Udbina država


Stjepan ĐUREKOVIĆ


Na samom početku romana, Đureković opisuje metode i tehni­ke rada jugoslavenske tajne policije. Opisane su kroz dijalog Tita i Aleksandra Rankovića. Đureković je očito vrlo dobro poznavao metode rada jugoslavenske tajne policije u inozemstvu jer je pre­cizno opisao rad nekih tvrtki (Genex, itd) koje su bile pro forma registrirane za vanjsku trgovinu, ali su zapravo služile kao logisti­ka za razne špijunske akcije.

Podsjetimo - Đureković to objavljuje 1983., kada te činjenice nisu bile opće poznate kao danas. Naprotiv, za to je znao samo manji broj upućenih u ezoteriju službi. Iz narednog odlomka vidi se geneza njihova nastanka (radnja poglavlja smještena je u 1948. godinu, neposredno pred sukob sa Staljinom).

"Falsificiranje njemačkih maraka i talijanskih lira nam već dobro ide", kaže on (Ranković Titu, op. p). "Alije trebalo stvoriti i odgova­rajuću mrežu za njihovo rasturanje, a potom pretvaranje tog novca u dolare i funte. Zbog toga sam u Berlin i Italiju posla desetak svo­jih najsposobnijih oficira. No, najbolje nam cvjeta šverc cigareta: u Berlinu ih možeš prodati skoro neograničene količine. Cijele kami­one ih odnosimo iz Jugoslavije i onda prodajemo na crno. Jedino je sve veći problem kupljenu robu prevesti do Jugoslavije jer okupaci­one vlasti u Njemačkoj i Austriji pooštravaju kontrolu".

"I što najviše kupujete", upita Tito.

"Automobile, hladnjake, radioaparate, strojeve za pranje rublja, skupocjene tkanine, Whisky... Naši rukovodeći drugovi se naprosto jagme za takvim stvarima, a tko zna kada će naša industri­ja početi sve to proizvoditi?! Osim toga, mnogo stranih valuta treba nam za izdržavanje naše špijunske mreže u inozemstvu", govorio je Ranković zabrinuto.


"Milentije (Popović) mi se tuži da nikako da uhvati kraj s kra­jem kod tih deviza", ubaci se u razgovor (Moša) Pijade. "Nedosta­ju mu rezervni dijelovi za strojeve i sirovine za industriju. Kaže da mu svaki dan puca glava radi toga."

"Neka se snađe. Zato smo ga i postavili za ministra vanjske tr­govine, što smo očekivali da će znati snaći se", reče Tito osorno.

"Još prije ove jeseni otpočet će s radom veliko vanjsko-trgovin­sko poduzeće INTEREXPORT. Ono će biti potpuno u vlasti Udbe i bavit će se međunarodnim švercom pod vidom reekspor-terskih poslova. Legalni poslovi će služiti samo kao fasada. To poduzeće će imati filijale u raznim zemljama, pa će tako kapital lako prebacivati iz j edne u drugu zemlju i vršiti odgovarajuća pla­ćanja."

"Takva poduzeća ste mogli i prije osnovati", reče Tito s blagim prizvukom kritike.

"Nismo se sjetili. Ali ubrzo ćemo osnovati i druga takva podu­zeća", odgovori Ranković. "Tada više nećemo morati raditi ovaj današnji šverc na sitno, nego ćemo raditi na veliko i to u legal­nim formama. A kako će ta poduzeća direktno potpadati pod Ministarstvo unutrašnjih poslova, nad njima neće imati ingeren­ciju niti ministarstvo vanjske trgovine niti privredni savjeti niti Narodna banka. Prema tome, nećemo imati nikakvu kontrolu i moći ćemo raditi šta nam je volja. Pa i Rusi već godinama na sli­čan način i putem raznih svojih poduzeća na Zapadu, financiraju svoje agenture i druge potrebe."

"Ponavljam ti da imaš odriješene ruke, ali hoću što prije rezul­tate. Hoću i da se što prije talijanskim i francuskim drugovima pomogne, a naročito Grcima. Bili bismo blesavi kada ne bismo potkopali zgradu kapitalizma, a imamo oruđe u rukama i nitko nas u tome ne sprečava", reče Tito postavivši se u pozu velikog vođe koji povlači povijesne poteze...

Sprovod Stjepana Đurekovića
Sprovod Stjepana Đurekovića

Ovdje Đureković aludira na to da je Josip Broz Tito pomagao - ili možda kreirao - komunistički ustanak u Grčkoj, koji je tu državu trebao dovesti u njegovu interesnu sferu. Te Titove ope­racije u to doba u Jugoslaviji su također bile gurnute u ladicu jer je Tito prihvatio podjelu prema kojoj je Grčka u interesnoj sferi zapada pa su njegovi "rani radovi" na dizanju revolucije bili rela­tivno neugodna uspomena.

Đureković dalje nastavlja:

"Dobro, napravit ćemo kako kažeš. Ali mislim da smo pogri­ješili što smo se dali podgovoriti od Rusa pa smo onako žestoko kritizirali francuske i talijanske drugove. Od tada sam primijetio izvjesno zahlađenje prema nama od strane rukovodstva tih par­tija", reče Ranković. "A najmanje smo to trebali učiniti prilikom osnivanja Kominforma i to još na tlu Poljske."

"Ali da nismo tako odlučni u ispunjavanju naših internaciona­lističkih dužnosti, ne bi tada ni došlo do toga da sjedište Komin­forma bude u Beogradu", suprotstavi mu se Pijade, koji se naroči­to ponosio time što je i list Kominforma "Za čvrsti mir i narodnu demokraciju" izlazio u Beogradu, a on kao samouvjereni marksi­stički teoretičar i publicist usko surađuje s redakcijom tog lista.

"Ima Marko pravo", reče Tito. "I Đido (Đilas) i Bevc (Kardelj) su se malo previše zaletjeli u svom romantičarskom zanosu. Ako su se već dali nagovoriti od Rusa, mogli su kritiku izreći u mnogo blažoj formi. Zašto Rusi nisu osobno uputili kritiku, nego hoće pred Francuzima i Talijanima ostati lijepa lica, a nas gurnuti u vatru i da se mi radi toga zamjerimo ? Ne sviđa mi se to povlačenje konaca iza tuđih leda", doda Tito hladno kao da se tih trenutaka poče vraćati u stvarnost iz onog svog maloprijašnjeg utopističkog sanjarenja o razvoju komunističkog pokreta u svijetu. Na tu pro­mjenu raspoloženja djelovalo je spominjanje imena Bevca (Kardelja) i Đide (Đilasa) koji se zajedno s Bakarićem nalaze u Mo­skvi. Pregovori s Rusima teško napreduju i njemu, Titu, postala je nejasna uloga Staljina. Nešto je počelo da ne sluti na dobro. Ali o tome sada nije htio razgovarati s Rankovićem i Pijadom. I tako je očekivao da se delegacija uskoro vrati pa će za to sve tada biti prilike. Uostalom, ni sam nije o svemu baš mnogo znao jer mu je Đilas javio preko specijalnog kurira samo to da se ne usuđuje o pregovorima slati izvještaje budući da ih Rusi ne samo prislušku­ju, nego vjerojatno čak dešifriraju i telegrame ambasade, odno­sno otvaraju diplomatsku poštu..."

 


PV

Vrelo: "Ja, Josip Broz Tito"Veljača 2015.