20. srpanj 1945.


1945., srpanj 20.

 

Suhopolje

 

 

 

Zapisnik sa sastanka boraca Suhopolja upućen Andriji Hebrangu u kojem prosvjeduju protiv masovnog ubijanja zarobljenih Hrvata

 

 

 

─────

 

 

 

Suhopolje, dne 20. jula 1945

Drugu Ministru Andriji Hebrangu

 

 

 

                                                        Beograd

 

        

 

Dragi druže Andrija

 

Potpisnici borci iz Suhopolja slobodni smo Ti se obratiti sa par riječi, koje će Te zanimati  zbog događaja koji se odigravaju ovdje kod nas. Ja sam Ivan Lucović baš ovdje u Suhopolju sa još nekoliko drugova Suhopoljčana, koji smo radi tih nepravednih činjenica došli ovamo i ustanovili sve kako smo opisali u zapisniku koji Ti prilažemo.

 

Ja sam Ti već više puta pisao, ali nisam primio odgovora.

 

Ovdje se toga mnogo svašta čini, što die na štetu pokreta, pa bi trebalo na neki način odstraniti, jer je po Srbima veliki teror, a izgleda koji to čine, da šire propagandu i sigurno hoće da se vrati Kralj Petar.

 

Pred nekoliko dana bio sam sa Tvojom sestrom Ilonkom i rekao da ću doći u Suhopolje do Pauline, kamo i ona ima doći i odoud do Tebe u Beograd, da Ti sve podnese o tome izvještaj, a širje obrazloženje imadeš u ovom našem zapisniku, kojega Ti dostavljamo.

 

Treba što prije nešto poduzeti, ne momentalno veelikom strogoćom već postepeno i na dobar način, time da i Vi od Vaše strane ispitate te pojedinosti koje se događaju ovdje.

 

Ja sam onaj Bosanac koji sam bio odhranjen kod Magenhajma, a zadnji puta bio sa tobom u Zailama kada smo Te zamijenili sa onom dvojicom ustaških glavešina, Futucom i Vagnerom.

 

(Opaska Posavskog Vremeplova: ─ ispravno bi bilo Vutuc, Mirko i Wagner, Karlo)

 

Uz drugarski pozdrav.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu!

 

 

 

Lucović Ivan intedant                   Lucović Ivan (v.r.)

Gl. inten. Slagalište Zagreb           Reder Stjepan (v.r.)

Reder Stjepan prop. odsjek          Mirko Vinter (v.r.)             Ferdinand Lisinski (v.r)

34. Udar divizije                          Grujo Stipić (v.r.)

Vinter Mirko borac Virovitičke        Škvoc Josip (v.r.)

Udarne brigade

 

 

3./ MASOVNO UBIJANJE HRVATA ZAROBLJENIKA

 

Pred oko mjesec dana bilo je dotjerano u Suhopolje nekoliko stotina zarobljenika, koje su otpremili u obližnju šumu i tamo sve potukli. Iste su najprije isprebijali, pa su onda klali. To su izvršili drugovi iz 4. bataljuna V. proleterske Crnogorske brigade koji su onda bili u Suhopolju, a kada su se vraćali u Suhopolje govorili su narodu kako su ih klali.

 

Ovi isti drugovi koji su bili u V. prolet. Crnogorskoj brigadi govorili su narodu da su ranije bili četnici, a sada su prešli u partizane. Iz toga se može zaključiti, da ovi Srbi sada kao četnici pod drugom firmom/maskom/ ubijaju nemile Hrvate. Na ovo narod ne gleda dobro, time je takodjer krnjen današnji probitak.

 

Prije nego su prešli na klanje zarobljenika brusili su noževe po kućama i kupili štrikove. Zbog toga je došlo do kritike na sastanku AFŽ. drugarica Micika Huber odgovorila joj, da je narod nezadovoljan zbog ubistva masovnog koji se vrši oko Suhopolja, jer su vidjeni mrtvi kojima je vadjeno srce i razni dijelovi tijela, pa su govorili da nije to možda moj brat, sin it.d. a zašto onda idemo na sastanke i t.d.

 

Drugarica iz Kotara pitala i dala pozvati Komandanta 4. Bataljona V. prol. Crn. Brigade i istoga pitala „kakvo se ovo klanje vrši“ a on je odgovorio, da to nije istina, medjutim u suočenju sa drugaricom Huber Micikom predsjednicom AFŽ. isti nije to mogao poreći, već pocrvenivši odgovorio, nastojat ćemo, da se ovo više ne dogodi.

 

Kad su prolazili domobrani / zarobljenici / kao i ustaše nisu dozvolili da im narod nosi bilo kakvu hranu i ako je kotar odredio da se hrana pripravi za zarobljenike koji imadu doći, već su bili tučeni i dalje tjerani, a kada bi naišli četnici dobili su oni jesti, dapače su neki Srbi iz općine išli i ljubili zarobljenike četnike. Ovo je kritizirala drugarica Micika Huber na masovnom sastanku 1. VII. 1945. Sve ovo bilo je na željezničkom transportu zarobljenika koji je prolazio kroz Suhopolje.

 

Zbog toga je ova drugarica Micika Huber skinuta sa dužnosti predsjednice AFŽ. kao i izbačena iz Mjesnog NNO Suhopolje, a ne obazirući se na to da je njezin drug Zdenko još i danas kao stari borac u NOV.

 

Ustanovljeno je, da je ukupno ubijanje zarobljenika izmedju Pitomače i Sladojevaca 1416 ljudi.

 

Vrelo: „Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.“

Originalni dokumenti – treće izdanje

Nakladnik: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Slavonski Brod

 

str. 221-223

 


lipanj 2016.