Jedno radi, drugo misli, treće pričaj

Zoran FILIPOVIĆ - ZORO


Bio je petak, 16. travnja, kad me ujutro oko osam sati probudio telefon. Tih sam se dana upravo vratio sa svoga posljednjeg jednomje­sečnog boravka u Sarajevu i bio sam nasmrt umo­ran, izgladnio i izmučen, živeći tamo, na način na koji su živjeli i ostali žitelji Sarajeva, participirajući u njihovom životu u potpunosti. To je bio moj način rada: metoda vlastite kože. Želim li o nečemu go­voriti, prvo to moram proživjeti. To je uvjet. Inače o tome ne govorim.

Glas koji se čuo iz slušalice govorio je engleski, predstavio se, a onda je odmah počeo s pitanjima. Onako bunovan od sna, odgovarao sam automatski. Razgovor je trajao pet, možda šest minuta. Glas je, činilo se, bio zadovoljan odgovorima, pa mi je pred­ložio da me, ako sam voljan, nazove ponovo za de­setak minuta i da sve to ponovo, u formi intervjua, ponovim uživo. Bio je to BBC i bile su to jutarnje vijesti na engleskom jeziku. Pristao sam.


Ostao sam još neko vrijeme sjedeći u krevetu, da se razbudim, a onda sam ustao i pošao u ku­paonicu da se rashladim. Telefonski poziv je uslije­dio ranije nego što sam očekivao, ili mi je vrijeme tako brzo prošlo, uglavnom, sjedio sam potpuno gol, onako kako sam i spavao, na školjki, razmiš­ljajući kako se to, WC, kod nas još naziva i »engleski klozet«. Odgovorio sam na poziv, sjedeći i dalje na zatečenom mjestu, ne uspjevši prije toga pustiti čak ni vodu. Vijesti su krenule, čuo sam ih izravno u slušalici. Čekao sam da sve iščitaju i da me spiker najavi. Vijesti su bile dinamične i brzo su se izmje­njivale, vješto i profesionalno, i na kraju sam čuo i svoje ime, najavu. Odmah su uslijedila pitanja po­stavljena istim tempom kao i vijesti. Odgovarao sam što sam bolje mogao na svome »bantu« engleskom, pokušavajući im ne narušiti ritam programa. Pitali su me za Bosnu, za Srebrenicu gdje se upravo pro­teklih dana proslavio francuski general Phillipe Mo­rillon, za politiku premijera, lorda Majora i »želje­zne« Lady Tatcher, za odnos i angažman međuna­rodne zajednice, za osobne prognoze i mnoge druge stvari. Govorilo se, dakle, o ozbiljnim stvarima. Bio sam svjestan da me u tom trenutku sluša »pola« svi­jeta, no jednome se dojmu nikako nisam mogao oteti; situaciji iz koje sam davao taj intervju, sjedeći gol golcat na školjki, jednom mkom držeći telefon­sku slušalicu, a drugom lanac vodokotlića, čekajući da se predaja završi pa da pustim vodu. Jer »stvar« je smrdjela. Itekako. Mi, ovdje, toga smo bili jako svjesni, ovi vani od toga su radili show. Cijelo vri­jeme dok je priča išla, meni je kroz glavu, kao kakav lajtmotiv, kao fiks-ideja, prolazilo: pustiti vodu, pu­stiti vodu, pustiti ... Bilo je snažne simbolike u tom ekscesu kojem sam se pokušao othrvati. Zamišljao sam; što bi bilo da smo u budućnosti (ako buduć­nost ikada dođe) i da se raspolaže takvom tehno­loškom potporom da bi ovi, sada slušaoci, mogli u isto vrijeme u izravnom javljanju s egzotičnih bizar­nih mjesta i ličnosti, što je i svrha medija, imati i sliku ali i miris. Tada bi dojam, vjerujem, bio puno snažniji, ali i razumijevanje puno veće. Za sada, is­tinske tragedije istinskih i konkretnih ljudi i naroda ostaju, uglavnom, nešto što se događa samo (?) na ekranu TV prijemnika. Istinski sam se odupirao svo­joj vlastitoj ruci koja je, držeći lančić vodokotlića, cijelo vrijeme bila spremna da me iznenadi eksce­som. Pustiti vodu.

Stvar je smrdjela, kako sada u gotovo potpuno okupiranoj državi Bosni i Hercegovini, tako i ranije, na samom početku agresije na Hrvatsku, »daleke« 1991. godine. Srpske snage su, izgleda, dobile pre­šutni mandat fantomske »međunarodne zajednice« da unesu »reda« u »odmetnutu« Hrvatsku. Ili se Mi­loševiću dogodilo slično onomu što se dogodilo i nje­govom kolegi po poslu; Saddamu Huseinu, koji je riječi američke ambasadorice da Amerika ne bi rea­girala ako bi Irak intervenirao u Kuvajtu protuma­čio kao znak i odobrenje za napad. Što je poslije uslijedilo, to znamo svi. Prešutni diplomatski jezik znakova i simbola zamijenile su konkretne i ubojite vojne akcije. No, ni Hrvatska, ni Bosna i Hercego­vina nisu Kuvajt, a bosanski Muslimani nisu bogati naftni šeici. Stvar je legla, dobrim dijelom partici­pacijom i »medunarodne zajednice«, kupujući za Sr­be vrijeme i dajući im koncesije na silom zauzete teritorije. Srbi se sada lako mogu igrati mirotvoraca, dijeleći licemjerno lekcije »onima koji ne žele mir«, kada su zauzeli 30 posto hrvatskog i 70 posto bo­sanskohercegovačkog državllog teritorija. Lako sada puste, velikodušno, 5-10 posto okupiranih prosto­ra, kao gestu mira i kooperativnosti, kada ti prostori nikada i nisu bili njihovi, niti su na njima, uglav­nom, ikada živjeli Srbi.

Sve je već napisano. Ponavlja se biblijska priča o dobrom i lošem sinu. Onaj loši, koji se još zarana odmetnuo, odavši se zločinu i nemoralu, spiskavši tako veći dio pripalog mu očeva imanja, zasitivši se dobrano svega onoga o čemu pristojni ljudi ni ne govore, ne imajući više nikakvih izazova, jer sve ih je već kušao, odluči se vratiti svojoj roditeljskoj kući, u okrilje svoje drage zajednice. Otac, radostan, pri­ređuje gozbu, jer, vratila mu se zalutala ovčica, vra­tio mu se zabludjeli sin.

Naravno, svi grijesi koje je dotada počinio bivaju mu oprošteni, jer takva je to radost i veliki događaj. Onaj dobri, koji sve to gleda iz prikrajka, stoji po strani, slomljen. Cijeli život služio je ocu na način na koji je to ovaj od njega tražio, često i protiv svo­jega uvjerenja i svoje osobne koristi, jer otac je tako htio, a u njega se ne sumnja.

Stoji postrani, zbunjen. Svi međutim trče oko lo­šeg brata, smiješe mu se i ugađaju. Otac samo na njega gleda, radostan i ozaren, velika je sreća nje­gova. Dobri sve to gleda. Osjeća se prevarenim, izi­granim. On, koji je cijeli život služio, sada mora i lošem bratu da služi. Naravno, pobuni se. Otac, sav gnjevan što je prekinut u svojoj velikoj radosti, tjera ga od kuće, izopćuje iz zajednice kao nezahvalnog, ne trepnuvši pritom nijednom.


Surova je to igra. Crna komedija. Srbi su u svo­joj razuzdanosti dosada ubili oko 250.000 ljudi ­četvrt milijuna, da bi naposljetku, uz pomoć »me­đunarodne zajednice«, kost bacili i između Hrvata i Muslimana, likujući sa strane u svojemu uspjehu. Ovi opet, izmučeni čekanjem da njihova žrtva bude priznata, živeći dugo u uzaludnoj nadi da će krv­nika i tlačitelja stići zaslužena kazna, kako su im obećavali jači od jačih i kako to piše u dobrim knji­gama i lošim filmovima gdje uvijek pobjeđuje do­bro, gube strpljenje i snagu za čekanje. Vide da je ovo samo svijet jakih i da je sila jedini jezik kojim oni međusobno komuniciraju i koji razumiju. I prih­vaćaju silu kao svoj jezik, razgovarajući tako s oni­ma s kojima su i do jučer razgovarali, ali drukčije, kao slabi sa slabima, Hrvati s Muslimanima, boreći se tako, međusobno, za ono malo zemlje što su im Srbi ostavili.

Sukob Hrvata i Muslimana u središnjoj Bosni može se matematički precizno iskazati i postojanim zakonima fizike dokazati; u isto vrijeme i na istom mjestu ne mogu opstojati dva različita tijela. A mo­gla su. Donedavno. Dok nije potrošena nada. Srbi su zauzeli oko 70 posto državnog teritorija među­narodno priznate države Bosne i Hercegovine, čla­nice UN. S toga na silu zauzetog prostora protjerali su i etnički očistili sve nesrpsko stanovništvo, često koristeći i UNPROFOR kao svoj servis za deložaciju nesrba iz njihovih domova. Kao onda u Srebrenici. Na tome zauzetom teritoriju ostali su živjeti samo Srbi, koji su i prije, a i sada činili 30 posto popu­lacije BiH. Na ostatak od 30 posto slobodnog teri­torija stjeran je ostatak od 70 posto stanovništva, Hrvata i Muslimana, protjeranih sa svojih domova u bosanskoj Posavini, zapadnoj i istočnoj Bosni ... Fizička gustina ljudi po jedinici prostora postala je nepodnošljiva, ali se nekako trpjela dok je postojala nada da će se dogoditi obrat i da je to stanje bez­nađa samo privremeno. Izbjegli ljudi, Hrvati i Mu­slimani, živjeli su zajedno - zajedno i podnoseći teš­ku sudbinu bezdomnih, živeći od milostinje među­narodne humanitarne pomoći. U isto vrijeme, me­đunarodna zajednica, međunarodna politika, šalje poruke ljudima da izdrže, ulijevajući im lažnu nadu u moguću promjenu nabolje, na povratak u njihove domove. U tom smislu, još samo mjesec dana prije, predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine Ali­ja Izetbegović daje izjavu o moguće tri opcije raspleta događaja: 1. ili će Srbi potpisati Vance/ Owenov plan, koji su Hrvati i Muslimani već davno prije pot­pisali, ili će 2. biti vojna međunarodna intervencija, koja će uvesti red u BiH, ili će 3. biti ukinut em­bargo na uvoz oružja u BiH.

Četvrtu opciju, koja se poslije pokazala jedinom realnom, to je da od svega toga ne bude ništa, Alija Izetbegović nije ni spomenuo, barem kao moguću.

Govorio je kako ima čvrste garancije Zapada i SAD i siguran sam da je u njih i vjerovao, kao i to da su mu tako oni i govorili. A čvrste garancije ni­kada nisu bile riječi već konkretni tenkovi, topovi, puške, na konkretnom mjestu i na konkretnoj zara­ćenoj strani. A oni su, u stvari, samo kupovali vri­jeme za Srbe. Prvo Francois Mitterand a onda i Boutros Boutros Ghali svojim dolaskom u Sarajevo. Uvijek u presudnom trenutku da se situacija raz­vodni i da se ponovo krene ispočetka. Sjetimo se, i u Hrvatskoj, konvoja za Vukovar, zbog kojeg su hr­vatski vojnici uzaludno ginuli i prepuštali osvojeni teritorij prema neprijatelju, samo da bi fantomski konvoj humanitarne i medicinske pomoći, zapadne propagandne geste, možda mogao proći. Do opko­ljenih ljudi u Vukovaru nikada nije stigao, nego je završio u srpskoj vojarni. Međunarodna javnost je bila zadovoljna, oprali su savjest, a tisuće ljudi na­kon pada Vukovara egzekutirane su na licu mjesta.

Zapad je, svjesno ili nesvjesno, u postojanju kon­kretne ili nepostojanju bilo kakve konkretne politike spram ovih zbivanja, uvijek i samo kupovao vrijeme za Srbe i za sebe. Srpska politika: jedno radi, drugo misli, a treće govori i kupuj vrijeme, pokazala se uspješnijom spram politike i karizme žrtve, kakvu su vodile i Hrvatska i BiH. Slabašni i zbunjeni Za­pad dugo je nasjedao, da bi na kraju i sam popustio i preuzeo srpsku taktiku: jedno radi, drugo misli, treće pričaj i kupuj vrijeme, jer netko mora odustati, netko mora nestati. Nakraju su svi postali Srbi. I Zapad koji se na svaki način čuvao da ostane po­strani. I oni su postali Srbi. Čak veći Srbi od Srba samih. Na kraju su i Hrvati i Muslimani uvidjeli da druge nema, nego da se i oni moraju srbizirati. I postaše Srbi. Jer druge nema. A živjeti se negdje mora. I otpoče borba za životni prostor. U skrom­nom ostatku onoga što im pravi Srbi ostaviše da se gložu između sebe. A zapadni Srbi i srpski Srbi tr­ljali su ruke, jer konačno: imali su građanski rat a odgovornost za najveće krvoproliće iza drugog svjet­skog rata mogla se distribuirati i na druga dva na­roda, dosada nevoljko tretirana kao žrtve.


Demonska igra. Sve ima svoju cijenu, a prava cijena ove odluke vidjet će se tek kasnije, u svoj svo­joj tuzi. Otpočeo je početak kraja. Svijet kakav smo poznavali definitivno nestaje. Zapad koji je dopustio i sudjelovao u krvoproliću u Hrvatskoj i Bosni i Her­cegovini time je urušio i svoje temelje. Osnova za­padne civilizacije, demokracija i ljudska prava, po­stali su, poslije ovoga najnovijeg iskustva, predmeti za podsmijeh, u koje više nitko ne vjeruje. Ubijajući Hrvate i Muslimane do njihovog fizičkog, biološkog uništenja, Zapad je ubijao nešto i u sebi. Ono nešto, tanano i fino, što čovjeka čini posebnim u svijetu oko njega, što ga čini drukčijim i izuzetnim od svog živog svijeta planeta. Ubio je dušu. Dušu u sebi. Ne­stala je klica života. Ostala je samo ljudska ljuštura, kao kalup, forma čovjeka, a čovjeka u njemu više nije bilo. On više ne stanuje tu. On više ne stanuje nigdje. Ubijen je u Bosni. A Srbija, koja je svima nametnula svoj način borbe u kome je sve dopušteno, i koncentracioni logori za koje smo svi vjerovali da su davna prošlost, i masovna, taktička silovanja zatočenih jadnica svih dobi, od djece do nemoćnih starica, i stravični ma­sakri civilnog pučanstva i jednogodišnje opsade koje dovode do kanibalizma i umiranja od smrzavanja, takva Srbija koja je i prije ovoga rata bila prevelika za svoj narod jer je u njoj, u predratnim, avnoj skim granicama živjelo 40 posto nesrpskog pučanstva, znači - bila je za 40 posto veća nego je to trebalo njenom puku, takva Srbija koja se sada gotovo ud­vostručila, postala je uzor svima. Od sada, od ovoga rata, pa do kraja ovakvoga svijeta, sve je postalo do­pušteno, sve do njegova kraja u samouništenju.


Prijatelji koje smo toliko trebali uglavnom su ku­povali za sebe mirnu savjest, šaljući nam mrvice od svoga obilja, kako nama tako i našim krvnicima, podjednako, jer svi smo dobijali isto. To najbolje znaju ljudi u UNHCR-u. Mi smo trebali prijatelje, a dobili smo skrbnike, koji nas isto tako hoće učiti nekom svojemu redu, a nama je dosta tih koji nas uče šibom. To svaki od nas ima cijeli svoj vijek. To bi trebao znati gospodin Klaus Kinkel kad se hvali da šamara Hrvatsku kako i kada zaželi, kao onda kad je rekao da se upravo on, i nitko drugi, uspro­tivio davanju kredita Hrvatskoj za izgradnju Masle­ničkog mosta, da se raspolućena Hrvatska ponovo spoji, jer kako reče, most bi se mogao upotrijebiti u vojne svrhe. A kako stojimo sa zrakom, gospodine Kinkel? Jer Hrvatski zrak udišu i hrvatski vojnici, pa bi nam Vi i zrak mogli uskratiti, gospodine.


Ali toga se još nisu dosjetili. Hrvatska treba prija­telje, a ne gazde. Jer Hrvatska nikada neće i ne mo­že biti ničiji, ali ničiji »Bantustan«. Ne više. Hrvatska može biti iskren i vjeran prijatelj. To Hrvatska tre­ba. I Bosna. A prijatelje se ne ponižava, pogotovo ako im treba pomoć i ako im se pomoć daje. Po­gotovo ne tada, jer davati trebaš na koljenima, a primati uspravno. To prijatelji ne smiju zaboraviti kada daju.

Bilo je i onih koji su kod nas došli kao vojnici, »plavi šljemovi« - UNPROFOR, UN zaštitne sna­ge. Svatko je od njih imao svoje osobne razloge. Netko je došao zbog vojničkog izazova, netko zbog fantomske pravde, netko zbog dobre plaće. Bila su tri vojnika koja su se naročito istakla u ovom ratu: general McKenzie, pukovnik Stewart i general Mo­rillon. Prvi od njih, general McKenzie, neformalno je optužen od bosanskih vlasti da je sudjelovao u silovanjima mladih zarobljenih bosanskih djevoja­ka. Sada po Americi i Kanadi, za novac, agitira za Srbiju. Drugi od njih, pukovnik Stewart, u Bosni je ponovo našao ljubav, raskinuvši brak sa svojom pr­vom - zakonitom ženom. Treći, general Morillon, Francuz sa cigaršpicom, postao je slavan po akciji u Srebrenici. Prije toga, neposredno, bila je jedna druga epizoda koje se sada malo tko sjeća. Konjević Polje. General je išao tamo da utvrdi masakr nad Muslimanima počinjen od srpske strane. Po povrat­ku odatle rekao je da nikakvih dokaza masakra ne­ma, a onda se iznenada, nekoliko dana poslije, tada je već bio u Srebrenici, sjetio da je ipak vidio ma­sovne grobnice. Neki kažu da je već tada bio smije­njen. U svakom slučaju, njegova smjena je došla da­nas, dok ovo spominjem. Prijatelj mi je rekao, ured­nik uglednih njemačkih novina, da je bio na fran­kfurtskom aerodromu kad je kretala jedna pošiljka s čistim rubljem, hranom i pićem za generala. Ispo­ručena mu je padobranom u Srebrenicu.

Trebalo bi konačno povući vodu. Pustiti je da spere smrad. Jer više se ne da disati. Neka voda odnese sve. U zaborav. Sav smrad, zločine i poniže­nja. Sve. Samo će jedno ostati, što se neće moći oprati, zaboraviti i oprostiti Spoznaja da smo vre­menom svi postali kao i oni ili slični njima. Tome zaborava i oprosta nema. Ne. To im nikada neću moći oprostiti. Osobno JA.

 

Vrelo: „Izlet u pakao“, str.47-62


Kolovoz 2011.