Dragi prijatelji


Dragi prijatelji!


Jučer sam popodne posjetio poplavljena sela Odžačkoga kraja i vidio ono što se može i smije vidjeti. S mnogim stanovnicima poplavljenih sela sam popričao, s nekim i kavu popio. Svi od reda su se zahvaljivali na dobroti i ljubaznosti svojih novih domaćina. Najviše sam se zadržao u župi Novo Selo – Balegovac, gdje sam zatekao preko dvadeset volontera svih izrasta koji su izvršavali naređeni posao. Hvala Bogu i dobrim ljudima, pomoć stiže sa sviju strana. Župnik vlč. Matije mi je objasnio da su župnici po župama preuzeli brigu nad poplavljenim stanovništvom. Dok smo popili kavu donijeli su mi jedan papir na kome je pisalo ovo:
U župi Novo Selo – Balegovac podijeljeno:
- 21.05.2014 za 103 obitelji
- 22.04.2014 za 74 obitelji
- 23.04.2014 za 63 obitelji
- 24.05.2014 za 52 obitelji
- 25.05.2014 za 51 obitelj

Bog dragi blagoslovio sve one koji su poslali, one koji su podijelili,a na poseban način one koji su primili.
Na kraju sam sam se uvjerio u ono što su mi već ranije rekli: Već je padao mrak pojavio se policijski auto i došla su dva policajca koji cijelu noć dežuraju kod svakog skladišta na čitavom području Odžaka. Tako je već nekoliko dana. Dobro je to za poštene, a nepošteni neka se malo zamisle.

 

vlč. Pavo Brajinović

 


Svibanj 2014.