Opisi Bleiburga


"I kog je vraga onaj Kosta dozvolio onaj masakr u svibnju če­trdeset pete? Zamisli, dozvoliti da čitave partizanske brigade onako zvjerski pobiju dvjesto tisuća ustaša i domobrana i sedam tisuća četnika! Zar im nije bilo dovoljno da ih postrijeljaju umje­sto da ih prethodno tuku do besvijesti i kolju? A tek što je pri­nudio nekoliko tisuća da se ukopaju živi do pasa, da bi preko njih pretjerao tenkove i napravio kašu od ljudske krvi i mesa! I onda se još ljutimo kada o tome sada pišu novine na Zapadu. Zar nije bilo inteligentnije ono kada smo zatim većinu onih koji su ostali na životu, potamanili u logorima s epidemijom tifusa i dizenterijom? Poslali smo ih na onaj svijet, a nitko nam ne može dokazati da smo epidemiju mi namjerno unijeli u logore. Slažeš li se da sam u pravu?"

"A ti dobro znaš kao i ja da smo svo vrijeme rata zarobljenike ili ubijali ili puštali na slobodu", pravdao se Ranković. "Slobodna teritorija je posvuda bila samo od danas do sutra, pa nismo ni mogli imati zarobljeničke logore. Na slobodu smo puštali domo­brane koji se nisu istakli u borbi i seljake mobilizirane u četnike. Nijemce, ustaše, prave četnike, Talijane i borbene domobrane smo redovito ubijali. A kako su borci bili ogorčeni, klali su ih, odsijecali im živima meso, pilali ih i tako dalje. Bilo je teško sada najednom od svega toga ih odučiti."

"A ono nekih dana?" vraćao se Tito na početak teme.

"Na što misliš?"


"Mislim na onaj masakr u Zagrebu", odgovori Tito opet fiksi­rajući sugovornika. "Znam sve pojedinosti i nemoj se truditi da mi nešto zaniječeš. I kako ste samo mogli dozvoliti da to poprimi takve razmjere ? Ako ste već imali namjeru da ih sjeckate, zašto to barem niste radili u uskom krugu?"

 

Ranković se sada poče vrpoljiti, jer mu je bilo mučno što ga gaz­da ispituje o tako neugodnoj stvari. A ponovo je bio i ljut na voj­nu obavještajnu službu koja je sigurno i u ovome bila tužibaba. A možda je netko i iz moje najbliže okoline Titov doušnik? Ovo zadnje gaje najviše onespokojilo. No, ubrzo se pribra i odgovori: "Istina, ja sam tada također bio u Zagrebu. Htio sam za svaki slu­čaj biti na licu mjesta kada je toj ustaškoj grupi izricana presuda, jer smo se bojali nemira kod hrvatskog naroda. No, taj sljedeći dan nakon suđenja imao sam i raznog drugog posla u Zagrebu. Zato, kada sam stigao na izvršenje presude, bilo je već prekasno. Sve se već bilo dogodilo."

"Kako i ne bi bilo nemira kada se dozvolilo da dvadesetorica bude osuđena na smrt vješanjem, dvadeset i trojica na strijelja­nje, a svega dvanaestorica na vremenske kazne!", prekinu ga Tito. "Moglo ih se svega petoricu osuditi na smrt, a one druge smo mogli kroz godinu-dvije na druge načine likvidirati. Ovako pred Zapadom ispadamo barbari i to naročito sada kada želimo da nas prihvate i da nam daju ekonomsku i vojnu pomoć. A mogli ste stvar svršiti elegantno u tajnosti, bez dizanja prašine", govorio je uporno i sve više se ljutio.

"Ali, za cijeli slučaj nitko ništa ne zna izvan kruga moje službe i budi siguran da ta stvar neće provaliti van", umirivao ga je Ran­ković.

"Čim je negdje prisutno tridesetak ljudi, ne vjerujem ja ni u ka­kvu tajnost. No, ispričaj mi ipak kako je to bilo!"

"Kada sam ja stigao prisustvovati izvršenju kazni, stvar je bila u toku odnosno već na završetku..."


"Da, stvar je bila u lijepom toku. Sjeći zavezanim ljudima uši i noseve, kopati oči i sjeći im genitalije dok vrište i padaju u nesvi­jest od bolova! Onog tvog Ćeće bi se ipak trebao riješiti. Nije on dorastao biti tvoja desna ruka. A čujem daje baš on bio podstre-kač umjesto da ga je spriječio. Ta, on je general i tvoj zamjenik!"

"Ne bih rekao da je on bio podstrekač. Ti znaš da je on dosta bistar. Nego ljudi iz mog resora su ogorčeni na ustaše i jedva su dočekali da im padnu u ruke. I to osobito takve glavešine koje su nam pale šaka. Uostalom, ta četrdeset i trojica i tako su toga dana morali umrijeti bilo vješanjem, bilo strijeljanjem", pravdao se Ranković.

"To nije isto. Strijeljanje, pa čak i vješanje, u svijetu se smatra normalnim, pa i nema što probiti u javnost. No, ponavljam, ako ovo što su tvoji izvodili ipak probije u javnost i to još u inozem­stvu, teško nama. Znaš, kada je bio rat, kada se svuda ginulo, nije te nitko pitao ako si nekoga i zaklao, pa čak ga i zvjerski mučio. Mogla je to čak biti i grupa ljudi koje se klalo i zvjerski mučilo. Ali ovo danas je nešto drugo. Na Zapadu postoje mnogobrojna društva za zaštitu životinja i što misliš kakva bi se graja digla da saznaju što se kod nas izvodi s ljudima, pa ma i s ljudima osuđe­nim na smrt. Zapad nam i to osporava da političke protivnike osuđujemo na smrt, a kamoli da saznaju da ih zatim još kasapimo. I reci još: kako se tamo skupila tolika tvoja elita? Odakle tamo i Krajačić i Krcun i Buđoni i Alimpić i Lukić i Milatović? Nisam znao ni daje taj Lukić takva životinja, pa da živom čovjeku ugura u utrobu užarenu željeznu šipku i daje potom izvadi van da bi se onaj nesretnik duže mučio!"

"Druže Stari, pa to ipak nije bio čovjek nego komandant jasenovačkog logora Ljubo Miloš", branio se opet Ranković. "A i onaj Kavran je zaslužio takvu smrt. Sjeti se samo što su sve ustaše radi­le s našim partizanima! Ovo je zub za zub."


"Ne vrijedi da se raspravljamo, jer i sam uviđaš da sam u pra­vu. A to što govorim, negovorim samo u svom interesu, nego u interesu svih nas", ljutio se Tito sada znatno blaže i čak očin­ski. Naime, shvatio je da se maloprije previše zaletio što je toliko korio Rankovića i njegove ljude. Naime, eto za trenutak je bio zaboravio onu groznu opasnost od Staljina, te da će mu u nared­nim danima i mjesecima biti dragocjen ne samo Ranković, nego i svaki njegov suradnik.

A Ranković, kao da mu je pogodio misli, reče: "Posao mojih ljudi vrlo je odgovoran, a još više naporan. Moram im zato neka­da dati i oduška, pa makar i u ovakvim vidovima. Ovo je bila jed­na od takvih. Sjećaš se, valjda, da smo im dozvolili takvu priredbu i s Dražom i njegovim vojvodama. A ipak se o tome i nakon dvije godine u svijetu ništa još nije saznalo. U borbi sa Staljinom trebat će nam svaki od tih ljudi. Hapšenja kominformovaca nastavljamo svaki dan. Prve transporte smo već uputili i na Goli otok. A već prije neki dan sam ti javio da su primijećeni pokreti bugarskih, rumunjskih i mađarskih trupa prema našim granicama."

Nakon što su razgovarali o tome hoće li se trupe bratskih komu­nističkih država usuditi ili neće da otvoreno napadnu Jugoslaviju, Tito još upita: "Smatraš li da u Krajačića sada možemo imati pot­puno povjerenje ?"

"Poslije onoga što nam je predao i što nam je sve ispričao, uvje­ren sam da možemo. Rusi bi ga pekli na ražnju kada bi ga se doče­pali. Njemu na ovome svijetu ima opstanka samo uz tebe i mene."

"Znao sam da je on žestok i što je sve izvodio za vrijeme rata, ali da je prilikom onog vašeg spektakla u Zagrebu presjekao sto­mak onom Kavranu i ugurao mu u utrobu živog štakora, tome se ipak nisam nadao. To ti sada zato govorim, jer me muči sumnja: imaju li takvi ljudi uopće dušu i mogu li onda uopće biti nekome odani ? Oni se podvrgavaju samo životinjskim nagonima i podčinjavaju se samo onome tko je jači i tko im više ponudi. Tko zna što takvi ljudi mogu pomisliti tko će sutra biti jači? Ili što misliš da im netko sutra više toga ponudi ? Kada to govorim, više mislim na one druge tvoje suradnike, a ne na Krajačića koji sada, i za sva vremena, potpuno zavisi od mene i tebe."


"Čim se na Golom otoku prikupi nešto više zatvorenika, povest ću onamo svoje suradnike. Trebaju u naravi shvatiti tko je u ovoj državi jači. Tamo će oni na vrlo opipljiv način vidjeti kako su jad­ni i doskora čuveni generali i ministri kada se ogriješe o rukovod­stvo", dodade još autoritativno i da bi Tita umirio, a u sebi je i na­dalje prevrtao po glavi o tome tko je taj Titov izvrsni informant?

A Tito je istog trenutka razmišljao o Rankoviću i pretresao je u glavi opasnosti koje bi mu jednog dana mogle zaprijetiti od tog čovjeka ako se od njih ne bi osigurao. Vjerojatno, dok god postoji opasnost od Staljina, mogu biti miran, jer je tip svjestan činje­nice da nitko u državi ni izdaleka nije u stanju okupiti narod i voditi ga u borbu protiv Rusa kao ja. A to znači da, štiteći mene, štiti ustvari i sebe. A poslije? Ono kada bude prošla opasnost od Rusa? Ipak sam kriv što sam dozvolio da se toliko moći skoncentrira u rukama tog čovjeka. Morat ću poraditi na tome da mu ih kasnije neke oduzmem. Ali, ne sada, nego kada prođe ova gužva sa Staljinom. A hoće li ona ikada proći ?"

 

 

Vrelo: Stjepan Đureković, "Ja Josip Broz-Tito", str.81-85

 


Svibanj 2014.