Antifašizam u spavaćoj sobi


Jozo RENIĆ

 

Mi se na najvišoj državnoj razini predstavljamo kao antifašisti, tj. ta nesretna negacija fašizma (!) nalazi se svuda oko nas, to je vrhunaravna ideja, to je impe­rativ današnjice, s njime spavamo, s njim se budimo...

Zar nije normalno da budemo protiv svakog fašizma!? Ali to nije dovoljno, jer nam treba negacija! Pod antifašizmom se skriva propala ideologija, koja nastoji preživjeti, a to je i način okorjelih komunista da ublaže svoje frustracije u novom političkom susta­vu. A oni ostali, ako i oni ne ističu da su antifašisti, u najmanju ruku su sumnjivi i po svemu sudeći nisu dostojni života na zemaljskoj kugli, na kojoj se svi živi zaklinju u tu svetinju.

U državi Hrvatskoj, nastaloj nakon općeg raspa­da komunizma, uspostavljen je blagdan, neradni dan, kojim slavimo odlazak skupine sisačkih komunista u partizane! To slavimo u nezavisnoj Hrvatskoj! A ne slavimo dan uspostave "težnje hrvatskog naroda za samostalnom državom", tj. 10. travnja.

Sisački su partizani 22. lipnja bili otišli u partizane jer su upravo tada Hitlerove trupe napale Staljinov Sovjetski Savez, pa se po tomu vidi za što su se išli boriti. Najmanje za hrvatske interese. Nisu oni otišli u šumu zato što ih je progonila hrvatska državna vlast, jer kad je uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska, zapovjedniku toga sisačkog odreda rečeno je ovo: mi znademo da ste vi komunisti, ali budite lojalni hr­vatskoj državi i ništa vam se neće dogoditi. Unatoč tomu, oni odlaze u šumu, ruše hrvatsku državu i bore se za obnovu Jugoslavije.

Eto dakle, gdje su korijeni čvrstog i žilavog antifašističkog hrvatstva ili hrvatskog antifašizma.

 

A fašizam je valjda u onih koji su izgubili, koji su se svrstali u osovinske sile i koji nisu imali pojma tko će na kraju pobijediti! Sisački komunisti su bili uvjere­ni da će Staljin biti pobjednik i za to su išli u šumu rato­vati za Kominternu. Hrvatski narod koji se opredijelio za ustaše pogriješio je kad je ratovao za nezavisnu Hrvatsku. Trebao se prikloniti partizanima i uživati u pobjedi AVNOJ-a.. To je najveća besmislica i vrhunska blasfemija koju protežu hrvatski "antifašisti", svakod­nevno pred svijetom držeći prodike hrvatskim "fašistima". Hrvatski narod koji se 1941. opredijelio za uspostavu Nezavisne Države Hrvatske nije u to ulazio misleći na eventualnu Hitlerovu pobjedu, već je, ne uzimajući u obzir svjetske odnose snaga, po­radio na vječitoj težnji za neovisnom državom, koja se nažalost nije do kraja ostvarila. Među ostalim i zbog toga što je partizani nisu prihvatili nego su se, štoviše, protiv nje i borili. A partizani su, kako sami kažu, išli za onom idejom za koju su smatrali da će na kraju biti pobjedonosna. Ustaše su išle za državom, partizani za pobjedom, i to u okrilju cr­venih Sovjeta.

Zamislite da nas uvjere da ova država Hrvatska neće doživjeti sljedeću godinu. Bismo li u tom sluča­ju trebali prelaziti na stranu Miloševića kako bismo se našli na pobjedničkoj strani?!

Kako se čini, neki bi prelazili... Srbi bi potom uvje­ravali svijet da su svladali fašizam u Hrvatskoj, Jugo­slavija bi opstala i opet bi pobijedila "antifašistička koalicija" Srbije, Francuske, Engleske...

 

Dakle, mi uistinu ulazimo u fazu u kojoj se poči­nje rađati novo svjetsko carstvo, možda u okrilju Ujedinjenih naroda, ako ta organizacija uopće preživi novi svjetski poredak, a možda u njedrima država i režima socijalističke provenijencije. Kako smo se ovdje na našim prostorima suočili s postkomunizmom (tj. neokomunizmom), tako se u zapadnom svijetu sus­rećemo s postmodernističkom nakanom zaborava toga komunizma i zaborava vlastite prljave savjesti. Taj postmodernistički pristup stvorio je slobodan pros­tor za nastavak sindroma komunizma, jer države "slo­bodnog" svijeta, već zasićene potrošačkim kapitaliz­mom, nemaju ništa protiv produžetka životarenja one druge polutke, koju će i dalje svesrdno kontrolirati.

Taj komunistički zaborav prisutan je uvelike i u Hrvatskoj, koja je stvarana rušenjem komunizma. Ah, možda smo samo srušili jugo-komunizam?! I sve lije­po, uredno vratili pod nadzor velike braće bivših ko­munista, koje svijet jedine priznaje za partnere, jer su antifašisti i, kao što je poznato, ljube demokraciju.

Ostali se mogu slikat' i svoje fotografije neka slo­bodno vješaju uz Poglavnikove, pazeći jedino na to da pribijanje na zid ne uznemiri susjednu sobu. U kojoj bezbrižno spavaju vječiti hrvatski antifašisti.

 

Vrelo: „Komunizam poslije komunizma“, str. 126

 


Travanj 2016.