je sad prerovano i zemlja razbacana. Da to izravnamo, morali smo dovesti oko dvjesta kubika zemlje. Kad smo stupili na to tlo, učinilo nam se da je pod­vodno. Stopala su upadala do gležnja u nešto mekano i trulo, pokri­veno s bar pet centimetara gliba. Nitko se nije usuđivao začeprkati i vidjeti što je to dolje da se tlo miče kao da je živo. Nismo se usuđiva­li ni pitati, no svi smo znali da hodamo po tijelima ubijenih, jer se odozdo širio po cijelom kraju zadah koji se teško mogao podnositi.«

Svjedok koji je ovo ispripovijedao bio je pušten iz logora 18. kolo­voza: iz nekog razloga, šaka ljudi koja je dotad preživjela, pomilova­na je i oslobođena. Unatoč tome, jasno je da su komunistički organi­zatori, baš kao i njihove kolege kod Kočevja, nastojali da vijesti o pokoljima ne procure: »Prije nego što su nam uručili otpusnice, je­dan komunist nam je rekao: 'Sad ćete biti oslobođeni. No ako itko zucne i riječ o onome što je vidio i doživio, mi ćemo doći i ustrijeliti ga kod kuće'.« Skupina od deset ljudi koji su prije tog pobjegli a za­tim ponovo uhvaćeni, ubijeni su na osobito okrutan način. No kao i u Kočevju, njih dva-tri pobjegli su pravim čudom iz same jame.

Broj izbjeglica koje su Britanci izručili i koji su poslije bili likvidi­rani, znatno nadmašuje broj poljskih oficira pobijenih u poznatom katynskom pokolju. Peti korpus obavijestio je 1. lipnja 1945. Petna­estu armijsku grupu: »Evakuacija određenih nacionalnosti Rusima i Jugoslavenima se nastavlja. S područja korpusa dosad je evakuirano 26.339 ljudi jugoslavenskih nacionalnosti.« Ovo je i raščlanjeno: 12.196 Hrvata, 5.480 Srba, 8.263 Slovenca i 400 Crnogoraca. Ti su brojevi, možda, i znatno veći u stvarnosti. Tu mogućnost potvrđuju, naprimjer, slovenski emigranti u SAD, koji o tome prikupljaju i pu­bliciraju iscrpnu dokumentaciju.

Milovan Đilas tada je bio u najužem jugoslavenskom rukovodstvu, no nema nikakvu izravnu vezu s tim pokoljima. Ipak piše o njima, između ostaloga, i ovo: »... Ubijani su odvojeni, svaka skupina na području gdje je bila zarobljena. Godinu-dvije poslije, u slovenskom centralnom komitetu gunđalo se kako ima teškoća sa seljacima u tim područjima, jer podzemne vode izacuju trupla. Kažu i da se gomile tjelesa dižu dok gnjiju u jamama masovnih grobnica, tako da se čini kao da sama zemlja diše.«


Ova posljednja pojedinost može se činiti kao pretjerivanje, no pot­krepljuje ju svjedočenje iz prve ruke. Stanislav Pleško, naprimjer, je­dan je od domobranaca što su ih general Keightley i njegovi ljudi izručili 28. svibnja. On je proveo gotovo dva tjedna u poznatom tranzitnom logoru u Šentvidu. Ondje je podnosio jednaka mučenja i gladovanja kao i ostali, no 19. lipnja imao je sreću da mu uspije bi­jeg, jer mu je bilo svejedno hoće li biti ubijen dok bježi preko žice ili negdje zaklan. Krio se tri godine prije nego što se prebacio u Austriju.

 

U toku prvih tjedana svoga bijega krio se u blizini Brezja, kamo su mnogi ranjeni domobranci dopremani iz Šentvida da bi bili ubijeni. Tada je vladao val vrućine i Pleško to opisuje:

 

»Širio se takav zadah da ga ljudi nisu mogli podnositi. Nitko nije znao što je to, no bilo je užasno... Poslije je naišla velika oluja, vode su nabujale i podigle betonski pokrov s masovne grobnice. Voda za piće u Ljubljani bila je zagađena, zatrovana. Poslije toga je vlast nat­jerala njemačke zarobljenike da iskopaju tijela iz groba i prebace ih u grmlje nekoliko stotina metara dalje. Ondje su ih ponovo pokopali — a poslije toga su pobijeni svi Nijemci, osim jednoga, koji je pobje­gao i sve ispripovijedao.«

 

A odgovornost za sve to? Bude li neko od tih stratišta ikad obilje­ženo, na spomen-ploči žrtvama će, bude li pravde, kao krivci biti označeni ne samo jugoslavenski izvršitelji nego i njihovi glavni bri­tanski suradnici, bez čije se potajne pomoći ti pokolji nikad ne bi dogodili.

 

 

 

Vrelo: „Bleiburg - Otvoreni dossier“, str. 181

 


Listopad 2016.