Christus vinicit - Veritas vinicit


Već na početku Velikog Tjedna - uoči Uskrsa 2014 u Hrvatskoj se je dogodilo pravo čudo: u velikoj nakladi izišao je, u režiji 'Večernjeg lista' pretisak "Hrvatskog zavjetnog Križa", zbirke nabožnih i vrlo učenih priloga koje je sakupio u jednu cjelinu fra Svetislav Krnjak, frnjevac hrvatskog sjevera.

 

Snažni i učeni duh fra Svetislava nas je ovim događajima oslobodio dviju velikih dvojbi koje su gušile našu dušu kao pojedinaca, i našu skupnu memoriju kao Dinaraca odnosno Hrvata.

 

Fra Svetislav nas je definitivno poučio da je točno ono što piše u sv. Evanđelju - da je kršćanstvo kalemljeno na naše adventsko jednoboštvo za živih apostola i da se od tada nije nikada gasilo. Mi smo slavili Boga na svom domaćem jeziku koji Katolička Crkva već 2.000 godina naziva 'lingua illyrica' i pisali smo na svom jeziku našim slovima u dvije verzije - na glagoljici na sjevernim dijelovima Jadrana, i na ilirici na južnim dijelovima naše, do bola lijepe domovine.

 

Najstariji naši pravni spisi bili su pisani našim narodnim jezikom: 'Istarski razvod' i 'Vinodolski zakonik' pisani su glagoljicom, dok je 'Poljički štatut' pisan iliricom. Da je to pravi naziv za naše drevno ilirsko pismo, dokazuje i naziv naših svećenika na Poljicima i na Braču 'popovi ilirci', jer su se oni koristili u vjerskoj službi našim jezikom i iliricom kao pismom (v.'Poljički zbornik II.', izd 1971 u Zagrebu). Kao što god su, dakle, sjevernije, naši narodni svećenici nazivani 'popovi glagoljaši', koji su se služili glagoljicom , tako su južnije nazivani 'popovi ilirci', jer su se služili iliricom.

 

Prvi dokaz o našem adventskom jednoboštvu ilustriran je 'Zapisom na Rešetarici' uz Livanjskom Gornjem Polju, a drugi dokaz je vrlo uvjerljiv sadržaj 'Lištnske ploče', koju je fra Bono Vrdoljak pronašao u arheološkom nalazištu u selu Lištani u - Donjem Livanjskom polju. Livanjsko polje, nekad vlasništvo moćnih Dalmana, a kasnije i imanje hrvatskih kraljeva Trpimirovića, postaje definitivno naš dinarski 'Tibet' - zemlja slova, a ne snova.

 

Fra Svetislav Krnjak se ne skanjiva uzeti u obzir prvi dokaz kao mazdajski pečat uzet dvama citatima iz Zarathustrinih 'Gatha' i time nas podsjeća da je toga naša Sv. Crkva Katolička bila svjesna snage i upliva Zarathušrine vjere na prostorima oko Istočnog Mediterana, uzme li se u obzir ona prekrasna Rafaelova freska u Vatikanskoj Biblioteci 'Atenska škola' na kojoj se vidi helenski učenjak Ptolomej s globusom Zemlje u rukama, sučelice sa Zarathustrom koji u rukama drži - globus Neba. Time je živo tijelo vjere koja je spoznala Boga i proslavila ljudsku vjeru u poznavanju Prirode u golemim prostranstvima Neba. A to je čisto katolički način da se štuje Advent kao nadahnuća po kojima su vidovnjaci u Antici osjećali dolazak na zemlju Kraljevstva Nebeskog ne samo u jednoj ondašnjoj religiji.

.

O značenju ove prave pobjede istine nad nesuvislim superprodukcijama mitomana - panslavista i pseudo-znanstvenika, kako na području povijesti tako i na povijesti jezikoslovlja: datum 15.04.2014 bit će zapamćen kao skromnas ali neizbrisiva pobjeda istine o nama i pada izmišljotina koje su stoljećima gomilali šamani poganski mitomani, koji su, plaćeni da to čine od raznih okupatora naše Domovine, išli za tim da nam zabrane da održimo u svojoj svijesti da smo ono što smo oduvijek bili i što mi još uvijek jesmo, dok oni htjedoše da nas prisile da budemo ono što ni naši predci ni mi sami nikada nismo bili.

 

Okrutni azijatski Saklabi, o kojima je s užasonm pisao Prokopije iz Cezareje u svojoj knjizi 'Rat s Gotima' djelujući na dvoru u Konstantinopolju koji su utemeljili i sve do Justinijana Velikog održavali ilirski carevi, kao središnjicu Rimskog carstva, a nakon propasti Zapadnog, Latinskog carstva, održali imperatori (od Heraklija basileios)su u povijesnoj stvarnosti istočno, odnosno Ilirsko carstvo - Ilirski carevi vladali su civiliziranim dijelovima  nekadašnjeg Rimskog carstva Od Dioklecijana do pada Carigrada pod Turke.

 

Visokotiražna redicija 'Hrvatskog zavjetnog Križa' fra Svetislava Krnjaka predstavlja i skidanje zabrane i neznalačkog zapostavljanja ILIRISTIKE, znanosti koja je prethodila KROATISTICI i koje će, ubuduće, biti proučavane u kontinuitetu kao znanost o sudbini Dinaraca na svojoj postojbini - definitivno oslobođeni svih prinuda i sramotnog klanjanja izmišljotinama panslavizma.

 

Zahvaljujući ljudskoj genetici, sad znamo da su svi napori o održanju samosvijesti naših popova glagoljaša, franjevaca i novovjekih iliraca bili - dokazom da je vrlo teško u uvjetima ropstva i zarobljavanja svjedočiti za istinu.

 

Fra Svetislav nam pomaže da s ponosom ponavljamo: Christus vincit - Veritas vincit.

 

***

 

Za Posavski Vremeplov -

Mirko Vidović

Vitez Reda

Međunarodne akademije.


Travanj 2014.