Progon

 

Piše: Ivan M. Tomić

Za hrvatski narod život u Bosni i Hercegovini bio je težak i prije i poslije rata. Narodnim poslanicima Hrvatske seljačke stranke, koji su prije rata išli u Bosnu za vrijeme izbornih pohoda, prijetili su smrću. Mladi tajnik HSS-a, dr. J. Krnjević je, kad je 1920. godine išao u Bosnu, primio prijetnju da će ga, ako dođe u Bosnu, ubiti. Ipak je otišao i, kamo god da je došao, hrvatski narod, katolici i muslimani, burno su ga pozdravljali. Zatvaranja i sudska protjerivanja i onda su, kao i danas, bila svakodnevna pojava. Cilj velikosrpskog zastrašivanja stanovništva bio je oslabiti odlučnost hrvatskog naroda da se pokrene u borbu za demokraciju i narodna te ljudska prava. Ugnjetavanje je bila svakidašnja zbilja u Bosni i Hercegovini...

Iako su Muslimani najbrojnije pučanstvo u Bosni i Hercegovini, gotovo sve političke položaje drže Srbi. Što Srbi uistinu misle o Muslimanima, vidi se iz puno vrlo tužnih događaja koji su utjecali na živote milijuna ljudi. Časopis »Bosanski pogledi« objavio je da je 1960. godine u Republici Srbiji bilo 488 džamija, od kojih 404 na Kosovu, a 84 u Sandžaku. U samoj, užoj Srbiji nakon 450 godina turskog prisustva nijedna džamija nije preostala. Muslimani iz Srbije ili su iseljeni u Tursku ili su bili iskorijenjeni nakon balkanskih ratova između 1910. i 1914. godine.

Prije i za vrijeme drugog svjetskog rata velikosrbi su nastavili istrebljivati Muslimane u Bosni i Hercegovini, koje su smatrali Turcima. Po M. Đilasu jeziv slučaj dogodio se u Šehovićima u studenom 1924. godine. U svojoj knjizi Nova klasa opisao je kako su Crnogorci poklali 350 Muslimana koji su bili protjerani u Bijelo Polje. Čak je i njegov otac sudjelovao u tom pokolju nevinih ljudi. Uzroke pokolja M. Đilas vidi u mentalitetu ljudi koji se stvarao kroz stoljeća mržnje prema Turcima i želje za osvetom.

Pripadnici mnogih naroda imaju razloga da mrze svoje neprijatelje, ali ih ne ubijaju kad ih zarobe. Samo velikosrbi idu u takve ekstreme, nadajući se da će ih to dovesti do ostvarenja njihovog imperijalističkog cilja. Indoktriniraju čitavi narod idejom daje takav način jedini put da se postigne veličina naroda. Stoje Đilas naučio razmatrajući zločin za koji je i njegov otac bio kriv? Da lije bilo sudskog tjeranja? Da lije bio itko kažnjen? Đilas mladi poslije je počinio čak i veće zločine, zločine koji su nadmašili onaj njegova oca, a protivnici nisu bili Turci. Bio je u Centralnom komitetu kad je donesena odluka da se umore njihovi, komunistički protivnici, nakon što su se predali. Stotine tisuća antikomunista Hrvata, Slovenaca i Srba bilo je poubijano na najkukavičkiji način 1945. godine. Hrvatska vojska, slovenski domobrani, četnici, nevini regruti, bili su pogubljeni. To su bili mladi ljudi, koji su se morali pokoravati, nedužni vojni obveznici, koje su Milovan Đilas, Koča Popović i Milan Basta poslali okrutno u smrt. Ni žene niti djeca nisu bili pošteđeni. Još uvijek nije potpuno jasno tko je započeo pokolj po Bosni i istočnoj Hrvatskoj za vrijeme zadnjeg rata. Odgovor leži u srpskoj nepopustljivosti i pomanjkanju volje da dijele vlast s drugim narodima. Takav stav unio je neraspoloženje i politički sukob u Jugo­slaviju. Velikosrpski odgovor i na to bio je: više terora, više ubijanja hrvatskih zemljoradnika po selima i intelektualaca po gradovima i zatvaranje voda poli­tičke opozicije, naročito prije i za vrijeme izbora. Stjepan Radić, voda Hrvatske seljačke stranke i dr. V. Maček često su, u vrijeme kad su se održavali izbori, bili zatvarani. Scena za tragediju tako je bila postavljena, bila je potrebna samo iskra. Prema memoarima vođe HSS-a dr. V. Mačeka, srpski četnici napali su dva muslimanska sela s ove strane Drine, na hrvatskoj strani i ubili gotovo sve stanovnike upravo na dan proglašenja hrvatske države. Tamo tada uopće nije bilo ustaša. Spasilo se svega nekoliko ljudi koji su pobjegli u Zagreb. Postali su prvi dobrovoljci u hrvatskoj vojsci Ante Pavelića.

Druge velikosrpske terorističke taktike vodile su drugim propastima. Nakon ubojstva vodstva HSS-a u beogradskom parlamentu 1928. godine, srpski kralj Aleksandar uveo je diktaturu. Mnogi hrvatski radikalni političari, uključujući i Antu Pavelića, morali su pobjeći iz Jugoslavije. Razvijali su se u sjeni rastućeg fašizma u Italiji i vratili su se kao ustaše spremni izravnati račune sa Srbima. Do diktature 1929. godine u Hrvatskoj nije nikada postojala tako radikalna grupa. Neki ustaše prihvatili su četničke i nacističke metode i revolucija bez milosrđa je započela. Razbojnici svih narodnosti vodili su tragičan rat protiv civila, žena i djece. Mnogi četnici nastojali su istrijebiti muslimanske i katoličke Hrvate kamogod bi došli, a neki ustaše nastojali su istrijebiti Srbe i Židove.


»Bosanski pogledi« objavili su opširnu dokumentaciju o tim događajima. Prema B.P., u svojoj knjizi »Pokret otpora u Jugoslaviji 1941-45.« dr. Z. Topalović, bivši srpski četnik, pokušao je osloboditi Dražu Mihajlovića, vodu srpskih četnika, krivca za pokolj hrvatskog pučanstva. Kaže da su četničke bande u Bosni i Hercegovini kad god su mogle napadale i uništavale mirne hrvatske i muslimanske gradiće jer se nisu mogle boriti protiv hrvatske države. Mihajlović, tvrdi Topalović, nije mogao o tome ništa znati. To je teško vjerovati jer su četnici bili organizirani i dobili su zapovijed što učiniti u slučaju napada na Jugoslaviju, puno prije njemačke invazije.

"Nakon svršetka balkanskih ratova 1914. godine, pobjedničke srpske i crno­gorske čete masakrirale su nedužno muslimansko pučanstvo u novim teritorijama, odalečujući Muslimane Bosne i Hercegovine od Srba." (B.P., str. 36.) Čak i pod komunističkom vlašću hrvatski su Muslimani živjeli po velikosrpskom tipu "jedna­kosti". "Nije bilo džamija u Srbiji i 239 džamija bilo je do 1960. godine zatvoreno u Bosni" (B.P., str. 58.) Mnogi Muslimani morali su napustiti Bosnu. Uzeir Prohić, osuđen na 20 godina tamnice, s osam prijatelja pobjegao je u Italiju. "1960. godine 200 mladih Muslimana pobjeglo je iz Bosne i Hercegovine" (B.P., str. 59-60.). 1948. godine komunisti su odlučili srušiti džamiju koja je izgrađena u Zagrebu za vrijeme Pavelićeve hrvatske države. Sazvali su sastanak pokušavajući uvjeriti 20 tisuća Muslimana koji su živjeli u Zagrebu da bi džamiju trebalo srušiti. Došlo je svega nekoliko stotina Muslimana koji su odgovorili: "Mi je nismo gradili, pa je ne možemo ni rušiti." (B.P., str.77.).

Broj Muslimana u Zagrebu potvrđuje poznatu činjenicu da hrvatska vlast za vrijeme rata nije protjerivala Muslimane. No, broj žrtava hrvatskog musli­manskog stanovništva bio je stravičan. Prema B.P. (str. 92): "Pošto hrvatska vojska nije branila muslimanska sela, četnici su uništili skoro petinu musliman­skog življa". Kasnije računice pokazale su da su četnici za vrijeme rata poubijali više od četvrtine Muslimana.

Četnici su poubijali 235 tisuća Muslimana, hrvatski nacionalisti 10 tisuća, a 4 do 5 tisuća palo je u raznim vojskama. Ne smije se zaboraviti pokolj kod Bleiburga 1945. godine gdje je, potvrđuju neki svjedoci, skoro polovica tamo pogubljene hrvatske vojske bila sastavljena od Hrvata muslimana. Uistinu, broj Muslimana u stanovništvu nije nikada dokraja bio poznat jer se ljudi nisu usuđivali prikazivati Muslimanima.


"Četiri vođe "Mladih Muslimana" bili su smaknuti i stotine drugih bili su osuđeni na dugogodišnji zatvor od jedne do dvadeset godina" (B.P., str. 14.). Jedan izvještaj koji izaziva jezu u B.P. (str. 122.) opisuje kako su komunisti ušli u Sarajevo: "Vojska hrvatske države je otišla. Ustaški odmetnik Luburić tada je objesio stotine Muslimana. Kad su došli komunisti, u tjedan su dana ubili tisuću Muslimana bez suda."

No, jedan od najstrašnijih objavljenih dokumenata bila je knjiga hrvatskog svjetski poznatog kipara Ivana Meštrovića "Sjećanje na političke ljude i do­gađaje", koja govori o crnoj velikosrpskoj politici za vrijeme prvog svjetskog rata. Knjiga je izašla 1961. godine. Pisac je razotkrio velikosrpsku genocidnu politiku prema Muslimanima u Bosni i Hercegovini između 1914. i 1918. godine, a ista je politika provođena i u drugom svjetskom ratu. U provođenju te politike velikosrbi su bili uporni i bez milosti, kao što pokazuje ovaj kratki izvadak iz Meštrovićeve knjige:

"Kada se na sastanku Jugoslavenskog odbora i predstavnika srpske vlade 1916. godine u Nici, u Francuskoj, raspravljalo o sudbini Muslimana u Bosni i Hercegovini, predstavnik srpske vlade Protić je rekao:

-  Pustite to nama. Mi imamo rješenje za Bosnu.

-  Kakvo rješenje, gospodine Protiću? - upitao je sa zanimanjem dr.Trumbić, hrvatski predsjednik Jugoslavenskog odbora. - Kad naša vojska pređe preko Drine, dat ćemo Turcima 24 do 48 sati da pređu na vjeru svojih pređa. One, koji se ne žele pokrstiti, poklat ćemo kao što smo to već napravili u Srbiji.

Nastalo je čuđenje i vrlo neugodna tišina. Trumbićevi prsti počeli su se tresti. Da sakrije uzbuđenje, pritiskao je neke dokumente na stolu.

-  Da li ste vi ozbiljni, gospodine Protiću? - upitao je.

-  Vrlo sam ozbiljan, gospodine Trumbiću. U Bosni mi s Turcima nećemo
postupati na evropski način, nego na naš." (B.P., str. 161).

Razgovor je bio nastavljen. Meštrović se suprotstavio takvoj politici, ali se ona neskriveno provodila protiv Muslimana i Hrvata u potpunosti za vrijeme drugog svjetskog rata.

Životi hrvatskih Muslimana bit će u opasnosti sve dok Srbija ne uvede potpunu demokraciju i ne prizna ljudska prava. Da li takva demokracija može preživjeti unatoč činjenici da su se mnoge srpske generacije hranile nacionalis­tičkom i vjerskom mržnjom i osvetom? "Jednakost naroda u Bosni i Hercegovini nije bila odražena u sastavu njihovog parlamenta 1961. godine:

Srbi                                       144

Hrvati                                      38

Muslimani  neopredijeljeni              4

Crnogorci                                    l

Jugoslaveni                                9

Broj neopredijeljenih Muslimana bio je 33%, a to bi značilo da bi Musli­mani imali 64 narodna poslanika" (B.P., str. 177)

"Strašno priznanje o životu pod velikosrpskom vlašću iznio je voda srpskog ustanka u Hercegovini V. Danilović. On je, u svojem izvještaju od 24. rujna 1941. godine, napisao daje pljačkanje i paljenje muslimanskih sela postojalo kao tradicija u pograničnim predjelima te da su pljačkaši i izbjeglice bili vrlo jaki, da su poklali Muslimane i zapalili njihove domove. Poubijano je 200 Muslimana i ta su istrebljenja, po Daniloviću, odvratila Muslimane od toga da se priključe srpskom ustanku." (B.P., str. 163). Kasnije su "Bosanski pogledi" objavili daje od zadnjeg rata samo jedna džamija ostala u Beogradu otvorena.

"Nakon rata komunisti su preuzeli muslimanske zaklade i zgrade. Neke su džamije pretvorene u skladišta, a neke su srušene. Sve su demokratske stranke bile raspuštene, narodni poslanici zatvoreni, a kulturna društva, dobrotvorna društva i vjerske zajednice zabranjene. Jedno društvo u Chicagu sakupilo je sredstva za obnovu džamije koju su za vrijeme rata zapalili četnici u Bileći i Plani" (B.P., str. 143).

"Svjedok gospodin Omar Zuhrić pisao je da su borce muslimanskog otpora, koji su došli pregovarati o zajedničkoj borbi, četnici poubijali" (B.P., str. 379).

"Četničke borbe bile su uperene samo protiv Muslimana. Namjeravali su najprije poubijati sve Muslimane kako bi dobili njihovu zemlju za ostvarivanje svojih imperijalističkih ciljeva. Stotine tisuća Muslimana došlo je pod nož te nekontrolirane bande. Ustaše su također zatvarali, mučili i slali u koncentraci­one logore nevine mladiće: (B.P., str. 371).

"Četnik Ostović pisao je četničkom zapovjedniku na Romaniji da se s Muslimanima treba postupati s taktom, reći im da su njihova braća, ali treba zapamtiti da nakon rata neće biti za Muslimane mjesta u srpskim zemljama" (B.P., str, 447).


Hrvatski katolički svećenik A. Baković izjavio je na sastanku Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu u ožujku 1990. godine da je kao dječak bio svjedokom strahovitog četničkog pokolja 6 tisuća Muslimana i katolika u svom rodnom Goraždu. Goražde je na zapadnoj, hrvatskoj strani rijeke Drine. Viče Vukojević je na istom sastanku izjavio daje između 1941. i 1945. godine nestalo 8 katoličkih župa s lijeve obale rijeke Une: Palanka, Boričevac, Bunić, Gračac, Kaluđerova, Rudopolje, Udbina i Korenica. S desne strane nestale su 4 župe: Bosansko Grahovo, Drvar, Bosanski Petrovac i Krnjeuša.

U intervjuu za hrvatski magazin Start od 17. ožujka 1990. Adila Zulfi-karpašića, osnivača uglednog Bosanskog Instituta u Ziirichu, Švicarska, zapi­tali su da li su se Muslimani iz Bosne i Hercegovine našli prikliješteni između ustaša i četnika.

Odgovorio je: »Ustaše nisu masovno ubijali Muslimane, ali nažalost, kad su četnici došli u Foču, srpski susjedi nisu branili svoje susjede Muslimane, nego su i sami postali četnici. Od 5 tisuća stanovnika, koliko je Foča onda imala, tri i pol tisuće bilo je poklano.«

U Bosni i Hercegovini Komunistička partija, mediji i tisak u srpskim su rukama. Srbi su se nadali da će protjerivanjem ili zastrašivanjem potjerati u emigraciju nepoćudne ljude, a onda potpuno zavladati. Slična se politika sada provodi na Kosovu. Nepravedno je i nedopustivo optužiti cijeli albanski narod ako jedan Albanac učini zlodjelo nad žrtvom Srbinom. Kad bi Britanci prihvatili takvu politiku, morali bi optužiti dva milijuna Iraca, koji žive u Britaniji, svaki put kad jedan Irac počini neko terorističko djelo.

Isto se provodilo i u Vojvodini gdje prije rata Srbi nisu imali većinu. Brojno hrvatsko, mađarsko i njemačko stanovništvo pridonijelo je da ta provincija postane bogata. U Vojvodinu sve su više naseljavali Srbe na račun drugih naroda. Da li je i to cijena koju drugi narodi moraju platiti da bi mogli živjeti u istoj državi sa Srbima?

...........................................

ZBORNIK – Almanah Hrvatske seljačke stranke u Vel. Britaniji – London, 24.srpnja 1990.Ožujak 2010.