Čija je bosanska zemlja?

Miko Tripalo, Adil Zulfikarpašić, Vlado Gotovac, Ivo Banac
Miko Tripalo, Adil Zulfikarpašić, Vlado Gotovac, Ivo Banac

I tako neki gimnazijski profesor u jednoj televizijskoj emisiji pred ove prošle izbore jednostavno lupi, bez ikakve provjere i dokazivanja, kako 64 posto zemlje u Bosni i Hercegovini pripada Srbima. On je jednostavno onome što Srbi posjeduju priključio svu erarnu zemlju, to jest državnu, ono što je zajedničko vlasništvo sviju. Ovdje imate 53,5% erarne zemlje, plus ovih 20%, i tako se dolazi do rezultata od 64 posto. Onda su tu tvrd­nju o 64 posto zemlje u srpskom vlasništvu odmah preuzeli mediji, od njih političari, i priča je krenula oko svijeta. Sjećam se da je jedini Mate Boban komentirao tu brojku i osporio je. Odgovorio je da Srbi prisvajaju i ono šume, planine oko njihovih općina i sve to smatraju nekim svojim katastrom. Izetbegović je na to izopačavanje šutio.

Uzmite, na primjer, Gacko. Tu su najveći stočari u Hercegovini bili Muslimani. Sedamdeset posto od sve zemlje u općini koristili su Musli­mani, a 30 posto Srbi. Onda planina Vlašić u centralnoj Bosni - to su veliki pašnjaci, koje su većinom koristili katolici, uz nešto Srba, ali sve je bilo apsolutno zajedničko, i svi su to smatrali zajedničkom imovinom. I postaje zaista tragično kada jedan lord Owen iznosi te brojke iznovice u svojim intervjuima pred čitavim svijetom, a nema nikoga da ih opovrgne. Moram vam reći da je Izetbegović posjedovao te podatke, i ne znam iz kojih ih razloga nije iznosio. Njemu je bila dužnost da to otvoreno kaže. Imamo ipak mnoštvo novinara, profesora, koji bi u svojim napisima i intervjuima iznosili precizne podatke što ih sadrže ove geografske karte, koje su sve izrađene na osnovu objavljenih dokumenata. Ništa tu nije iskombinirano, nego naučno utemeljeno, na osnovu katastarskih knjiga.

BANAC: Ovi podaci su vrlo važni, jer znače osporavanje nekih drugih navodnih argumenata. Vidite kako sada Clinton i svi govore o tome da Srbi moraju dobiti 49%, a Muslimani i Hrvati 51%. Odakle im to da 30% stanovništva dobiva 49%? Kakva je to logika, kakva je to kalkulacija, i to kao rezultat fizičkog uništenja stanovništva i etničkog čišćenja?

Bio sam u bezbroj različitih diskusija o Bosni i Hercegovini u posljed­nje dvije godine. Srpska propaganda uvijek iznosi dvije stvari i samo dvije stvari: jedno je to takozvano vlasništvo nad 60, 70 ili ne znam već koliko postotaka zemlje, a drugo je Islamska deklaracija Alije Izetbegovića. To su jedina dva argumenta kojima oni operiraju. Opetovano sam bio u mogućnosti pitati ne samo Srbe nego i američke nadristručnjake: otkuda ste vi došli do toga podatka od 60, 70 posto? Oni koji su malo pošteniji kažu: pa to je Karadžić rekao, ili: to je već negdje objavljeno. Drugi vele da se radi o stručnim procjenama.

Kakvim procjenama, recite mi? Kako ste vi došli do toga, jeste li išli u katastarske knjige? Tko je išao u katastarske knjige? Onda se, naravno, zbune, ne znaju što će reći. Ove su karte zaista odgovor na to.

Vrelo: „Okovana Bosna – razgovor“ – Bošnjački institut Zürich

Adil Zulfikarpašić

Vlado Gotovac

Miko Tripalo

Ivo Banac Kolovoz 2011.