Šokci

Po Bosni i Slavonii ljudi iztočne cerkve, katolike za sperdnju i narugat jim se hotiući, Šokcima nazivlju. U nahiah pako: Gradačačkoj, Derventskoj i Banjalučkoj kraj Save ovo ime Š o k a c  i  Š o k i c a, nije kod ondašnjeg stanovništva porugateljno, već narodno upravo (?), katolici bo ondie sami sebe lako nazivlju ; njihov podmuklo zatezajući akcenat, njihovo odielo, mukli pogled, opominje gledaoca na Bugare; po momu mnienju oni su morali ovamo doći iz Bugarske u ona vrimena, kad su se Bogumili počeli po Bosni širiti (?) oli može biti još od davnašnjih vriemenah, kad su Bugari prelazili preko ove robiti ? i preko Save u Brodskoj i Gradiškoj Kraini ima čistih šokačkih selah.

— Odakle ovo ime Šokac dolazi ?

Učeni ljudi različitog su mnienja : Čaplović u opisanju Slavonie, veli da dolazi od rieči Magjarske šok az (to je mnogo) tumačeći to ovako: po padnjutju Bosne, mnogi su biežali u magjarskim ladjama u Ugarsku, i kad su ove preterpane bile, bojeći se da nebi potonule, Magjar bi viknuo: šok az — to je mnogo; biva neterpaj više (?). Čaplovića recensent bez imena, Tomo Ljubibratić u niemačkom časo­pisu Hesperus godine 1819. dovodi od talianske rieči: sciocco (subudalast). Ljubibratića pobija Rumy u istomu časopisu Hesperus od godine 1820. dovodeći ovu rieč od skok i uskok, iz tog uzroka što su Latini od gerčke cerkve odskočili, a ova se rieč talianskim pravopisom pisala schokacz, što drugi neznajući proštili miesto: skokac, proitiu šokac! — Rumya pobija nieki Jablan Šokčević — lažljivo ime — u Kalendaru slavonskom godine 1825. navodeći svoje mnienje, da ova rieč šokar odatle dolazi, što se katolici ša­kom, a Gerci samo s trimi perstima kerste.

Sva ova nagadjanja svak vidi da netreba pobijati, buduć su suviše slaba. — Učeni O. P. Katančić De Istro, pag. 109. 136. i 145. napominje planinu Succus, koja je rastavljala Ilire od Trakiah, i veli: stanovnici ove planine bili su s jedne strane Traci a s druge Iliri, i ove su kako Amianus i Sokrates pišu u staro vrieme zvali Succi t. j. Sukci, a od ovih tečajem vremena postanu Šokci, — isto i ja deržim; — koji su se u Bosnu morali naseliti iz one zemlje.

 

Ivan Franjo Jukić, „Povijestnica Bosne“, str. 15

Veljača 2011.