Nijemi svjedoci

Od svih mogućih tragedija, ljudska je dakako najveća. Od kako je u listopadu 1991. godine započeo rat u Bosni i Hercegovini pa do sporazuma u Daytonu opseg stradanja katolika je poražavajući što kazuje da su upravo katolici i muslimani bili najveće žrtve. Koliko ima stradalnika za koje se nije nikad saznalo a koliko ima duševne boli i muke onih što su preživjeli ovaj okrutni rat noseći u sebi traumu nepravednog gubitka i iskorijenjenosti.

 

            Svaki rat pa tako i ovaj, pored ljudske pogibelji nosi u sebi i stradanja matrerijalne naravi. Na području vrhbosanske nadbiskupije stradanja ove vrste su ogromna a gubici neizmjerni. Crkve, kapele i groblja su bili nijemi svjedoci barbarstva i pomračenja ljudskog uma na kraju Dvadesetog stoljeća. To se vidi iz sljedećeg popisa samo jednog dijela nadbiskupije: – Bosanske Posavine;

 

            – Derventski dekanat

            1. BIJELO BRDO – župna crkva sv. Ivana Krstitelja, sagrađena 1941. - posve uništena. Župna kuća opljačkana i spaljena, filijalna crkva u Pjevalovcu srušena.

            2. BOSANSKI BROD – crkva sv. Ilije proroka, sagrađena 1908. – prije okupacije oštećena izravnim pogocima, kao i župna kuća, te kuća sestara Služavki Malog Isusa. Poslije okupacije crkva je do temelja srušena.

            3. BRUSNICA – crkva Rođenja Blažene Djavice Marije, sagrađena 1970. – i crkva i župna kuća srušene.

            4. DERVENTA – crkva sv. Jurja, prije okupacije oštećena izravnim pogocima kao i župna kuća sestara Milisrdnica i sestara Kćeri Božije ljubavi. Župna crkva je do temelja srušena. Župna kuća je spaljena, a obadva samostana časnih sestara potpuno su uništena. Oštećeno je groblje na Rabiću i groblje na Modranu u plehanskoj župi. Katolička sela od Dervente prema Doboju djeluju avetinjski.

            5. KOLIBE – crkva svetog Mihovila Arkanđela, novijeg datuma – pretrpjela je vanjska oštećenja, a iznutra sasvim demolirana, na oltaru je paljena vatra, s Presvetim Sakramentom učinjeno svetogrđe. U župnoj kući je sve uništeno i demolirano.

            6. KORAĆE – crva Uznesenja BDM, sagrađena 1938. – pretrpjela je velika oštećenja, posebno mozaici u njoj. Poslije je potpuno srušena  a župna kuća teško oštećena i poljačkana.

            7. NOVO SELO – crkva Presvetog Srca  Isusova, sagrađena 1926. – od izravnih pogodaka oštećena a zatim potpuno srušena, župna kuća potpuno opljačkana i teško oštećena.

            8. PLEHAN – crkva i franjevački samostan sv. Marka Evanđelista, sagrađeni 1902. – potpuno srušeni i spaljeni sa svim vrijednostima. Filijalne crkve potpuno uništene a groblja teško oštećena.

            9. ŽERAVAC – župna crkva sv. Franje Asiškog uništena do temelja a župna kuća opljačkana i teško devastirana. Filijalna crkva u Vrelima potpuno uništena.

            10. CER – crkva Krista Kralja kao i župna kuća uništeni do temelja.

            11. FOČA – crkva u gradnji potpuno uništena  a groblja teško oštećena.

            12. VELIKI PRNJAVOR, SOČANICA – crkva sv. Ante, sagrađena 1972. – potpuno uništena kao i župna kuća.

            13. SIJEKOVAC, MOČILE – crkva novijeg datuma potpuno uništena kao i župna kuća.

            14. BUKOVICA – župna crkva sv. Ante, sagrađena 1965. – zajedno sa župnom kućom srušena do temelja.

            15. KULINA – župna crkva sv. Petra i Pavla, sagrađena 1974. – crkva kao i župna kuća sravnjeni sa zemnjom.

 

            – Brčanski dekanat

            1. BRČKO – crkva Presvetog Srca Isusova, sagrađena 1934. – granatama pogođeni toranj i krov a poslije kao i župna kuća opljačkana i devastirana.

            2. GORICE – crkva sv. Ante Pustinjaka, sagrađena 1912. – granatama pogođen toranj i krov; demolirana župna kuća. Kapelica sv. Ante devastirana.

 

            3. ULICE – crkva Rođenja BDM, sagrađena 1969. – pogođena granatama. poslije spaljena i sa župnom kućom srušena. Filijalna crkva u Laništu srušena a u Vitanovićima oštećena.

            4. DUBRAVE – crkva Bezgrješnog Začeća Marijina, sagrađena 1927. – granatama sa srpskih položaja posve uništena, kuća teško oštećena a filijalne kapelice u Bijeloj i Donjim Hrgovima oštećene.

            5. KREPŠIĆ – crkva Kraljice svete krunice, novogradnja – mjesto je okupirano a zatim toranj miniran sa crkve odnijeli pokrov i devastirali je. U župnu kuću smjestili svoj matični ured.

            6. BIJELJINA – župna crkva Prečistog Srca Marijina, sagrađena 1914. – poslije okupacije opčjačkana a filijalna crkva u Srebrenici teško oštećena..

            7. BOĆE – crkva sv. Ante Padovanskog, sagrađena 1926. – teško oštećena a filijalna crkva u Boderištu uništena te kapelica u Donjim Dubravicama. Župna kuća oštećena i opljačkana

            8. POLJACI – crkva Gospe Sniježne, sagrađena 1963. – teško oštećena kao i župna kuća.

 

            – Doborski dekanat

            1. ČARDAK – crkva Gospe žalosne. sagrađena 1918. – teško oštećena granatama, kao i župna kuća, te samostan sestara Služavki Malog Isusa. Nakon okupacije ponovo je raketirana te je izgorjela. Poslije je sve uništeno.

            2. ODŽAK – crkva Glavosijeka sv. Ivana Krstitelja, sagrađena 1913. – nakon okupacije srušena do temelja. Župna kuća oštećena i devastirana.

            3. POSAVSKA MAHALA (VLAŠKA MALA) – novosagrađena još ne posvećena crkva nakon okupacije uništena.

            4. PRUD – tek pokrivena i još nedovršena crkva nakon okupacije minirana a kuća spaljena. Grobljanska kapelica uništena.

            5. MODRIČA -  župna crkva Rođenja BDM, sagrađena 1889. a obnovljena 1973. – spaljena i potpuno uništena, kao i župni stan.

            6. RIJEČANI – novosagrađena crkva potpuno uništena.

            7. GAREVAC – crkva Marije Majke Crkve, spaljena i uništena, groblje oštećeno.

            8. GORNJA DUBICA – župna crkva sv. Josipa, sagrađena 1857. – Crkva minirana ka i župna kuća opljačkana i uništena.

            9. DONJI SVILAJ – novogradnja 1972. župna crkva Imena Marijina, nakon okupacije 16.07.1992. dinamitom do temelja srušena, kao i župna kuća.

            10. PEĆNIK – župna crkva sv. Alojzija, sagrađena 1896. – dinamitom potpuno uništena. Župna kuća opljačkana i spaljena a filijalna crkva u Botajici srušena.

            11. DONJA TRAMOŠNICA – župna crkva sv. Ivana Krstitelja, novogradnja. Crkva je srušena, kuća opljačkana i devastirana. Filijalne crkve i kapelice u Njivku i Orlovu Polju srušene.

            12. GRADAČAC – župna crkva svetog Marka, sagrađena 1888. – izravnim pogocima oštećena kao i župni stan.

            13. POTOČANI – crkva sv. Ante Padovanskog, novogradnja, crkva i filijale u Lipiku, Srnavi i Drenovcu – uništene kao i župna kuća.

            14. SREDNJA SLATINA – župna crkva sv. Franje Asiškog, sagrađena 1972. – srušena a kuća opljačkana.

            15. GORNJA TRAMOŠNICA – crkva Gospe od Anđela, sagrađena 1888. – srušena kao i župna kuća i kuća časnih sestara.

            16. TURIĆ – župna crkva sv. Ilije Proroka, sagrađena 1970. – za vrijeme rata oštećena a poslije okupacije dijelom srušena a župna kuća opljačkana i prtvorena srpsku komandu. Kapelice srušene a groblje oštećeno.

 

            – Šamački dekanat

            1. BOSANSKI ŠAMAC – crkva Presvetog Srca Isusova, sagrađena 1926. – srušena i materijal odvezen. Zarobljeni Hrvati su bili prisiljeni raditi na raščišćavanju terena. Kuća opljačkana i srušena.

            2. HRVATSKA TIŠINA – crkva Materinstva BDM, u izgradnji, oštećena a kuća opljačkana. Filijalna crkva u Gornjem Hasiću uništena.

            3. VIDOVICE – stara crkva sv. Vida, sagrađena 1928. – i nova još ne dovršena – obje bombardirane i uništene kao i župni stan. Filijala u Jenjiću uništena.

            4. OŠTRA LUKA-BOK – filijalna crkva u izgradnji pogođena i oštećena granatama. Također i župna crkva Imena Marijina, sagrađena 1970., oštećena, kao i župni stan.

            5. DOMALJEVAC – novosagrađena crkva sv. Ante, pogođena sa više granata kao i župni stan.

            6. KOPANICE – župna crkva sv. Mihaela Arkanđela, novogradnja, za vrijeme rata pogođena projektilima i oštećena a nakon okupacije teško oštećena i opljačkana.

            7. TOLISA – župna i samostanska crkva Uznesenja Marijina, sagrađena 1883. – izravno pogođena, ali nije velika šteta. Na samostanu također oštećenja. Filijalane crkve u Mahali (Matići) i Ugljari oštećene.

            8. GREBNICE – župna crkva sv. Ante, sagrađena 1937. – izravno pogođena granatama.

 

            Na kraju, što još kazati na sve ovo?...Toliko ruševina, toliko eksplzija, toliko mržnje! Moram napomenuti da su se ova silna rušenja dogodila nakon okupacije, dakle nakon borbenih dejstava.

            Turci su vladali Bosnom preko četiri stoljeća i nisu se usuđivali na ovakva barbarstva. Ne zato što nisu htjeli nego zato što nisu smjeli, imali su respekt, bojali su se božije kazne. Žalosno je i to što su ovaj strašni zločin načinili pripadnici naroda koji sebe naziva kršćanskim.

 


pv

Izvor podataka o stradanju crkvenih objekata iz knjige „Mi i oni“ – T.  Vukšić

02.03.2009