Sodoma i Gomora


Uloga znanosti (medicine) u pripremi genocidnog pokreta u Bosni


Genocid u Bosni potvrdio je da istrebljenje cijelog naroda nije moguće bez medicinsko/znanstvene legitimacije - još jedna teza Zigmunda Baumana:

Teško je, a možda i nemoguće, doći do ideje o uništenju cijelog jednog naroda bez neke negativne rasne predožbe, to jest, bez vizije o pogubnoj, endemskoj i neizlječivoj mani koja je, ukoliko se ne nadzire, sposobna za s amorazmnožavanje. Također je teško, a vjerojatno i nemoguće, doći do takve ideje bez ustaljene medicinske prakse (kako medicinske prakse, usmjerene na pojedinačno ljudsko tijelo, tako i njenih mnogobrojnih alegorijskih primjena), s njenim modelima zdravlja i normalnosti, strategijom odvajanja (bolesnih i nenormalnih od zdravih) i kirurškom tehnikom.

Ključnu ulogu u stvaranju "teorijskih" osnova za latentnu masovnu genocidnu psihozu, a kasnije i za širenje ratne propagande, igrali su, kako smo već prije naveli, vodeći srpski intelektualci (okupljeni u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti).

U medikalizaciji bioloških i psihijatrizaciji duševnih "problema" Hrvata i Bosanskih Muslimana, osobito se istaknuo psihijatar Jovan Rašković.

Jovan Rašković ponavljao je svoju tezu o Srbima kao "narodu koji dolazi s neba, ne sa zemlje" stotinama puta na masovnim zborovima koje je gotovo svakodnevno organizirao u prvoj polovici 1990. godine. U knjizi Luda zemlja izložio je svoju verziju teorije o ubermenschu:

Hrvati koje je feminizirala katolička vjera, pate od kompleksa kastracije. To ih čini nesposobnima da svoj autoritet nametnu drugima. Svoj e poniženje kompenziraju svojom velikom kulturom. Što se tiče Muslimana u Bosni i Hercegovini i susjednim regijama, oni su žrtve, kako bi Freud mogao reći, analne frustracije, koja ih potiče na skupljanje blaga i traženje utočišta u fanatičkim stavovima. Konačno, Srbi, pravoslavni, edipovski narod teže da se oslobode očeva autoriteta. Iz tog duha otpora, oni crpu hrabrost ratnika, koji su jedini sposobni da nametnu stvarni autoritet drugim narodima Jugoslavije: Nije čudo da se u ovoj zemlji razvija situacija totalne mržnje i paranoje.

Neposredno pred smrt, Jovan Rašković je javno posvje­dočio u kolikoj je mjeri bila značajna i snažna njegova propaganda, opisujući u jednoj televizijskoj emisiji, svoju ulogu u širenju ratne psihoze:

Osjećam se odgovornim jer sam izvršio pripreme za ovaj rat, iako to nisu bile vojne pripreme. Da nisam stvorio tu emotivnu napetost u srpskom narodu, ništa se ne bi bilo dogodilo. Moja stranka i ja zapalili smofitilj srpskog naconalizma ne samo u Hrvatskoj već posvuda u Bosni i Hercegovini. Nemoguće je zamisliti SDS (Srpsku demokratsku stranku) u Bosni i Hercegovini ili gospodina Karadžića na vlasti bez našeg utjecaja. Mi smo vodili te ljude i dali im identitet. Uvijek sam iznova ponavljao tim ljudima da dolaze s neba, ne sa zemlje.


Nejasno je li to rečeno s ponosom ili sa žaljenjem. Nemoguće je zaključiti iz samih riječi jer je tada još izgledalo da će Srbi dobiti rat u Bosni, a nismo vidjeli niti Raškovićev izraz lica dok je to govorio. Ipak, ova se izjava u svakom slučaju može smatrati nekom vrstom intelektualne oporuke i svjedočanstvom o korijenima Zla u Hrvatskoj i Bosni.


Genocidni stil mišljenja: analiza slučaja - Radovan Karadžić

Radikalni nacionalizam i otvoreni rasizam velikog broja srpskih intelektualaca našao je svoj konačni groteskni izraz u "znanstvenim" esejima psihijatra Jovana Raškovića, opsjednutog radovima ruskog mistika i anarhiste Nikolaja Berdjajeva. Isto je tako, međutim, i Raškovićev um i duh našao fanatičnog vjernika, sljedbenika i egzekutora u još jednom psihijatru, također specijalistu za grupnu psihoterapiju, Radovanu Karadžiću.

Karadžić, ili kako ga je javnosti 1993. godine predstavio The Independent, "doktor, pjesnik, monstrum" (vidi: Happy To Butcher Bosnia/Sretan što trančira Bosnu, 9. siječnja 1993.), predstavlja idealnu osnovu za analizu slučaja onoga što Norman Cohn naziva genocidnim načinom/stilom mišljenja. Istodobno, analiza njegove ličnosti i praktične politike omogućuje nam bolje razumijevanje postmoderne prirode velikosrpskog genocida nad Bosancima.

Takvi ljudi (i pokreti), imaju, po Cohnu, apokaliptičnu, mesijansku fantaziju. Osnovni oblik takve fantazije je ideja o društvenom spasenju projicirana u religijski i/ili pseudo znanstveni diskurs - svijetom/društvom "dominira zla, tiranska moć bezgranične destruktivnosti koja nije samo okrutna, već ponekad demonska. Tiranija moći postat će sve žešća, patnje žrtava sve nepodnošljivije". Jedino je rješenje za potlačene da ustanu i povedu "konačnu borbu do istrebljenja". Kada se borba završi, svijet/društvo će se preporoditi u nevinosti i čistoći. Ukratko, samo se ratom i masakrom može očistiti svijet/društvo od zla, nepravde i ugnjetavanja; istrebljenje je cijena predstojeće čistoće, vrline i sreće.


Čak i površna analiza govora, gesta, poezije, i govora tijela Radovana Karadžića jasno pokazuje njegovu apokaliptičnu, mesijansku fantaziju i genocidni stil mišljenja svih onih koji ga smatraju velikim vođom i "spasiteljem srpskog naroda u Bosni".

Evo kako njegov tip "mesijanske/apokaliptične fantazije" govori sam za sebe u intervjuu s Warrenom Zimmermannom: Morate razumjeti Srbe, gospodine Zimmermann. Njih su stoljećima izdavali. Danas, oni ne mogu živjeti s drugim nacijama. Oni moraju imati svoju vlastitu odvojenu egzistenciju. Oni su ratnička rasa i mogu se pouzdati smo u sebe i uzeti silom ono što im pripada. Ali to ne znači da Srbi mogu mrziti. Srbi su nesposobni za mržnju.

Samo nekoliko redaka dalje, Karadžić, u svom razgovoru sa Zimmermannom opisuje Sarajevo kao svoju viziju idealnog grada/društva:

Zimmermann: 'Smatrate li da će Sarajevo biti kao Berlin prije rušenja zida?'

Karadžić: 'Da, naša je vizija Sarajeva poput Berlina u vrijeme dok je još stajao zid.

Na samom početku rata, Radovan je Karadžić počeo ostvarivati "našu viziju Sarajeva" i Bosne, sistematskim razaranjem i zatiranjem svih kulturnih, crkvenih i društvenih institucija grada koje su bile simbol urbane tolerancije i multikulturalne prošlosti. 17. svibnja 1992. srpska je armija imala za cilj Institut za orijentalistiku u Sarajevu, a 25. kolovoza 1992. Nacionalnu biblioteku Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, srpska je armija ciljala i razorila većinu muzeja, knjižnica i drugih kulturnih institucija u Sarajevu, Mostara i diljem Bosne.

Svjedokinja razaranja Nacionalne biblioteke Aida Musanović sve je izrekla u jednoj jedinoj rečenici: Bila je to najapokaliptičnija stvar koju sam ikad vidjela.

Karadžićeva apokalipsa, tj. genocid, nije imao samo svrhu već i misiju: ostvariti viziju tog savršenog Sarajeva i Bosne, podijeljene zidom i rasno "čiste".

Karadžićevo ponašanje je racionalno i normalno u smislu u kojem te pojmove upotrebljava Baumann. Karadžić duboko vjeruje da su Srbi nesposobni za mržnju. Možda se njegovo "genocidno stanje svijesti" najbolje očituje u njegovom ponašanju za vrijeme napada srpske vojske: CNN je prenio kako na brdu iznad Goražda, dok srpski topovi, bombe i rakete masakriraju civile u gradu, Karadžić i Mladić nasmijani, pred kamerama, igraju partiju šaha.

Apokaliptične mesijanske fantazije utkane su u poeziju Radovana Karadžića - u onu pisanu nekoliko godina prije početka rata, a i onu koju je stvarao za vrijeme genocida. Taj je tip fantazije najjezgrovitije izražen u jednoj od pjesama koje potvrđuju tezu da je stvarno bio pjesnik genocida:

Rođen sam da živim bez groba,

ovo božanska tijelo umrijeti neće.

Ono nije rođeno samo da miriši cvijeće,

već i da pali vatre, ubija i

sve vrati u prah.

Stanovit broj zapadnjačkih intelektualaca na primjera je genocidnog stila mišljenja Radovana Karadžića, Ratka Mladića i brojnih drugih neposrednih počinitelja genocida, pokušavao obraniti tezu da su zločinstva počinili luđaci, sadisti, rođeni kriminalci i/ili životinje - što je bio slučaj i nakon nacističkih genocida.


Tužna je činjenica, kako je empirijski dokazao Staniey Milgram, a teorijski potvrdio Zygmund Bauman, kako se u pravilu ponovno radi o savršeno običnim i normalnim ljudima, koji su bili dovedeni u situaciju da realiziraju "apokaliptične/genocidne fantazije" arhitekata Zla.

Zaista, genocid su u Bosni provodili obični i normalni ljudi, mnogi su dolazili iz tzv. uslužnih djelatnosti: Dušan Tadić je u svom "prošlom životu" bio konobar, Željko Ražnjatović-Arkan, slastičar, Radovan Karadžić bio je klinički psihijatar, specijalist za grupnu terapiju (zajedno s Jovanom Raškovićem stekao je dio svog specijalističkog znanja na Tavistock Institutu u Londonu). Upravo ta običnost i normalnost potvrđuje zastrašujući zaključak koji izvodi Bauman:

Najužasnija vijest koju donosi holokaust, i ono što smo naučili od njegovih počinitelj a, nije vjerojatnost da se 'to' moglo dogoditi i nama, već ideja da bismo i mi to mogli učiniti.

Sarajevski pisac i esejist Marko Vesović, Crnogorac koji je Karadžića poznavao još od 1963. godine, za Time Magazine iznio je svoje mišljenje o Karadžićevom osjećaju krivnje: On sebe smatra potpuno nevinim. On sebe vidi kao čovjeka koji ispunjava svoju sudbinu, kao oruđe povijesti, čovjeka koji je Srbima u Bosni dao državu i potisnuo Turke (Muslimane). On ima um kriminalca, poput Kuma u filmu o mafiji. To je stav: 'Žalim, nemojte to uzeti osobno, ali moj posao zahtjeva (od mene) da vas ubijem.

Činjenica da Radovan Karadžić, na kraju, nije u potpunosti ispunio svoju "sudbinu oruđa povijesti," tj. svoju "apokaliptičnu fantaziju", (dobivši "samo" 49 posto bosanskog teritorija u Daytonu), više je posljedica ograničenja njegove prirode, nego li efikasnosti međunarodne zajednice. Karadžić, kao svaki dijabolični kockar (dobro je poznata činjenica daje tijekom rata proveo mnoge noći u elitnim beogradskim kockarnicama) i kriminalac, nije znao odrediti pravi trenutak kada treba prestati s igrom ponižavanja UN-a i Zapada. Da je to učinio za vrijeme pregovaračke farse Jimmyja Cartera, sasvim je moguće da bi njegova vizija Sarajeva, Bosne i Velike Srbije bila u cijelosti ostvarena.


Naravno, genocidni je um Radovana Karadžića djelovao paralelno ili se, pak, ispreplitao i nadopunjavao s "genocidnim stilovima" drugih počinitelja zločina te bi i njima također trebalo posvetiti dužnu pažnju. Važno je napomenuti daje bivša JNA imala genocidne aktivnosti kao latentnu institucionaliziranu funkciju. Ideologija i tehnike tzv. uništenja unutrašnjih neprijatelja, bile su dijelom tehničkog i političkog obrazovanja (tj. ispiranja mozgova) oficira JNA. Svi koji su na bilo koji način željeli uništiti komunizam ili tzv. jugoslavensko bratstvo i jedinstvo, bili se definirani kao "unutrašnji neprijatelji". Genocidni zločini i zločini protiv čovječnosti koje su početkom rata u Hrvatskoj i Bosni počinili oficiri bivše JNA, djelomično se mogu objasniti njihovim ideološkim (komunističkim) fanatizmom.

 

Vrelo: Bartol Letica/ Slaven Letica, "Postmoderna i genocid u Bosni", str.50-56 


Studeni 2011.