Dobre komšije


Miljenko JERGOVIĆ


bila   je   to   zemlja   u koju se ulazilo i iz koje se izlazilo željeznicom. Željezničke pruge bile su bosanski krvotok, spor kao što su spora srca ljudi koji su po­kraj tih željeznica živjeli, u zemlji u kojoj se nikada nikome nije žurilo, a uvijek se stizalo do sreće ili nesreće, prema rasporedu sudbine i dnevno promjenljivom redu vožnje nafake. Kada je šezdeset i neke uskotračnu prugu od Sa­rajeva do Ploča zamijenio normalni kolosijek, pa kad se na more počelo stizati za tri i pol umjesto za dvanaest sati, mislilo se da je more već počelo zapljuskivati naše avlije i da ćeš triput trepnut okom i eto te već na plaži. U drugim zemljama tri i pol sata je strašno mnogo, s kraja na kraj Njemačke za toliko vremena stigneš, ali nama koji smo živjeli u ritmu vozova, u kloparanju željeznih kotača, noć­nom pisku lokomotive koji ukrašava svaku bosansku me­lankoliju, nama koji nismo letjeli avionima, jer čovjek nije tica i jer je na Butmiru uvijek magla, nama je svaki voz bio i brzi i putnički, samo neka ima vagon restoran i samo ne­ka u kupeu nadeš neke fine ljude koji će te ponuditi batkom iz staniola i ispričati ti cijeli svoj život.

Pričalo se o mrtvima i o živima, o braći pobijenoj u prošlom ratu, o mornaru s Vratnika koji je 1965. isplovio iz riječke luke, a mater mu se i danas nada, pokazuje crno-bijele fotografije na kojima je on mlad i lijep, ali mu preko osmijeha prelazi crta kojom je slika bila prelomlje­na da bi stala u novčanik; pričalo se o Vrbasu u kojem se sestra utopila, o pastrmki iz Jablaničkog jezera i o tome jedu li te ribe meso utopljenika, pričalo se o ustašama i četnicima i o komšijama koje su uvijek bile dobre, komšijama koje su spašavale, u svoje podrume i štale sakriva­le, hranile tvoju kad nisu imale ni za svoju djecu, pričalo se o infarktima i karcinomima, mrtvačkim sanducima koji se vraćaju s VMA iz Beograda, o vojnicima koji če­kaju zakletvu, o rumenim jabukama materinim, pričalo se o hiljadu i jednom ponosu siromašnih roditelja, o svadbama u rudarskim kolonijama kakve svijet nije vi­dio, o očevima koji dvadeset godina rade u Njemačkoj, o ljubavima iz školskih klupa, o stražama na Dinari iz­nad Knina, tamo gdje siv kamen od zime puca i noći su duge i plave, pričalo se o svemu, samo se nije pričalo o onome što čovjek ne želi čuti. Sve loše vijesti bile su do­vršene u prošlosti. Nijedna ne traje danas; nijedna od onih o kojima si slušao u kupeima tih vozova.


Bosna je bila i ostala zemlja bez ijednog kilometra autoputa. Time se ona razlikovala od brzih zemalja, onih u kojima dvjesto kilometara nije ništa i nema te razdalji­ne u koju bi mogla stati poštena priča o ljudskom životu. Bosanske ceste uske su i vijugave. Po njima su kihali, uzdisali i otpuhivali ogromni kamioni s prikolicama koji su prevozili voće i iza kojih je uvijek vihorila loše zakop­čana i otvorena cerada. Iza njih si se vozio bez nade da ćeš ih ikada prestići. Tekao si cestama niz kanjone bo­sanskih rijeka koji su bili visoki kao nebo i duboki kao smrt, ali ništa od toga nisi primjećivao. Tvoj obzor bio je sveden na auspuh kamiona ispred tebe iz kojeg se u nebo dizao crni naftni dim. Nikada nisi pomislio kako bi ta zemlja mogla biti voljena, nisi rekao — draga moja! — pa da te saputnici u čudu pogledaju i upitaju se šta ti je da­nas; bio si preblizu da išta vidiš i čudit ćeš se kada ti se jednom pred oči budu vraćale slike koje nikada nisi vi­dio, slike tvoje neviđene zemlje koje ćeš prepoznavati u predjelima tuđih zemalja, jer njih ćeš gledati, one će ti biti čudo kad čudom postane sav tvoj život.

Sredinom sedamdesetih dovršeno je čudo bosanske cestogradnje: nova cesta Sarajevo-Zenica, koju smo odvažno nazivali autoput, premda je to bio autoput upravo onoliko koliko je Kakanj bio Innsbruck. Ali dobro, ipak je ta cesta za naše prilike bila malo čudo. Kravama, ko­njima i traktorima bio je zabranjen pristup, ograda je trebala spriječiti ljude da pretrčavaju s jedne na drugu stranu ceste, a sav društveni život događao se u automobilima i između njih. Iz naše perspektive bilo je to svjet­sko čudo, to što ti se nije moglo dogoditi da se pred tvojim autom prošeta kokoš ili da te pokušava zaustaviti pijanac na izlasku iz kafane i objasniti ti kakvog smisla ima život, a kakvog rakija.


Cesta Sarajevo-Zenica trebala je biti naš iskorak u novo doba, ali to doba nikada nije došlo. Ili bi bilo ljep­še reći: još uvijek nije došlo. S tom cestom smo se treba­li početi opraštati od željeznice. Od nje nas je, međutim, odvojio rat. Bosna je zemlja bez autoputeva, u kojoj su pet godina nakon rata mrtve bile željezničke tračnice. Iz Bosne se danas odlazi avionom, brzo i bezbolno; savrše­no humano preseljavaju se ljudi s jednog na drugi kraj mogućeg svijeta. I nema tog kupea u kojem će čovjek pričajući sav svoj život i nabrajajući sve svoje mrtve i ne­stale na kraju reći kako su mu u prošlom ratu dobre bile komšije. Imali su za njega i kad nisu imali za sebe.


Ožujak 2013.