Jeste li znali...


 

da je broj katolika u Bosni, poslije tzv. Bečkog rata, 1683-1699, spao na najmanji broj u svojoj povijesti, na samo sedamnaest tisuća (17.000). Život je, naime, u Bosni za katolike pod turskom vlašću postao neizdrživ. Turke je poslije poraza zahvatio bio bijes protiv katolika koje su oni smatrali suradnicima svojih neprijatelja. Zaredala su se nasilja, kako turske vojske, tako i domaćih ljudi. Na drugoj strani Save pokazala se međutim prilika za miran život, bez nasilja i strahovanja. Ljudi su se, razumljivo, iseljavali u te krajeve.

da su franjevci u Bosni i Hecegovini početkom 20. stoljeća osnivali i vodili hrvatske gospodarske zadruge, koje su bile neka vrsta seljačkih banki i štedionica. Godine 1910. takvih je štedionica bilo 46, a bile su ujedinjene u Hrvatsku zadružnu banku u Sarajevu.

da je Matica Hrvatska književno i znanstveno društvo utemeljeno u doba Hrvatskog narodnog preporoda u prvoj polovici 19. stoljeća, pod vodstvom Lj. Gaja i grofa J. Draškovića. Osnovna je svrha društva bila "nauku i književnost u našem narodnom jeziku rasprostranjivati i priliku mladeži dati da se domorodno izobrazi." Prvo je veliko djelo Matice bilo izdavanje časopisa "Kolo".

da su komunisti na sjednici u Karađorđevu prosinca 1971. zaključili kako je Matica Hrvatska kontra-revolucionarna organizacija. U siječnju 1972. upala je policija u prostorije Matice, zaplijenila arhiv, pohapsila časnike i zabranila svaku daljnju djelatnost. U namještenim procesima tijekom 1972. osuđeni su vodeći članovi Matice: V. Gotovac, F. Tuđman, Š. Dodan, V. Pavletić, J. Ivičević i mnogi drugi. Djelatnost je Matice Hrvatske ponovo obnovljena uspostavom hrvatske države.

da je najstariji pisani trag o Posavini - "Terra Tolys", o zemlji oko rječice Tolise zapisan 1244. godine, a zapis se nalazi u povelji ugarskog kralja Bele IV. U vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (1353-1391), prostor je Posavine sastavni dio Bosne, a početkom 15. stoljeća Posavina biva priključena Hrvatskoj u okviru Ugarske. Pod tursku vlast Posavina je pala tek 1536. godine.

da su u prosincu 1904. braća Stjepan i Ante Radić osnovali Hrvatsku seljačku stranku pod punim imenom Hrvatska pučka seljačka stranka. Osnovni ciljevi stranke su kultumo-prosvjetno i političko buđenje i organiziranje hrvatskog seljaštva, koje bi trebalo kao najpozitivniji dio naroda preuzeti u svoje ruke hrvatsku politiku umjesto "pokvarene gospode".

Vrelo: "Trans Montes", 1996. godine


Listopad 2014.